Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

15.03.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Medzi augustom a aprílom. Počiatky normalizácie na Slovensku (1968 – 1969). Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 21. marca 2024 od 17.00 hod.

29.02.2024

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentácie publikácie Jezuita JUDr. František Paňák SJ. Apoštol Košíc, ktoré sa uskutočnia v Košiciach a v Bratislave.

27.02.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Ústredný výbor KSS. Činnosť a štruktúra (1945 – 1989). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. februára 2024 od 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

23.02.2024

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke zverejnil prehľad členov Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a prehľad členov vlád Slovenskej socialistickej republiky.
Ústav tak urobil v rámci zákonom stanovenej úlohy analyzovať účasť osôb na komunistickom režime. Členovia straníckych a mocenských orgánov nesú politickú zodpovednosť za výkon štátnej moci počas komunistického režimu.

21.02.2024

Ústav pamäti národa pripravil a zverejnil tematický katalóg archívnych dokumentov ku komunistickému prevratu v roku 1948. V katalógu sú uvedené vybrané dokumenty, ktoré sú uložené v Archíve Ústavu pamäti národa a týkajú sa obdobia rokov 1946 až 1948 (s presahom do roku 1952).

21.02.2024

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu publikácie V mene republiky. Spomienky Dušana Viesta ml. Podujatie sa uskutoční 27. februára 2024 o 17.00 hod., v priestoroch obradnej miestnosti Zichyho paláca, Ventúrska 9, Bratislava.

20.02.2024

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke zverejnil ďalšie archívne pomôcky k dokumentom Štátnej bezpečnosti, ktoré spravuje vo svojom archíve. Záujemcovia o štúdium dokumentov z proveniencie útvarov ŠtB v Dolnom Kubíne a v Nových Zámkoch si tak môžu z pohodlia domácnosti vyhľadať dokumenty, ktoré si následne môžu elektronicky objednať na štúdium.

15.02.2024

Zborník predstavuje životné osudy predsedu slovenského spolku Detvan v Prahe, jezuitu, politického väzňa a v záznamoch ŠtB evidovanej "nepriateľskej osoby" JUDr. Františka Paňáka.

15.02.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Trnavskou univerzitou v Trnave a Kolégiom Antona Neuwirtha vás pozýva na aktívnu účasť na konferencii „Vy máte moc, ale my máme pravdu!" SILVESTER KRČMÉRY (1924 – 2013). Vedecká konferencia k 100. výročia narodenia Silvestra Krčméryho sa uskutoční 24. júna 2024 v Trnave.

19.01.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Ján Chryzostom kardinál Korec (1924 – 2015). Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 25. januára 2024 už o 16.30 hod.

17.01.2024

Ústav pamäti národa vydal publikáciu „V mene republiky". Spomienky Dušana Viesta ml..Pulikácia približuje perzekúciu príbuzných veliteľa povstaleckej armády generála Rudolfa Viesta zo strany komunistického režimu.

Dušan Viest ml., synovec generála Viesta, sa aktívne zapojil do bojov v Slovenskom národnom povstaní. V máji 1948 sa pokúsil s rodinou o emigráciu, následne bol zatknutý, vyšetrovaný a odsúdený.

13.12.2023

Ústav pamäti národa a občianske združenie Misia 89 s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku organizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ľudské práva. 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv". Konferencia sa uskutočnila 7. decembra 2023 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

05.12.2023

Ústav pamäti národa, Veľvyslanectvo Poľskej republiky a Univerzitná knižnica v Bratislave vás pozývajú na spomienkové podujatie Stopy v snehu pri príležitosti 40. výročia zadržania Branislava Borovského, Alojza Gabaja a Tomáša Konca na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

04.12.2023

Ústav pamäti národa, občianske združenie Misia 89 a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudské práva. 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

27.11.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Jeseň 1938 na slovensko-poľských hraniciach. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 30. novembra 2023 od 17.00 hod.

23.11.2023

Zástupcovia Ústavu pamäti národa sa zúčastnili na spomienkových podujatiach venovaných výročiu Nežnej revolúcie, ktorých sa zúčastnili ústavní činitelia, zástupcovia diplomatického zboru, cirkví a organizácií bývalých politických väzňov.

23.11.2023

Predseda a podpredsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a Marína Zavacká sa 20. novembra 2023 stretli na pôde ÚPN s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska a primátorom Partizánskeho.

13.11.2023

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 20. novembra 2023 uskutoční konferencia „V šľapajách svätého Františka z Assisi". Katolícka univerzita ju organizuje v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Františkánskou rodinou. V paneli venovanom zápasu františkánskej rehole s komunistickým režimom budú svoje príspevky prezentovať traja historici Ústavu pamäti národa.

07.11.2023

Ústav pamäti národa 6. novembra 2023 udelil Cenu Ústavu pamäti národa veteránom protikomunistického odboja Jánovi Zemanovi a Viliamovi Šimkovi a zakladateľovi Múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavlovi Hricovi. Udelenie Cien Ústavu pamäti národa bolo súčasťou slávnostného otvorenia XIII. ročníka Festivalu slobody.

30.10.2023

Ústav pamäti národa pripravuje XIII. ročník Festivalu slobody, na ktorom prostredníctvom osvetových a kultúrnych podujatí poukáže na neprávosti páchané nedemokratickými režimami a na často nedocenené hodnoty slobody a demokracie.