Archív aktualít

16.08.2010

V rámci cyklu Diskusné večery ÚPN Vás pozývame na premiéru filmu „Bohom zabudnuté kúty“ spojenú s diskusiou na tému slovensko-poľské pohraničie v rokoch 1945 – 1947. Diskutovať budú: Dr. Marek Lasota (IPN Krakov), Mgr. Ing. Ľubomír Ďurina (ÚPN), Mgr. Igor Sivák (režisér filmu).Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. augusta 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Vstup je voľný.

11.08.2010

Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha – pozvánka

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením PANT, Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konráda Adenauera, Slovenskou radou rodičovských združení, Rímskokatolíckym farským úradom v Kremnici, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských rehôľ na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný vedecko-didaktický seminár Barbarstvo ducha.

02.08.2010

V sobotu 31. júla 2010 sa v Starom Tekove uskutočnil už 5. ročník rekonštrukcie bojov z roku 1945 medzi Červenou armádou a nemeckým Wehrmachtom. Na podujatí sa prezentoval aj Ústav pamäti národa. Záujemcovia o históriu si v stánku ÚPN mohli zakúpiť publikácie ústavu a diskutovať s jeho pracovníkmi.

30.07.2010

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v Bratislave, prináša príspevky 41 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Nemecka, Bulharska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Maďarska a Francúzska.

30.07.2010

V dňoch od 9. do 31. augusta 2010 bude bádateľňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená. Žiadanky prijímame a vybavujeme až po tomto termíne.
Za pochopenie ďakujeme.

30.07.2010

Vo štvrtok 29. júla sa za veľkého záujmu verejnosti v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O živote a politickom pôsobení Karola Sidora diskutovali doc. František Vnuk; PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

20.07.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Karol Sidor – novinár, politik, diplomat, emigrant". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. júla 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: doc. František Vnuk; PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

12.07.2010

Na festivale Bažant Pohoda 2010, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. až 10. júla na trenčianskom letisku sa zúčastnil aj Ústav pamäti národa. Festival „odštartoval“ premietaním dokumentárnych filmov z produkcie ÚPN Bohom zabudnuté kúty a November +20. V stánku ÚPN si záujemcovia o moderné dejiny mohli vybrať z bohatej ponuky publikácií vydaných ústavom

28.06.2010

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov teritoriálnych útvarov rozviedky pôsobiacich na Slovensku v rokoch 1969 – 1989.

25.06.2010

Vo štvrtok 24. júna sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O „socialistickej“ ústave ČSSR z roku 1960 diskutovali prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc.

24.06.2010

Na festivale Bažant Pohoda 2010, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. až 10. júla na trenčianskom letisku budú vo štvrtok 8. 7. prezentované dokumentárne filmy Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty a November +20.

24.06.2010

V stredu 23. júna sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia knihy Martina Lacka Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády.

Kniha prináša množstvo nových, posiaľ nepublikovaných informácií o procese vzniku a etablovania sa Slovenského štátu v roku 1939, ktoré môžu byť užitočné nielen pre záujemcov o armádnu problematiku, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o toto dynamické obdobie našich národných dejín, či už na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni.

22.06.2010

V druhom tohtoročnom čísle štvrťročníka ÚPN Pamäť národa okrem iného nájdete štúdiu Ivana A. Petranského Jehovovi svedkovia v Československu 1945 – 1949, Matej Medvecký Vás oboznámi s organizačnou štruktúrou štátnej bezpečnosti a politického spravodajstva na Slovensku pred februárom 1948 a Pavol Jakubčin s úlohami cirkevných tajomníkov pri práci s kňazmi Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.

16.06.2010

V utorok 15. júna sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže študentov stredných škôl o novodobej histórii Eustory. Témou 6. ročníka bola migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí.

Slávnosti sa, okrem ocenených študentov a učiteľov z celého Slovenska, zúčastnila aj generálna riaditeľka Eustory AISBL z Hamburgu Gabriele Woidelko, generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka, riaditeľka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Zuzana Jezerská a predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

14.06.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Ústava ČSSR z roku 1960 – 50. výročie". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. júna 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc.

11.06.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Martina Lacka Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Prezentácia sa uskutoční v stredu 23. júna 2010 o 15.00 hod. v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

11.06.2010

V piatok 11. júna 2010 Ústav pamäti národa navštívila delegácia United States Holocaust Memorial Museum, ktorú viedol riaditeľ medzinárodných archívnych programov Centra pre štúdiá o holokauste RaduI Ioanid. Delegáciu prijal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Na stretnutí sa obe strany dohodli na pokračovaní konkrétnych pracovných úloh vyplývajúcich z dohody o spolupráci, ktorú ÚPN a USHMM podpísali v roku 2005.

09.06.2010

Dňa 8. júna 2010 sa delegácia ÚPN vedená predsedom Správnej rady ÚPN Ivanom A. Petranským v Trnave stretla s trnavským arcibiskupom mons. Róbertom Bezákom. Arcibiskup Bezák vyjadril zo strany cirkvi a trnavského arcibiskupstva plnú podporu Ústavu pamäti národa pri vyrovnávaní sa slovenskej spoločnosti s totalitnou minulosťou. Obe strany sa dohodli na spoločnom spracovaní projektov, ktoré by dokumentovali činnosti cirkvi i života veriacich v čase prenasledovania.


03.06.2010

Pozývame Vás na prezentáciu projektu Anabely Žigovej „SALTO MORTALE“, ktorý skúma „systém mlčania“ a dilemu dnešnej mladej generácie Slovákov ohľadne komunistickej minulosti. Projekt dokumentuje aj proces vyrovnávania sa ľudí so zisteniami, že spolupracovníkmi ŠtB boli aj príslušníci ich vlastnej rodiny alebo blízki priatelia.

01.06.2010

Publikácia oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku – študenta medicíny Alberta Púčika (*7. október 1921 Dolné Motešice, okr. Trenčín, – †20. február 1951 Bratislava). A. Púčik svoj nesúhlas s politickými pomermi po roku 1945 prejavil tým, že sa zapojil do letákových akcií.