Archív aktualít

15.12.2009

V utorok 15. decembra sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o šieste zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

11.12.2009

Ústav pamäti národa na svojich internetových stránkach zverejnil počty Židov na územiach južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi, ktoré boli arbitrážnym rozhodnutím nacistického Nemecka a fašistického Talianska z 2. novembra 1938 (prvá Viedenská arbitráž) pričlenené k Maďarsku. Prehľad zverejnený na stránkach ÚPN umožňuje širokej verejnosti oboznámiť sa s počtami židovských obyvateľov podľa výsledkov sčítania, ktoré na okupovaných územiach v decembri 1938 uskutočnili maďarské orgány. Prehľad obsahuje údaje (za oblasti pôvodne patriace Česko-Slovensku) o celkovom počte obyvateľov, domov a osôb židovského pôvodu v jednotlivých okresoch vytvorených podľa územnosprávneho členenia Maďarského kráľovstva.

09.12.2009

V utorok 15. decembra sa v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

07.12.2009

Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1967 vyvrcholil 7. decembra študentskou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Primaciálnom paláci. Projekt určený študentom základných a stredných škôl, narodených po roku 1989, pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Zúčastnení študenti pripravili diela o obetiach totality, ktoré zrealizovali v písomnej alebo audiovizuálnej forme.
Na konferencii, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, sa aj za účasti poslancov EP Petra Šťastného a Miroslava Mikolášika, uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších prác.

04.12.2009

V piatok 4. decembra sa na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ÚPN a Rady nadácie Európska sieť „Pamäť a solidarita”.

03.12.2009

V piatok 4. decembra sa na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ÚPN a Rady nadácie Európska sieť „Pamäť a solidarita”. Nadácia sa snaží vytvoriť platformu na analýzu, dokumentáciu a sprístupnenie poznania spoločnej minulosti strednej Európy poznačenej totalitnými diktatúrami s cieľom prispieť k porozumeniu medzi zainteresovanými krajinami. Obe strany sa informovali o svojej činnosti a plánovaných aktivitách. Výsledkom stretnutia je zmluva o spolupráci podpísaná predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivanom Petranským a predsedom Rady nadácie Andrzejom Przewoźnikom, v ktorej obe strany podporili Vyhlásenie o založení Európskej siete „Pamäť a solidarita” podpísané ministrami kultúry Nemecka, Poľska, Maďarska a Slovenska vo Varšave 2. februára 2005. Nadácia sa zaviazala, že ÚPN umožní zúčastňovať sa na zasadnutiach jej orgánov, ako aj na prijímaní rozhodnutí.

02.12.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu sa 2. decembra na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality. Organizačne sa na konferencii podieľali Katedra žurnalistiky FF KU, Katedra histórie FF KU a Ústav pamäti národa v spolupráci s vedeckým časopisom Otázky žurnalistiky.

27.11.2009

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozývajú na študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom 1945 - 1967. Žiaci a študenti narodení po roku 1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality.

26.11.2009

Cyklus „Diskusné večery ÚPN“ pokračoval vo štvrtok 26. novembra besedou o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch. V priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave o nej diskutovali PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; Attila Simon, PhD. a Mgr. Ján Mitáč.

26.11.2009

Po februári 1948 mal komunistický režim v Československu na poli cirkevnej politiky jediný cieľ – podriadiť si úplne všetky cirkvi. V prípade Katolíckej cirkvi sa komunisti snažili vytvoriť z nej nezávislú národnú cirkev, ktorá by nebola pod vplyvom Vatikánu, ale bola kontrolovaná a riadená štátnou mocou. Jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, bol aj politický súdny proces, v ktorom mohli byť nielen skompromitovaní, ale odsúdení odporcovia – aj tí potenciálni – komunistického režimu.

26.11.2009

Publikácia autobiograficky zachytáva roky autorovho života strávené na nútených prácach v pracovných lágroch. Svoju táborovú skúsenosť, ktorá J. Bobalika priviedla až na ďalekú Kolymu, sám nazýva „zapolárnou akladémiou”. Kým sovietska propaganda sa podpísala pod opciu občianstva, ktorej sa autor zúčastnil ako jeden z mnohých tisícov občanov Slovenska, sovietska NKVD stála za jeho vykonštruovaným procesom so strastiplnými dôsledkami.

20.11.2009

Pozývame Vás na koncert, ktorý sa pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie uskutoční v piatok 20. novembra o 19.00 hod. v klube Rock´n´Roll na Domkárskej 13 v Bratislave.

