Archív aktualít

08.11.2012

Ústav pamäti národa pokračuje v dokumentácii štruktúr a činnosti útvarov Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Zverejňuje nové informácie o čs. rozviedke (Hlavná správa rozviedky), zložke ŠtB, ktorá vykonávala ofenzívne a špionážne úlohy v zahraničí. Jednou z hlavných úloh rozviedky do roku 1989 bolo podkopávať politický systém krajín s demokratickou formou vlády s cieľom importovať komunistické myšlienky do celého sveta.

06.11.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Nežnej revolúcii v Košiciach.

31.10.2012

V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2012, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 11. novembra 2012 Vás srdečne pozývame do stánku Ústavu pamäti národa, kde si budete môcť pozrieť a kúpiť knihy z našej produkcie.

30.10.2012

Bádateľňa Archívu ÚPN bude dňa 31.10.2012 z technických príčin zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

24.10.2012

Medzinárodný dokumentárny filmový festival

Ústav pamäti národa sa bude ako spoluorganizátor podieľať na medzinárodnom dokumentárnom filmovom festivale Parevo, ktorého hlavnými organizátormi sú Ústav politických dejín v Budapešti a Nadácia Naša minulosť z Maďarska. Otvorenie festivalu sa uskutoční v dňoch 26. – 28. októbra 2012 v Budapešti, v budúcnosti filmový festival navštívi aj Bratislavu, Trnavu, Prahu či Varšavu.

19.10.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Karibskej kríze. Diskutovať budú: PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Mgr. Branislav Kinčok (obaja z Ústavu pamäti národa). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

19.10.2012

Pri príležitosti 10. výročia účinnosti zákona o pamäti národa vydal Ústav pamäti národa prostredníctvom Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty a. s. tlačový list poštových známok.

17.10.2012

Rad publikácií vydaných Ústavom pamäti národa sa rozšíril o nové knihy v rámci edícií Monografie, Zborníky a Memoáre.

15.10.2012

V stredu 17. októbra 2012 sa v Hoteli Hradná brána v Devíne uskutoční medzinárodné kolokvium Železná opona a tragické príbehy útekov. Cieľom podujatia je prezentácia príbehov Železnej opony a spôsobov stráženia hraníc socialistických štátov s krajinami s demokratickou formou vlády a ich špecifiká v domovskej krajine bádateľov, ako aj vybraný tragický prípad pokusu prekonať Železnú oponu.

04.10.2012

Festival Slobody 2013
Medzinárodná filmová prehliadka
Druhý ročník medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční v dňoch 6. - 8.november 2012 po novom v priestoroch kina Lumiere v Bratislave.

03.10.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o autonómii Slovenska na prelome rokov 1938/1939.

03.10.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusie o Msgr. ThDr. Jánovi Ferenčíkovi spojené s prezentáciami publikácie o tejto osobnosti. Podujatia sa uskutočnia v pondelok 8. októbra 2012 o 16.00 hod. v hoteli Hviezdoslav v Kežmarku a v utorok 9. októbra 2012 o 16.00 hod. v penzióne Andrej v Ružomberku.

26.09.2012

Časopis Pamäť národa v druhom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody.

24.09.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o vzťahoch Čechov a Slovákov. Diskutovať budú: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) a PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha).

24.09.2012

Pri príležitosti 10. výročia účinnosti zákona o pamäti národa vydal Ústav pamäti národa prostredníctvom Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty, a. s. tlačový list poštových známok. Príležitostná pečiatka 10 rokov Ústavu pamäti národa sa bude používať na pošte Bratislava 1 v piatok 28. septembra 2012.

24.09.2012

S desaťročnou históriou pôsobenia Ústavu pamäti národa sa môžete oboznámiť na výstave 10 rokov Ústavu pamäti národa, ktorá je inštalovaná v priestoroch Justiho siene bratislavského Primaciálneho paláca.

24.09.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva na medzinárodný workshop Francúzsko a Stredná Európa 1918 – 1941: Veľmocenské determinácie a národnoštátne alternatívy.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 26. – 27. septembra 2012 v Budapešti.

21.09.2012

Na slávnostnom podujatí v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, ktorým si Ústav pamäti národa vo štvrtok 20. septembra 2012 pripomenul 10 rokov od účinnosti zákona, ktorým bol zriadený, boli po prvý raz udelené Ceny Ústavu pamäti národa. Mimoriadne ocenenie získal in memoriam biskup Pavol Mária Hnilica SJ a za vedecký prínos v oblasti skúmania obdobia neslobody bol ocenený prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Touto symbolickou formou si ústav aj do budúcna chce uctiť ľudí, ktorí sa postavili na odpor totalitnému režimu a ktorí významnou mierou prispeli k poznaniu obdobia neslobody.

21.09.2012

V Bratislave sa 20. septembra 2012 uskutočnilo zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorej je Ústav pamäti národa predsedajúcim orgánom. V tejto sieti združené inštitúcie z Bulharska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska vyjadrili svoje presvedčenie, že prístup k dokumentom bývalých tajných polícii, ktorý je garantovaný ich presunom do nezávislej inštitúcie, je dôležitou súčasťou procesu demokratizácie. Rovnako všetci členovia Siete považujú za potrebné uskutočňovať a vzájomne spolupracovať pri uskutočňovaní vedeckého výskumu, so zvláštnym zreteľom na odboj proti totalitným režimom a vzdelávanie mladej generácie.