Archív aktualít

30.09.2009

Premiéra filmu režiséra Igora Siváka Bohom zabudnuté kúty, spojená s besedou o prenasledovaní Slovákov v Poľsku, sa konala 29. septembra v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. S historickými súvislosťami verejnosť oboznámil pracovník ÚPN PhDr. Martin Lacko, PhD. Podujatie zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi.

25.09.2009

V pondelok 28. septembra sa v Bratislave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

24.09.2009

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov Hlavnej správy ŠtB Ministerstva vnútra SSR pôsobiacej na Slovensku v rokoch 1969 až 1974.

23.09.2009

V piatok 25. septembra sa v Košiciach za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja žijúcim na území Košického kraja.

22.09.2009

V pondelok 21. septembra sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Odovzdávanie bolo prvým zo série podujatí, na ktorých si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili na odpor proti totalitnému komunistickému režimu. Dekréty veteránom odovzdali predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Dekréty o priznaní postavenia Veterán protikomunistického odboja vydáva Ústav pamäti národa na základe zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.

21.09.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Róberta Letza a Pavla Matulu
DOKUMENTY K PROCESU S VILIAMOM ŽINGOROM A SPOL.

21.09.2009

Ústav pamäti národa Bratislava a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi
Vás srdečne pozývajú na besedu O PRENASLEDOVANÍ SLOVÁKOV V POĽSKU, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2009 o 16.00 hod. v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (Záhradnícka ul. č. 19).
Beseda je spojená s premiérou filmu Bohom zabudnuté kúty.

18.09.2009

V pondelok 21. septembra sa v Žiline za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja.

04.09.2009

Vo štvrtok 3. septembra sa v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Petra Sokoloviča Hlinkova garda 1938 – 1945.

Hlinkova garda bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945.

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jozef M. Rydlo.

31.08.2009

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

28.08.2009

Stali ste sa Vy, alebo niekto z okruhu Vašej rodiny, priateľov a známych obeťou násilnej kolektivizácie (združstevňovania)?
Ústav pamäti národa v rámci prípravy publikácie a dokumentárneho filmu o násilnej kolektivizácii hľadá občanov, ktorí sa stali obeťami prenasledovania počas kolektivizácie a chceli by sa podeliť o svoj príbeh, či poskytnúť dobový materiál (fotografie, plagáty, transparenty, filmové záznamy, či iné dokumenty) Ústavu pamäti národa. V prípade záujmu sa prosím obráťte na Ústav pamäti národa. Ďakujeme.

28.08.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa vo štvrtok 27. augusta uskutočnila beseda venovanánástupu normalizácie v roku 1969. O tejto téme diskutovali PhDr. Oldřich Tůma; PhDr. Stanislav Sikora, CSc. a Mgr. Peter Jašek, PhD.

25.08.2009

Vo štvrtok 3. septembra 2009 sa v priestoroch Ústavu pamäti národa (Námestie slobody 6 v Bratislave) uskutoční workshop o projekte digitálneho archívu „Pamäť národa“, na ktorý Vás srdečne pozývame.

25.08.2009

V týchto dňoch na pulty kníhkupectiev prichádza nová publikácia Ústavu pamäti národa mapujúca históriu Hlinkovej gardy, autorom ktorej je pracovník sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Sokolovič. Monografia „Hlinkova garda 1938 – 1945“ sa čitateľovi snaží priniesť ideologicky nezaťažený pohľad na dejiny tejto organizácie.

17.08.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Inštitútom pamäti národa (Poľsko), Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česko), Ústavom na výskum maďarskej revolúcie v roku 1956 (Maďarsko), Robert Havemann Gesellschaft (Nemecko), Európskou sieťou Pamäť a solidarita a s finančnou podporou Višegrádskeho fondu organizuje pri príležitosti 60. výročia prijatia cirkevných zákonov v Československu medzinárodnú konferenciu Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2009. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu problematiky proticirkevných perzekúcií a obmedzovania náboženskej slobody v štátoch bývalého sovietskeho bloku. Konferencia má poukázať na spoločné črty protináboženského politického kurzu, ale aj na špecifiká vývoja v jednotlivých krajinách.

04.08.2009

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „Archivačný systém - mobilné a stacionárne policové regále“.

31.07.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa vo štvrtok 30. júla uskutočnila beseda venovaná ústavnému systému prvej Slovenskej republiky. O tejto téme diskutovali JUDr. Katarína Zavacká, CSc.; PhDr. Anton Hrnko, CSc.; Mgr. Ondrej Podolec, PhD. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

29.07.2009

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach popis zväzkov operatívnej korešpondencie Hlavnej správy rozviedky (I. správa ZNB) uložených v archíve ÚPN. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné zmapovanie agendy československej rozviedky.

28.07.2009

V týchto dňoch sa na pulty predajcov dostáva nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa . Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Petra Sokoloviča „Jozef Bányai – lekár funkcionárom Hlinkovej gardy“, článok Martiny Fiamovej „Cesta k socializácii československého poľnohospodárstva“ a štúdiu Branislava Kinčoka, v ktorej sa autor venuje agentúrno-operatívnej činnosti II. odboru Krajskej správy Ministerstva vnútra Bratislava v rokoch 1960 – 1964.

27.07.2009

V sobotu 25. júla 2009 sa v Starom Tekove uskutočnila historická rekonštrukcia bojov medzi Červenou armádou a nemeckým Wehrmachtom. V marci 1945 sa v okolí Starého Tekova začala sovietska útočná operácia, ktorá dostala názov „Bratislavsko-brnianska“. V rámci tejto operácie boli postupne oslobodené mestá Nitra, Trnava a Bratislava.
Na podujatí sa prezentoval aj Ústav pamäti národa. Záujemcovia o históriu si v stánku ÚPN mohli zakúpiť publikácie ústavu a diskutovať s jeho pracovníkmi.