Archív aktualít

17.12.2010

V dňoch od 20. decembra 2010 do 7. januára 2011 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

10.12.2010

Publikácia Karola Janasa čitateľov informuje o prenasledovaní Rómov v rokoch 1939 až 1945. Prvé obdobie perzekúcií (marec 1939 – august 1944) charakterizoval rozpačitý postup mocenského aparátu SR.

07.12.2010

Ústav pamäti národa usporiadal prezentáciu knihy Karola Janasa Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Prezentácia sa uskutočnila v 7. decembra v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave.

01.12.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Karola Janasa Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Prezentácia sa uskutoční v utorok 7. 12. 2010 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

30.11.2010

Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii spolupracovníka obchodného oddelenia francúzskeho veľvyslanectva v Prahe v rokoch 1984 – 1985.

26.11.2010

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Ústav pamäti národa a Spoločenskovedný ústav SAV Vás pozývajú na odborný seminár spojený s premietaním dokumentárnych filmov Po stopách slobody – komunizmus a päťdesiate roky 20. storočia na Slovensku.

26.11.2010

V hlavných mestách postkomunistických krajín už dávno existujú pamätníky a memoáre sprítomňujúce tvár totalitných režimov 20. storočia. Je potrebné uchovať v našej pamäti a identite skúsenosť s totalitným štátnym zriadením, na miestach, kde sa tieto tragédie odohrávali. S pocitom zodpovednosti voči všetkým občanom a predovšetkým voči mladým ľuďom predkladáme výzvu na podporu vzniku Múzea zločinov komunizmu na Slovensku. Pripojte sa aj Vy k výzve!

25.11.2010

V rámci tradičného cyklu diskusných večerov ÚPN sa vo štvrtok 25. novembra besedovalo o dôvodoch a prejavoch extrémizmu v modernej spoločnosti. Na túto aktuálnu a zaujímavú tému spolu diskutovali Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Pavol Krištof z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Mgr. Michal Miklovič z ÚPN.

25.11.2010

Vo štvrtok 25. 11. sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila prednáška Huberta Knabeho, riaditeľa pamätníka Hohenschönhausen o hodnote a funkcii pomníkov, monumentov a pamätníkov, ktorých úlohou je výskum histórie väzenstva a politického súdnictva v rokoch 1945 – 1989.

19.11.2010

Pozývame Vás na diskusný večer o ľavicovom a pravicovo extrémizme. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

18.11.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislaven Vás pozýva na prednášku Huberta Knabeho, riaditeľa pamätníka Hohenschönhausen Funkcia pamätníkov na príklade pamätníka Hohenschönhausen

17.11.2010

Dňa 16. novembra 2010 sa na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti - Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií. O dokumentoch po bývalých tajných službách stredo- a východoeurópskych krajín a o právnych aspektoch a interpretácii dokumentov československej ŠtB spolu hovorilo trinásť odborníkov zo siedmych štátov. Konferencia priniesla nové poznatky o výpovednej hodnote, interpretácii agentúrnych a operatívnych zväzkov, ako aj o spôsobe a pravidlách evidencie dokumentácie.

17.11.2010

V rámci programu Dňa otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutočnil 17. novembra 2010, Ústav pamäti národa usporiadal dve diskusné podujatia na tému „Mýty a fakty o Novembri 89“. Vo vstupných priestoroch NR SR si návštevníci mohli pozrieť výstavu November 89 a v kinosále film ÚPN November + 20, ktorý je dokumentárnym pohľadom na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989. Jednotlivé podujatia organizované ÚPN sa stretli so značným záujmom verejnosti.

15.11.2010

V pondelok 15. novembra si predstavitelia Ústavu pamäti národa, Univerzity Komenského v Bratislave a verejnosť pri pamätnej tabuli osadenej na priečelí UK na Šafárikovom námestí pripomenuli pochod študentov zo 16. novembra 1989, na ktorom približne 250 študentov demonštrovalo za občianske práva, demokratizáciu spoločnosti a reformy školstva. Na stretnutí odzneli príhovory rektora Univerzity Komenského v Bratislave Františka Gahéra a predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského.

15.11.2010

V pondelok 15. novembra sa v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave uskutočnila prezentáciu knihy Xaviera Rouarda Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“. Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii spolupracovníka obchodného oddelenia francúzskeho veľvyslanectva v Prahe v rokoch 1984 – 1985. Autor porovnáva realitu s pohľadom ŠtB na jeho osobu a svoje rozprávanie dopĺňa prepisom a komentovaním dôležitých dokumentov z proveniencie ŠtB.

11.11.2010

Nultý ročník filmovej prehliadky Festival slobody, ktorý sa uskutočnil v DK Zrkadlový háj v Petržalke v termíne 9. – 11. november 2010 uviedol 20 filmov venujúcich sa obdobiu totalitného režimu do roku 1989. Diváci mali možnosť vidieť rozsiahlu filmovú produkciu Ústavu pamäti národa, napríklad úspešné tituly: Prežili sme GULAG, V tieni času, November + 20, Sviečková manifestácia a mnohé ďalšie. V hlavnom programe sa predstavila slovenská premiéra unikátneho hraného dokumentu Ležáky 42 (ČR), uvedené boli aj filmy Smuteční slavnost (ČR), Popieluszko. Sloboda je v nás (PL) a legendárny film Dušana Hanáka Papierové hlavy. Súčasťou prehliadky bola aj premiéra nového slovenského dokumentu z produkcie ÚPN Junáci z prachu. V rámci programu sa uskutočnili diskusie s filmovými tvorcami, historikmi či samotnými respondentmi filmových diel. Prehliadku navštívilo viac ako 2000 divákov, medzi ktorými významnú skupinu tvorili mladí ľudia bez osobnej skúsenosti s totalitným režimom.

09.11.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave Vás pozýva na slávnostné pripomenutie si pochodu študentov zo 16. novembra 1989. Podujatie sa uskutoční v pondelok 15. novembra o 13.00 hod. pri pamätnej tabuli osadenej na priečelí Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6).

09.11.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu knihy Xaviera Rouarda Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“. Prezentácia sa uskutoční v pondelok 15. novembra 2010 o 17.00 hod. v Galérii Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej ulici 7 v Bratislave.

08.11.2010

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2010.

08.11.2010

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozývajú na
študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením II. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1967. Žiaci a študenti narodení po roku 1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality.