Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

31.05.2023

Podľa zákona o pamäti národa má štát previesť do správy Ústavu pamäti národa nehnuteľnosti umožňujúce plniť jeho úlohy. Stalo sa tak až v roku 2021, kedy ústav dostal do správy dve budovy na Krížnej ulici č. 42 v Bratislave. Hlavná budova je neobývateľná, vyžaduje si celkovú rekonštrukciu a dostavbu potrebnú pre plnenie úloh ústavu.

25.05.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Menová reforma 1953. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v utorok 30. mája 2023 od 17.00 hod.

23.05.2023

Ústav pamäti národa na výročie vyhlásenia a účinnosti ústavného zákona č. 68/1942 Sl. z. o vysťahovaní Židov zverejnil na svojej webovej stránke digitálne kópie Slovenského zákonníka. Slovenský zákonník bol v rokoch 1939 – 1945 obdobou súčasnej Zbierky zákonov.

16.05.2023

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu knihy Jána Šimulčíka SVEDECTVÁ DOBY I. Tajná cirkev v rokoch 1969 – 1989.Podujatie sa uskutoční v sobotu 20. mája 2023 o 17.00 hod. v Šintave vo Farskom centre na Námestí S. Krčméryho a V. Jukla.

15.05.2023

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš 11. mája 2023 odovzdal 16 dekrétov veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského samosprávneho kraja. Prostredníctvom postavenia veterána protikomunistického odboja Slovenská republika oceňuje občanov, ktorí sa postavili na odpor komunistickému režimu a za svoje odbojové aktivity boli obmedzení na osobnej slobode.

02.05.2023

Ústav pamäti národa vznikol 28. septembra 2002 účinnosťou zákona o pamäti národa. Svoju činnosť začal 1. mája 2003, kedy sa svojej funkcie ujal prvý predseda správnej rady Ján Langoš. Činnosť ústavu sa vyvíjala postupne v závislosti od zákonmi stanovených úloh, priestorových možností, počtu zamestnancov a dostupnosti archívnych dokumentov v slovenských a českých archívoch.

21.04.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu "Demokrati pred súdom. Proces s členmi Demokratickej strany na jar 1948". Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 27. apríla 2023 od 17.00 hod.

13.04.2023

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu publikácie "Dominik Tatarka. Spisovateľ vo víre doby". Prezentácia sa uskutoční v priestoroch kníhkupectva Martinus, Nivy centrum, prízemie (Mlynské nivy 5/A, 821 09 Bratislava - Ružinov) dňa 20. apríla 2023 o 18.00 hod.

03.04.2023

Múzeum mesta Bratislavy a Ústav pamäti národa pripravujú konferenciu „Bratislava – hlavné mesto S(S)R", ktorá sa uskutoční 13. septembra 2023. Cieľom konferencie je interdisciplinárna reflexia premeny mesta od roku 1969 do súčasnosti.

24.03.2023

Ústav pamäti národa požiadal 23. marca 2023 Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vyhotovenie fotokópie vyšetrovacieho spisu k zásahu bezpečnostných zložiek voči účastníkom Sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala 25. marca 1988.

23.03.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Marec 1953 na Slovensku a v Poľsku. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 30. marca 2023 od 17.00 hod.

20.03.2023

Ústav pamäti národa spoluorganizuje sériu podujatí pri príležitosti 35. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorá sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.
Podujatia sa uskutočnia v dňoch 23. až 26. marca 2023 v Bratislave, v dňoch 13. až 17. marca 2023 v Štrasburgu a 29. marca 2023 v Bruseli.

16.03.2023

Pri príležitosti 35. výročia konania Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 je v dňoch 13. až 17. marca 2023 v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu inštalovaná výstava o Sviečkovej manifestácii z produkcie Ústavu pamäti národa.

08.03.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom národnej pamäti (Varšava) a Výborom národnej pamäti (Budapešť) pripravuje sériu medzinárodných vedeckých konferencií o prenasledovaní cirkví a náboženských spoločenstiev v štátoch sovietskeho bloku s názvom Churches and religious associations behind the „Iron Courtain".

06.03.2023

V piatok 3. marca 2023 sa pri pamätnej tabuli účastníkom protikomunistického odboja vo vestibule Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila pietna spomienka na obete komunizmu pri príležitosti výročia komunistického prevratu vo februári 1948.

03.03.2023

Pri príležitosti 75. výročia komunistického prevratu Ústav pamäti národa v predstihu 22. februára 2023 organizoval pietnou spomienkou pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave. Za Ústav pamäti národa položila veniec k pamätníku podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Marína Zavacká.

02.03.2023

Ústav pamäti národa zverejnil organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov vojenskej kontrarozviedky na Slovensku v rokoch 1968 – 1989.
Vojenská kontrarozviedka bola súčasťou Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Jej hlavnou úlohou bola spravodajská ochrana Československej ľudovej armády.

24.02.2023

Medzi zákonom stanovené úlohy Ústavu pamäti národa patrí aj propagovanie myšlienok slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu. Ústav pamäti národa preto dôrazne odsudzuje dnes už rok trvajúcu vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Predchádzal jej osem rokov trvajúci konflikt, ktorý začal ruským obsadením ukrajinského Krymu a časti Donbasu v roku 2014.

14.02.2023

Ústav pamäti národa vás pozýva na odborný seminár 75 rokov od Februára 1948 organizovaný v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

09.02.2023

Pracovníci Archívu Ústavu pamäti národa našli v roku 2022 v dovtedy nespracovaných materiáloch magnetofónové pásky, ktoré v januári 1983 neznáma osoba vhodila do poštových schránok v Michalovciach, Košiciach, Rožňave, Žiari nad Hronom, Žiline a Banskej Bystrici.