Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja a veteránov in memoriam

01.04.2011

V pondelok 14. marca 2011 sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

28.03.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční vo štvrtok 31. marca 2011 o 14.00 hod. v zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru č. 1 v Košiciach.

24.03.2011

Vo štvrtok 24. marca 2011 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila beseda o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. O problematike diskutovali Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa).

24.03.2011

Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe Vás pozýva na prezentáciu publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945 a činnosti ÚPN, ktorá sa uskutoční v utorok 12. apríla 2011 o 18.00 hod. v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe.

23.03.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa bolo umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti.

22.03.2011

V predvečer výročia Sviečkovej manifestácie (25. marec 1988) otvárame III. ročník projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom a to symbolicky – neďaleko hraníc Slovenska s Rakúskom, v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

17.03.2011

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozýva na spomienku na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa uskutoční v piatok 25. marca 2010 so začiatkom o 16.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

14.03.2011

Pozývame Vás na diskusný večer o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. marca 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

09.03.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára uskutoční v pondelok 14. marca 2011 o 13.00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja na Komenského ulici 48 v Žiline.

02.03.2011

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský prijal dnes na pôde ÚPN predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára. Navzájom sa informovali o činnosti oboch inštitúcií. Zhodli sa na tom, že existuje množstvo styčných bodov, ktoré sú predpokladom na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce oboch organizácií.

25.02.2011

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu organizuje vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945, ktorá sa uskutoční v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa je umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. Cieľom konferencie je priblížiť obdobie okupácie, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva južného Slovenska bez ohľadu na národnostnú, rasovú, sociálnu či náboženskú príslušnosť.

24.02.2011

24. februára 2011 sa konal diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Na besede diskutovali Ing. Marcel Šuštiak (Vojensko-historický klub Erika Brno) a Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. (Ústav pamäti národa).

17.02.2011

Pri pamätnej tabuli v Černovej sa 17. februára 2011 konala pietna spomienka pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška, strážmajstra ZNB, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie.

17.02.2011

Pozývame Vás na diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. februára 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

10.02.2011

Vo štvrtok 10. 2. 2011 sa v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Michala Schvarca a Davida Schriffla „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

10.02.2011

Pozývame Vás na pietnu spomienku pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška z Černovej, strážmajstra ZNB, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie.

09.02.2011

Ústav pamäti národa vydal anglickú verziu časopisu Pamäť národa, ktorou výsledky vedeckého bádania ÚPN sprístupňuje širokej medzinárodnej verejnosti. Výber z štúdií a recenzií uverejnených v časopise v roku 2010 obsahuje široké spektrum vedeckých prác mapujúcich obdobie rokov 1939 – 1989.

07.02.2011

Výzva - podprahová zákazka s výzvou na predloženie cenovej ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „Tlač publikácií a časopisov“.

04.02.2011

Predseda Správnej rady ÚPN sa na pôde ústavu stretol s prešovským gréckokatolíckym arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Diskutovali o možnostiach ďalšieho rozšírenia spolupráce, ktorá sa rozvinula v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým v oblasti výskumu a šírenia informácií o prenasledovaní gréckokatolíckej cirkvi totalitným komunistickým režimom.

04.02.2011

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský sa spolu s ďalšími predstaviteľmi ÚPN zúčastnil 3. 2. 2011 na diskusii s členmi Slovenského katolíckeho akademického spolku Istropilitan.