Archív aktualít

27.03.2012

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a mestom Trnava organizuje pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka vedeckú konferenciu Trnava v rokoch 1939 – 1989.

23.03.2012

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozýva na spomienku na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2010 so začiatkom o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

21.03.2012

V piatok 23. 3. v čase od 18.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a v sobotu 24. 3. v rovnakom čase bude prebiehať plánovaná rekonfigurácia centrálneho uzla siete Govnet. Rekonfigurácia bude mať za následok výpadok všetkých služieb poskytovaných v sieti Govnet.
Za pochopenie ďakujeme.

21.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o deportáciách slovenských Židov do nacistických vyhladzovacích táborov.

13.03.2012

Priatelia, ak patríte medzi ľudí, ktorým nie je ľahostajné vyrovnávanie sa slovenskej spoločnosti s obdobím neslobody, môžete aj v roku 2012 podporiť aktivity občianskeho združenia Pamäť národa 2% zo svojich daní.

13.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 21. marca 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch na ul. SNP 32. Diskutujúcimi budú: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre); PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa v Bratislave). Na podujatí bude prezentovaný zborník z rovnomennej vedeckej konferencie.

07.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o deportáciách do GULAGov spojenú s premietaním filmu Prežili sme Gulag.

27.02.2012

Pozývame Vás na stretnutie pri príležitosti 73. výročia maďarskej vojenskej agresie z marca 1939, známej pod menom Malá vojna. Na podujatí, ktoré sa uskutoční 23. marca 2012 o 15.00 hod. v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach odznejú prednášky: PhDr. Martina Lacka, PhD. (Ústav pamäti národa), Mgr. Jána Mitáča (Ústav pamäti národa) a Mgr. Vojtecha Kárpátyho, PhD. (Slovenský historický ústav MS).

22.02.2012

Vďaka podpore Európskej komisie a spolupráci s viacerými vysokoškolskými študentmi projekt Svedkovia z obdobia neslobody neustále narastá v počte zverejnených životopisných príbehov ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili krutosť totalít minulého storočia. Dodnes Referát Oral history spracoval a zverejnil vyše 70 príbehov obohatených o video záznamy svedeckých výpovedí nielen na internetovej stránke ÚPN, ale aj na medzinárodnom portáli Pamäť národa. Medzi najnovšie publikované osobnosti patria Ján Lenský, Rudolf Dobiáš, či Jaroslav Fabok.

15.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o činnosti poľského Ústavu národnej pamäti (IPN) a slovenského Ústavu pamäti národa.

09.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty UK sa pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka rozhodol zorganizovať vedeckú konferenciu, ktorá by mapovala životnú cestu a politickú kariéru jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín 20. storočia i komunistického hnutia, v ktorom pôsobil. G. Husák bol od 40. rokov dôležitou postavou takmer pri všetkých kľúčových udalostiach dejín Slovenska 20. storočia. Na konferencii očakávame účasť slovenských a českých historikov, ale vítaná je aj účasť odborníkov z okolitých krajín.

08.02.2012

V utorok 14. februára 2012 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 12.30 hod. zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

08.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o slovenskom disente v období normalizácie.

30.01.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva na projekciu filmu Pilátova amnestia. Film sa venuje osudom rehoľných sestier po násilnom zrušení kláštorov v 50. rokoch.

30.01.2012

Ústav pamäti národa a farnosť Pruské Vás pozývajú na projekciu filmu Pilátova amnestia. Film sa venuje osudom rehoľných sestier po násilnom zrušení kláštorov v 50. rokoch.

23.01.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Viedne, kde si v priestoroch Slovenského inštitútu na Wipplingerstrasse 24-26 môžete pozrieť výstavu o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

23.01.2012

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II, Osobnosti známe – neznáme, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2012 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

16.01.2012

Podateľňa ÚPN bude od 16. 1. 2012 otvorená od 8.00 do 14.00 hod.

12.01.2012

Ústav pamäti národa bol z dôvodu dlhodobo zložitej finančnej situácie nútený pristúpiť k redukcii počtu svojich zamestnancov. Celkovo sa tento postup dotkne deviatich ľudí – ide o dvoch riaditeľov sekcií a siedmich odborných referentov, resp. technicko-hospodárskych pracovníkov. Kritériom pri rozhodovaní bolo minimalizovať negatívny dopad tohto bolestivého opatrenia na činnosť ústavu.

05.01.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na prednášku Dr. Axela Klausmeiera o funkcii pamätných miest a pamätníkov.