Archív aktualít

08.11.2011

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra 2011. V rámci bohatého programu si môžete pozrieť film ÚPN „Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok“, ktorý rekonštruuje zásah bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988.

27.10.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu ŽIVOTNÉ MÍĽNIKY VASILA BIĽAKA.

25.10.2011

Medzinárodná vedecká konferencia
Cieľom konferencie je na vedeckej úrovni analyzovať široké spektrum občianskych aktivít proti totalitnému režimu vrátane otvorených povstaní proti komunistickým vládam, aktivít disidentov a protirežimných skupín ako aj pôsobenie politického exilu v boji proti komunizmu. Má tiež poukázať na spoločné črty a na rozdielnosti vo formách protikomunistického odboja v jednotlivých štátoch pod mocenským vplyvom komunizmu. Výsledky bádania v oblasti protikomunistického odboja bude prezentovať viac ako 40 výskumníkov zo štrnástich krajín.

20.10.2011

Kniha ponúka neobvyklý pohľad na mimoriadne spletité dejiny Slovenska v 20. storočí cez prizmu životného príslušníka bezpečnostného aparátu. Ústredná postava tohto diela, Gustáv Polčík, rodák z Veľkých Kostolian (1918), bol najprv príslušníkom Zboru žandárstva SR (1941 – 1944), potom povstaleckým četníkom, potom znova žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne bol príslušníkom Národnej bezpečnosti, neskôr SNB, v rokoch 1954 – 1966 bol pridelený k jej štátnobezpečnostnej zložke (OO MV Prievidza).

18.10.2011

V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2011, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 6. novembra 2011 Vás srdečne pozývame do stánku Ústavu pamäti národa, kde si budete môcť pozrieť a kúpiť knihy z našej produkcie.

18.10.2011

Pozývame Vás na diskusiu o tzv. Židovskom kódexe, ktorý vytváral od roku 1941 právny rámec organizovaného prenasledovania Židov na Slovensku. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. októbra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

18.10.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na konferenciu Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti, ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia obnovy cirkevného školstva v Spišskej diecéze. Konferencia sa uskutoční v utorok 25. októbra 2011 v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša na Štúrovej ul. č. 3 v Starej Ľubovni.

14.10.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na medzinárodný workshop internetového portálu Pamäť národa, ktorý sa uskutoční 19. októbra 2011 so začiatkom o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti ÚPN (Námestie slobody 6, Bratislava).

14.10.2011

Tretie číslo štvťročníka Pamäť národa prináša štúdiu Jozefa Haľka o pokusoch pozvať pápeža Jána Pavla II do komunistického Československa. V štúdii Petra Jašeka Štátna bezpečnosť v druhej polovici 80. rokov 20.storočia čitatelia sa môžu oboznámiť s rekonštrukciou činnosti oddelenia (Odboru) Štátnej bezpečnosti Okresnej správy ZNB Levice. V čísle sa venujeme aj zápiskom Alexandra Macha z leopoldovskej väznice. Časopis prináša tiež rozhovor s historikom Richardom Marsinom, ktorý na základe vlastných skúseností so slovenskou marxistickou historiografiou podáva zaujímavé svedectvo o dobe, ktorá v oblasti vedeckej práce dovoľovala len jeden výklad historických udalostí.

12.10.2011

Regionálne identity v podmienkach diktatúry a demokracie v strednej a východnej Európe - Výzva na prihlásenie príspevkov.
Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Oldenburg, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde Berlinn a Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat Marburg organizuje v dňoch 18. – 20. apríla 2012 interdisciplinárnu konferenciu, ktorá sa bude konať v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne.

11.10.2011

Po úspešnom 1. ročníku vedecko-didaktického seminára pre učiteľov (nielen) dejepisu, ktorý sa uskutočnil v roku 2010 v Kremnici pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Nadáciou Konrada Adenauera seminár BARBARSTVO DUCHA II. Úteky za slobodou.

06.10.2011

Monografia Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre) autorov Ješajahu A. Jelínka, Otta Gubiča a Erika Kližana mapuje dejiny židovských komunít v regióne hornej Nitry, konkrétne v meste Prievidza a okolitom kraji.

05.10.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu KOŠICE PO VIEDENSKEJ ARBITRÁŽI.

29.09.2011

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu uskutoční v pondelok 3. októbra 2011 o 11.00 hod. v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre na Fatranskej ulici 3.

23.09.2011

Pozývame Vás na diskusiu o ŠtB v období normalizácie. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

13.09.2011

Ústav pamäti národa prináša cyklus diskusných večerov aj na východ Slovenska. Od septembra budú mať obyvatelia Košíc a okolia možnosť zapojiť sa do besied s historikmi, ktorí sa venujú obdobiu neslobody, teda rokom 1939 - 1989. Diskusie sa budú konať s mesačnou periodicitou v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici 48.

13.09.2011

Pozývame Vás na prezentáciu knihy Martina Lacka a Jána Saba ŽANDÁR TROCH REŽIMOV. GUSTÁV POLČÍK A JEHO SLUŽBA V PRIEVIDZI V ROKOCH 1942 – 1972

08.09.2011

Dnes sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave začala dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia PROTIŽIDOVSKÉ ZÁKONODARSTVO NA SLOVENSKU A V EURÓPE, ktorá sa koná pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu.

08.09.2011

Ústav pamäti národa s pohnutím prijal správu o úmrtí dlhoročného predstaviteľa Konfederácie politických väzňov Slovenska pána Karola Noskoviča, ktorý bol aj členom Správnej rady Ústavu pamäti národa v rokoch 2003 – 2009.

07.09.2011

Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Rudolf Chmel predložil dňa 24. augusta 2011 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o činnosti Ústavu pamäti národa, ktorý má nahradiť zákon č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa. Predložený návrh je výsledkom činnosti komisie, ktorú za týmto účelom v decembri 2010 zriadila predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.
Návrh zákona obsahuje veľké množstvo drobných zmien. Tie majú v očiach verejnosti odôvodniť jeho zmysel a zároveň odpútať pozornosť od podstaty, ktorou je politické ovládnutie ÚPN. Návrh bez uvedenia jediného konkrétneho dôvodu ruší všetky doterajšie orgány ústavu, pričom štruktúrou nových orgánov, ich právomocami, ako aj spôsobom voľby a odvolávania ich členov a predstaviteľov neprijateľným spôsobom likviduje nezávislosť ÚPN.