Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

31.03.2014

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer OD SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE 25. MARCA 1988 K NEŽNEJ REVOLÚCII 17. NOVEMBRA 1989.

25.03.2014

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Nadáciou Antona Tunegu a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung si 25. marca 2014 organizátori a verejnosť pripomenuli 26. výročie jej konania v Bratislave.

24.03.2014

Dňa 25.3.2014 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 12:00 z technických príčin zatvorená.

24.03.2014

Pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a v spolupráci s ÚPN sa v dňoch 25. – 26. marca 2014 uskutoční v Trnave medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Roky prelomu Slovensko 1945 - 1948“.

20.03.2014

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa a ďalšími inštitúciami na 25. marca 2014, si organizátori a verejnosť pripomenú 26. výročie jej konania v Bratislave.

19.03.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu BRATISLAVSKÝ VEĽKÝ PIATOK - SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA 25. MARCA 1988.

14.03.2014

Svojich zástupcov mal ÚPN na výročnej konferencii zástupcov Európskej siete oficiálnych úradov zaoberajúcich sa tajnými zväzkami štátnej polície (European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files) v maďarskej Budapešti dňa 27. Februára 2014.

14.03.2014

Návšteva festivalu Mene Tekel, rokovanie na ÚSTR, v ABS, USD a UDV, ako aj účasť na odovzdávaní ocenení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu Etickou komisiou ČR na Úrade vlády ČR boli cieľom pracovnej cesty predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka do Českej republiky v dňoch 24. a 25. februára 2014.

14.03.2014

V diskusnej relácii TV NOE „Kulatý stůl “ sa v Ostrave 21. februára 2014 zúčastnili aj zástupcovia ÚPN Marián Gula s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom.

21.02.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu PROCES S „VLASTIZRADNÝMI“ BISKUPMI J. VOJTAŠŠÁKOM, M. BUZALKOM A P. GOJDIČOM.

20.02.2014

Spolupráca na vzdelávaní učiteľov bola predmetom memoranda uzatvoreného medzi Metodicko - pedagogickým centrom a Ústavom pamäti národa. Dokument podpísaný generálnou riaditeľkou centra Ing. Henrietou Crkoňovou a predsedom správnej rady ústavu PaedDr. ThDr. Ondrejom Krajňákom, PhD. 12. februára 2014 hovorí o spolupráci, ktorej cieľom a výsledkom by malo byť skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti novodobých dejín, histórie, etiky, náboženstva, regionálnej histórie a literatúry.

14.02.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu ŠPORT A POLITIKA.

04.02.2014

Ústav pamäti národa a Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku v rámci vyhlásenia spoločného projektu súťaže pre študentov stredných škôl pozývajú na verejnú prezentáciu témy projektu Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy.

24.01.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude dňa 27. januára 2014 z technických dôvodov zatvorená do 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

23.01.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu BOJOVALI ZA HORTHYHO SLUŽBA OBČANOV Z JUŽNÉHO SLOVENSKA V MAĎARSKEJ ARMÁDE V ROKOCH 1939 - 1945.

19.01.2014

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ústav pamäti národa organizujú koncom marca 2014 konferenciu „ROKY PRELOMU“. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Témou vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bude obdobie rokov 1945 – 1948. Jej cieľom je prezentácia najnovších poznatkov z výskumu tohto obdobia v rámci širokého spektra otázok.

10.01.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu SPISOVATELIA V POLITIKE.

16.12.2013

V dňoch 16.12.2013 až 10.1.2014 bude študovňa Archívu Ústavu pamäti národa uzavretá.

07.12.2013

V rámci projektu Genealógia pamäte, sa v dňoch 27. – 29. novembra 2013 vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Právny rámec pamäte. Prechodné súdnictvo v strednej a východnej Európe.“ Zorganizovala ju Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS), ako súčasť dlhoročného projektu pod názvom „Genealógia pamäte v strednej a východnej Európe“.

06.12.2013

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu KARPATSKÍ NEMCI NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ - od spolužitia k tragédii.