Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

08.08.2011

V rámci projektu Svedkovia z obdobia neslobody, podporeného Európskou komisiou, sme dodnes publikovali spolu 55 životopisných príbehov ľudí, ktorých životné osudy svedčia o zločinnom a neľudskom charaktere totalitných režimov minulého storočia. Medzi najnovšími zverejnenými osudmi je aj životný príbeh Juraja Alnera. Podobne ako rozprávania mnohých ďalších pamätníkov, aj jeho svedectvo je neobyčajné, plné emócií a poznania, ktoré je nevyhnutné šíriť medzi nastupujúcimi generáciami mladých ľudí. Juraj Alner sa síce v štyridsiatych rokoch vďaka výnimke pre hospodársky dôležitých Židov vyhol transportom do koncentračných táborov, no nevyhol sa krutému zaobchádzaniu, neustálemu ukrývaniu a strachu o holý život. Z jeho príbuzných prežila holokaust iba hŕstka...

08.08.2011

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov).

25.07.2011

Pozývame Vás na diskusiu o Ferdinandovi Ďurčanskom. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 28. júla 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

15.07.2011

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude podateľňa Ústavu pamäti národa v období od 18. 7. 2011 do 29.7.2011 otvorená v čase od 8.00 do 14.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

15.07.2011

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský sa dňa 14. júla 2011 v Bukurešti zúčastnil na rokovaní Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorá združuje inštitúcie zo siedmich krajín bývalého sovietskeho bloku.

13.07.2011

V dňoch 18. 7. až 12. 8. 2011 bude bádateľňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

07.07.2011

V druhom tohtoročnom čísle časopisu Pamäť národa nájdete množstvo zaujímavých štúdií a dobových dokumentov. O pozadí procesu s tzv. buržoáznymi nacionalistami na Slovensku píše Branislav Kinčok, Vojtech Kárpáty sa vo svojej štúdii venuje Hlinkovej dopravnej garde, vývoj na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1948 – 1953 sleduje Matej Oráč. Nové číslo časopisu prináša aj dokumenty o Jozefovi Tisovi v kremsmünsterskom exile a aktivitách Štátnej bezpečnosti v období prestavby koncom 80. rokov 20. Storočia.

07.07.2011

Dňa 27. júna 2011 uverejnil denník SME v rubrike Publicistika článok „ÚPN a Ďurčanského busta“ od Martina Slávika. V prípade Ferdinanda Ďurčanského ide nepochybne o osobnosť, ktorá sa významnou mierou podieľala na budovaní nedemokratického režimu, ktorý obmedzoval práva svojich občanov a na rasovom základe uskutočňoval perzekúciu Židov a Rómov.

01.07.2011

Pri príležitosti 70. výročia začiatku útoku proti Sovietskemu zväzu uverejňuje Ústav pamäti národa zoznam padlých, zomrelých a zabitých slovenských vojakov v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944).

30.06.2011

Dňa 21. júna uplynulo 62 rokov od smrti generála Heliodora Píku, ktorý celý život venoval boju a práci v prospech svojej vlasti.

22.06.2011

Pozývame Vás na diskusiu o účasti slovenských vojakov na vojne proti Sovietskemu zväzu. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

22.06.2011

Elektronickú knižnicu ÚPN sme doplnili o ďalšie štyri tituly vydané Ústavom pamäti národa. Vo formáte PDF sú tak širokej verejnosti dostupné aj tieto už vypredané publikácie.

22.06.2011

Dokumentárny film Jozef a jeho bratia sa venuje presídleniu rusínskeho obyvateľstva na Ukrajinu v roku 1947. Divákov chce oboznámiť s témou, ktorá bola až doteraz tabuizovaná a zostávala na okraji historického záujmu.

22.06.2011

Ústav pamäti národa vás pozýva na prednášku riaditeľa sekcie evidencií ÚPN Mariana Gulu Štátna bezpečnosť – deformácia bezpečnostnej služby štátu. Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou na Slovensku.

16.06.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Ernesta Hausera Štiavničan. Prezentácia sa uskutoční v stredu 22. júna 2011 o 16.30 hod. vo výstavnej sieni Domu kultúry v Revúcej.

15.06.2011

Dnes (15. júna) si pripomíname piate výročie náhlej a tragickej smrti prvého predsedu Správnej rady ÚPN Jána Langoša.

14.06.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Farským úradom v Kolačkove Vás srdečne pozývajú na projekciu dokumentárneho filmu Prežili sme Gulag (réžia O. Krajňák) spojenú s diskusiou o činnosti ÚPN. Prezentácia sa uskutoční v nedeľu 19. júna 2011 o 13:30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v obci Kolačkov.

07.06.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Ernesta Hausera Štiavničan. Prezentácia sa uskutoční v stredu 15. júna 2011 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

01.06.2011

Monografia Mateja Medveckého sa zaoberá dejinami policajného aparátu, ktorý na Slovensku v období po skončení 2. svetovej vojny vykonával štátnobezpečnostné a spravodajské úlohy. VII. odbor Povereníctva vnútra (a jeho predchádzajúce organizačné mutácie) bol úradom, ktorý už od roku 1945 ovládali členovia a sympatizanti komunistickej strany. Spravodajsko-bezpečnostný odbor Povereníctva vnútra tak bol dôležitým nástrojom, ktorý komunisti využívali v politickom zápase o nastolenie vlastného mocenského monopolu.

31.05.2011

Zákon č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa vymenúva útvary a zložky mocensko-represívneho aparátu ČSR/ČSSR, ktorých organizáciu a činnosť má Ústav pamäti národa rekonštruovať a následne sprístupniť verejnosti. Nachádza sa medzi nimi aj Spravodajská správa Hlavnej správy Pohraničnej stráže a Ochrany štátnych hraníc a jej predchodcovia. Táto bezpečnostná zložka a jej podriadené útvary pracovali obdobnými metódami ako ŠtB, pričom sa v úzkej súčinnosti s ňou podieľali na udržiavaní totalitného režimu, ktorý porušoval základné ľudské práva obyvateľov Československa.