Archív aktualít

27.02.2013

V dňoch 25. a 26. februára 2013 sa v Prahe uskutočnilo zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície.

20.02.2013

V stredu 20. februára 2013 navštívila Ústav pamäti národa podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová (Smer-SD). Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák ju informoval o svojej predstave smerovania ústavu.

19.02.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Februári 1948. Diskutovať budú: PhDr. Marek Syrný, PhD. (Múzeum SNP), Ivan A. Petranský, PhD. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 28. februára 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

13.02.2013

Novým predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa sa stal Ondrej Krajňák. Národná rada Slovenskej republiky ho zvolila 13.02.2013, v tajných voľbách získal podporu 105 zo 140 prítomných poslancov. Ondrej Krajňák pôsobí v ÚPN od roku 2004 ako dokumentarista.

06.02.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o školstve na Slovensku v rokoch 1945 –1989.

01.02.2013

Pri príležitosti ukončenia môjho šesťročného funkčného obdobia na čele Správnej rady ÚPN by som chcel v krátkosti priblížiť môj pohľad na toto obdobie, na úskalia a úspechy, ktoré ho sprevádzali.

30.01.2013

Správna rada ÚPN na svojom dnešnom (30. 1. 2013) rokovaní nepristúpila k voľbe svojho podpredsedu. Dvaja z jej členov – konkrétne p. Slavomír Michálek (riaditeľ Historického ústavu SAV) a p. Igor Baka (pracovník Vojenského historického ústavu) odmietli hlasovať o podpredsedovi Správnej rady ÚPN a rokovanie opustili. Ich odchodom prestala byť Správna rada ÚPN uznášaniaschopná.

23.01.2013

Dnes, 23. januára, rokovala na svojom mimoriadnom zasadnutí Správna rada Ústavu pamäti národa. Jej členovia sa dohodli, že na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 30. januára 2013 sa uskutoční voľba podpredsedu Správnej rady ÚPN. Obsadenie postu podpredsedu umožní, v prípade, že by v tajnej voľbe v NR SR 29. januára 2013 nebol zvolený žiadny z kandidátov na post predsedu Správnej rady ÚPN, nerušenú činnosť ústavu aj do budúcnosti.

22.01.2013

Vedecký časopis Ústavu pamäti národa Pamäť národa v štvrtom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody.

22.01.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Gustávovi Husákovi.

22.01.2013

V týchto dňoch prichádza na knižný trh zborník z vedeckej konferencie „Trnava v rokoch 1939 – 1989“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka 25. – 26. apríla 2012.

21.01.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Gustáv Husák a jeho doba, ktorá sa organizuje pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka.

18.01.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante Vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu ARBITRÁŽ.

11.01.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Hlinkovej garde.

03.01.2013

Kniha Anglán prináša autentické spomienky generálmajora vo výslužbe Ing. Antona Petráka (1912 - 2009), ktorý bol od roku 1935 dôstojníkom čs. armády a na jar 1940 vstúpil do zahraničného odboja.

14.12.2012

V dňoch od 17. decembra 2012 do 4. januára 2013 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

12.12.2012

Denník Rudolfa Komanderu (1921 – 1953) je významným dokumentom o ideovom a politickom zápase mladej slovenskej generácie v povojnovej Európe. Zároveň je kronikou Slovenského revolučného odboja, predstavuje autentické svedectvo o počiatkoch formovania slovenskej politickej emigrácie v Rakúsku a Nemecku, vývoji názorov mladej generácie nielen na otázky exilu, ale aj na aktuálny vnútropolitický vývoj na Slovensku.

07.12.2012

Časopis Pamäť národa v treťom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody.

03.12.2012

Záujemcovia o vojenské dejiny Slovenska nájdu na knižnom trhu kolektívnu monografiu Slovenskí generáli 1939 – 1945, ktorej autormi sú historici Ústavu pamäti národa Peter Jašek, Branislav Kinčok a Martin Lacko.

03.12.2012

V novembri 2012 sa na poľský trh dostala nová publikácia pracovníka ÚPN Martina Lacka „Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki. Republika Słowacka 1939–1945” (Dvojkríž v tieni hákového kríža. Slovenská republika 1939 – 1945).