19.11.2009

V rámci spomienok na novembrové udalosti v roku 1989 sa v dňoch 11. – 12. novembra v historickej budove NRSRna Župnom námestí konala vedecká konferencia „20. výročie Nežnej revolúcie“. Konferencia vytvorila priestor na prezentáciu objektívnych - sentimentom nezaťažených - výsledkov výskumu historikov zaoberajúcich sa novembrovými udalostiam roku 1989, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu.
Téma vyvolala záujem odbornej verejnosti, čo sa odrazilo na bohatom programe konferencie.
S príspevkami na nej vystúpilo 24 prednášajúcich medzi inými aj z Nemecka, Kanady a Bulharska. Na konferencii odzneli aj príspevky o pohľade orgánov ÚV KSS na novembrové udalosti, o používaní letákov, bulletinov a korporatívnych vyhlásení z roku 1989 na skúmanie ľudových mentalít v revolučnej situácii, či referát o konšpiračných teóriách spájaných s Nežnou revolúciou. Hovorilo sa aj o činnosti XII. správy ZNB v období od novembra 1989 do februára 1990, ako aj o rekonštrukcii skartovaných dokumentov Stasi a skartáciách materiálov ŠtB.

19.11.2009

Dvadsať rokov slobody si pripomenulo aj mesto Žilina, ktoré v dňoch 16. – 20. novembra pod záštitou primátora Ivana Harmana zorganizovalo sériu podujatí. Partnerom organizátorov bol i Ústav pamäti národa. V pondelok 16. novembra sa v priestoroch radnice konala projekcia dokumentárnych filmov „Sviečková manifestácia“ a „November +20“. Na projekciu nadviazala diskusia a prezentácia publikácie „November - Očami ŠtB a ulice“. Medzi hosťami boli politológ Miroslav Kusý, historik Milan Zemko a režisér Tomáš Vitek.

19.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného komunistického režimu sa od 19. novembra do 20. decembra v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala výstava s názvom „Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa“. Na výstave o štátnej bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky (známej pod skratkou Stasi) sa záujemcovia mohli oboznámiť s jej vznikom, metódami práce, spolupracovníkmi, agentmi, ale aj s obeťami jej teroru. Súčasťou expozície bola výstava Dejiny ŠtB pripravená Ústavom pamäti národa, ktorá priblížila históriu československej tajnej služby so zameraním na Slovensko.

19.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného komunistického režimu sa od 19. novembra do 20. decembra v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala výstava s názvom „Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa“. Na výstave o štátnej bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky (známej pod skratkou Stasi) sa záujemcovia mohli oboznámiť s jej vznikom, metódami práce, spolupracovníkmi, agentmi, ale aj s obeťami jej teroru. Súčasťou expozície bola výstava Dejiny ŠtB pripravená Ústavom pamäti národa, ktorá priblížila históriu československej tajnej služby so zameraním na Slovensko.

18.11.2009

Pozývame Vás na besedu o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. 11. 2009 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

17.11.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom a Národnou radou Slovenskej republiky pripravil výstavu venovanú udalostiam novembra '89. Súčasťou unikátnej výstavy sú popri fotografiách aj dobové plagáty, výzvy a karikatúry, ale aj predmety symbolizujúce pád režimu – skartované dokumenty ŠtB, policajná uniforma, ostnatý drôt a hraničný stĺp. Multimediálna časť výstavy ponúka návštevníkom možnosť pozrieť si dokumentárny film „November +20“ s výpoveďami aktérov novembrových dní.
Cieľom výstavy je oboznámiť verejnosť so situáciou v roku 1989 z medzinárodného aj vnútropolitického hľadiska, so študentským hnutím, so zápasom disidentov s komunistickou mocou, ale aj spormi v radoch opozície. Výstavu si môžete pozrieť na Západnej terase Bratislavského hradu do 31. decembra 2009 v čase od 10.00 do 18.00 hod.

15.11.2009

Pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej sa v nedeľu 15. novembra pri príležitosti osláv Dňa slobody a demokracie uskutočnila v Bojniciach spomienková slávnosť „20 rokov po Nežnej“. Podujatie zorganizovali Kultúrne centrum Bojnice, Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja a Ústav pamäti národa. Súčasťou slávnosti bola aj vernisáž výstavy dokumentov o prenasledovaní cirkví s názvom „Prenasledovaní“.