Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

24.06.2015

Predseda Správnej rady ÚPN, ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. 23. júna 2015 prijal v priestoroch ÚPN zástupkyne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra z oddelenia Slovenského národného korpusu PhDr. Máriu Šimkovú a Mgr. Katarínu Gajdošovú.

23.06.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 23. apríla 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Akcia „K". Likvidácia mužských reholí v Československu v roku 1950. Diskutovali prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

23.06.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s koordinátorom medzinárodnej spolupráce Mariánom Turzom sa zúčastnili osláv 15. výročia založenia poľského Inštitútu pamäti národa vo Varšave.

23.06.2015

Vo Varšave sa 15. júna 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "25 rokov európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry - úspechy a neúspechy", ktorú usporiadal poľský Inštitút pamäti národa (IPN), ktorý je partnerskou organizáciou ÚPN.

22.06.2015

19. júna 2015 sa v Kežmarku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 uskutočnila pietna spomienka venovaná vyše 400 obetiam, ktoré zahynuli počas totalitného komunistického režimu pri pokuse úteku za hranice.

19.06.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985.

18.06.2015

V spolupráci ÚPN a Slovenského historického ústavu v Ríme sa v dňoch 17. - 18. júna 2015 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia pod názvom Svetový kongres Slovákov (SKS) v zápase proti komunistickému režimu. Konferencia sa konala za účasti predstaviteľov SKS a historikov z domova i zo zahraničia.

16.06.2015

Pracovníci Ústavu pamäti národa si 15. júna 2014 pripomenuli deviate výročie smrti zakladateľa ústavu Jána Langoša. Pri pamätnej buste na Námestí SNP si položením venca, zapálením sviece, modlitbou a minútou ticha spoločne uctili pamiatku prvého šéfa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode. Účastníkom spomienky sa prihovoril dlhoročný pracovník ústavu a blízky spolupracovník Jána Langoša Marián Gula.

15.06.2015

V utorok 2. júna 2015 sa v budove Úradu vlády ČR v Prahe, aj za účasti predsedu správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, uskutočnilo slávnostné odovzdanie pamätných dekrétov a odznakov účastníkom odboja a odporu proti komunizmu oceneným etickou komisiou Českej republiky pre ocenenie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu.

15.06.2015

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 22. júna 1941 - Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR

15.06.2015

Na Velehrade v Českej republike v sále kardinála Tomáša Špidlíka vo velehradskom dome sv. Cyrila a Metoda sa v dňoch 11. a 12. júna 2015 uskutočnila dvojdňová medzinárodná konferencia pod názvom „Velehrad vás volá! - Vplyv Helsinskej konferencie na rozvoj aktivít cirkví v stredoeurópskom priestore". Venovaná bola pamätnej púti k 1100. výročiu úmrtia sv. Metoda, ktorá pred 30 rokmi otriasla komunistickým režimom. Organizátormi podujatia boli český Ústav pro studium totalitních režimú a slovenský Ústav pamäti národa.

09.06.2015

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu.

04.06.2015

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Poprad zorganizoval 28. mája 2015 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z podtatranského regiónu, ktorí bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu.

03.06.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so znepokojením prijal správu o odvysielaní filmového dokumentu o udalostiach z roku 1968 v bývalom Československu, ktorý 23. mája 2015 vo svojom vysielaní uviedla ruská štátna televízia Rossija 1.

26.05.2015

Aby sa nikdy nezabudlo na obete vojen a odkaz politických väzňov, v Starej Ľubovni odhalili 22. mája 2015 novú pamätnú tabuľu obetiam svetových vojen, nespravodlivo odsúdeným politickým väzňom a odvlečeným do ruských gulagov.

20.05.2015

V rakúskej Viedni sa 12.mája 2015 uskutočnili prístupové rokovania so zástupcami krajín kandidujúcich na členstvo v medzinárodnej sieti ENRS (Európska sieť Pamäť a Solidarita), ktorej riadnym členom je aj Slovenská republika v zastúpení Ústavom pamäti národa.

20.05.2015

V rakúskej Viedni sa v dňoch 11.- 13. mája 2015 uskutočnilo už 4. sympózium inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Zúčastnil sa na ňom aj prezident Rakúskej spolkovej republiky Heinz Fischer. Hlavným organizátorom sympózia je už po štvrtý krát Európska sieť pamäť a Solidarita (ENRS), ktorú na Slovensku zastupuje Ústav pamäti národa.

20.05.2015

Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 9. mája 2015 v obci Hrušov zúčastnil na spomienkovej slávnosti venovanej 70. výročiu ukončenia II. sv. vojny. Malebná obec Hrušov preslávená folklórnym festivalom „Hontianska paráda" získala v roku 2003 titul Dedina roka.

20.05.2015

V Brne sa 7. mája 2015 uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom Život ve stínu šibenice, ktorú pripravilo Muzeum českého a slovenského exilu 20. století v Brne, v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi.

18.05.2015

Slávnostnou svätou omšou v Kaplnke svätého Andreja Svorada na Zobore v Nitre si 6. mája 2015 členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli udalosti z noci z 3. na 4. mája 1950, kedy komunistický režim v bývalom Československu spustil Akciu Kláštory 2.