Archív aktualít

22.02.2012

Vďaka podpore Európskej komisie a spolupráci s viacerými vysokoškolskými študentmi projekt Svedkovia z obdobia neslobody neustále narastá v počte zverejnených životopisných príbehov ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili krutosť totalít minulého storočia. Dodnes Referát Oral history spracoval a zverejnil vyše 70 príbehov obohatených o video záznamy svedeckých výpovedí nielen na internetovej stránke ÚPN, ale aj na medzinárodnom portáli Pamäť národa. Medzi najnovšie publikované osobnosti patria Ján Lenský, Rudolf Dobiáš, či Jaroslav Fabok.

15.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o činnosti poľského Ústavu národnej pamäti (IPN) a slovenského Ústavu pamäti národa.

09.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty UK sa pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka rozhodol zorganizovať vedeckú konferenciu, ktorá by mapovala životnú cestu a politickú kariéru jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín 20. storočia i komunistického hnutia, v ktorom pôsobil. G. Husák bol od 40. rokov dôležitou postavou takmer pri všetkých kľúčových udalostiach dejín Slovenska 20. storočia. Na konferencii očakávame účasť slovenských a českých historikov, ale vítaná je aj účasť odborníkov z okolitých krajín.

08.02.2012

V utorok 14. februára 2012 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 12.30 hod. zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

08.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o slovenskom disente v období normalizácie.

30.01.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva na projekciu filmu Pilátova amnestia. Film sa venuje osudom rehoľných sestier po násilnom zrušení kláštorov v 50. rokoch.

30.01.2012

Ústav pamäti národa a farnosť Pruské Vás pozývajú na projekciu filmu Pilátova amnestia. Film sa venuje osudom rehoľných sestier po násilnom zrušení kláštorov v 50. rokoch.

23.01.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Viedne, kde si v priestoroch Slovenského inštitútu na Wipplingerstrasse 24-26 môžete pozrieť výstavu o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

23.01.2012

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II, Osobnosti známe – neznáme, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2012 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

16.01.2012

Podateľňa ÚPN bude od 16. 1. 2012 otvorená od 8.00 do 14.00 hod.

12.01.2012

Ústav pamäti národa bol z dôvodu dlhodobo zložitej finančnej situácie nútený pristúpiť k redukcii počtu svojich zamestnancov. Celkovo sa tento postup dotkne deviatich ľudí – ide o dvoch riaditeľov sekcií a siedmich odborných referentov, resp. technicko-hospodárskych pracovníkov. Kritériom pri rozhodovaní bolo minimalizovať negatívny dopad tohto bolestivého opatrenia na činnosť ústavu.

05.01.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na prednášku Dr. Axela Klausmeiera o funkcii pamätných miest a pamätníkov.

04.01.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o interpretácii dokumentov ŠtB.

04.01.2012

Zborník je výstupom z vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval v dňoch 22. – 23. marca 2011 v Mestskom múzeu v Šuranoch.

21.12.2011

Predseda Zboru poradcov predsedníčky vlády Marián Balázs po tlačovej konferencii Ústavu pamäti národa, ktorá sa uskutočnila v utorok 20. decembra 2011 a na ktorej sme zhodnotili rok 2011 a predstavili priority ústavu na rok 2012, sebe vlastným spôsobom reagoval na prezentované fakty. Moju osobu obvinil z klamstva, pričom však sám najlepšie vie, kto nehovorí pravdu. Neznížim sa na jeho úroveň a nebudem preto používať jazyk, aký používa on, ani skúmať, aká je kvalifikácia pána Balázsa na vykonávanie jeho funkcie. Pozrime sa, aká je skutočnosť.

21.12.2011

Dňa 18. novembra 2011 sa konala záverečná konferencia III. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia, organizovaného Ústavom pamäti národa, Konfederáciou politických väzňov Slovenska a občianskym združením Nenápadní hrdinovia. Žiaci a študenti základných a stredných škôl spracovali príbehy ľudí perzekvovaných komunistickým režimom. Desať najlepších prác si v mierne krátenej podobe môžete prečítať v internetovom magazíne Postoy.sk.

19.12.2011

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude podateľňa Ústavu pamäti národa v dňoch 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 zatvorená. V období od 15. 12. 2011 do 22. 12. 2011 a od 3. 1. 2012 do 5. 1. 2012 otvorená v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Ďakujeme za porozumenie.

19.12.2011

Vo veku 75 rokov zomrel dňa 18. decembra 2011 posledný česko-slovenský prezident Václav Havel (1936 – 2011).
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský vyslovil hlbokú sústrasť rodine Václava Havla a českému národu a ľútosť nad stratou osobnosti, ktorá bola jedným zo symbolov zápasu proti komunistickému režimu.

19.12.2011

V dňoch od 20. decembra 2011 do 6. januára 2012 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

16.12.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a Solidarita a Nordost-Institut pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského zorganizoval v septembri 2010 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Fenomén Bratislava.