Archív aktualít

17.12.2008

Ústav pamäti národa pokračuje vo zverejňovaní evidenčných pomôcok archívnych fondov Štátnej bezpečnosti. Po archívnych knihách fondu vyšetrovacích spisov sú to archívne knihy fondu starých písomností a archívne knihy taktického fondu, ktoré boli vedené na Krajských správach ZNB správach ŠtB na Slovensku.

02.12.2008

Ústav pamäti národa po presťahovaní sídli na adrese:
Námestie slobody 6
817 83 Bratislava 15

dopravné spojenie: električky č.: 2,3,8,13
autobusy č.: 31,34,39,94

26.11.2008

Ďalší diskusný večer v rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa uskutočnil v Poľskom inštitúte 27.11.2008. O téme Oslobodenie? Prechod frontu 1944 -1945 diskutovali Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Lacko a Branislav Kinčok – historici z Ústavu pamäti národa.

17.11.2008

Pri príležitosti 19. výročia Nežnej revolúcie Ústa pamäti národa usporiadal seminár „1988 – Rok pred zmenou“, na ktorom predstavitelia Ústavu pamäti národa a jeho partnerských inštitúcií z Poľska a Českej republiky prezentovali svoje príspevky zamerané na porovnanie situácie pred pádom totalitného režimu v bývalých postkomunistických krajinách. V diskusnom bloku vystúpili pozvaní hostia, priami účastníci, ktorí sa aktívne podieľali na vytváraní „opozičnej politiky“ v danom období.

13.11.2008

Ústav pamäti národa sa ako partnerská inštitúcia podieľa na projekte „Politickí väzni Československa – obete stalinizmu“, ktorého cieľom je informovať spoločnosť o problematike politických väzňov v období komunizmu a podporovať vzájomné kontakty medzi vedcami a bádateľmi, ktorí sa danou témou zaoberajú. Audio a videonahrávky rozhovorov s obeťami režimu, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o komunistických pracovných táboroch nájdete na stránke www.politicalprisoners.eu / www.politictivezni.cz.

12.11.2008

Poľský Inštitút pamäti národa usporiadal v dňoch 13. – 15. novembra 2008 v Lubline medzinárodnú konferenciu „Tajná zbraň alebo obete Studenej vojny? Politickí emigranti zo strednej a východnej Európy“, ktorej bol Ústav pamäti národa spoluorganizátorom. Na konferencii sa zúčastnili predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec a vedecký pracovník Matej Medvecký.

06.11.2008

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

05.11.2008

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

03.11.2008

V tento deň sa v kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia novej publikácie autora Martina Lacka „Slovenská republika 1939 – 1945“, ktorú Ústav pamäti národa vydal v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec Národnej rady SR František Mikloško.

29.10.2008

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN sa v Poľskom inštitúte konala diskusia venovaná problematike Združenia katolíckych duchovných „Pacem in Terris“ v rokoch 1970 -1989 za účasti doc. ThDr. Jozefa Haľka z Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a Mgr. Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa.

23.10.2008

Vo Veľkom Krtíši sa v dňoch v 23. – 30. októbra 2008 uskutočnila výstava fotografií k augustu 1968, organizovaná v spolupráci s Edas, a.s. a Mestským kultúrnym strediskom Veľký Krtíš.

23.10.2008

Ústav pamäti národa vydal v edícii Monografie knihu prof. Róberta Letza Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. Pri prezentácii v dome Quo vadis ju uviedol spisovateľ Rudolf Dobiáš - bývalý politický väzeň, ktorý sa dokumentácii príbehu na smrť odsúdených taktiež venoval.

30.09.2008

V rámci spolupráce s Poľským inštitútom a Českým centrom v Bratislave sa konal ďalší zo série diskusných večerov pre verejnosť, tentoraz s témou Katyňský zločin. V rámci prednášky vystúpili historici Witold Wasilewski z poľského Inštitútu pamäti národa, Měčislav Borák z Brna a Martin Lacko z Ústavu pamäti národa.

10.09.2008

Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Trnavskou univerzitou organizuje v dňoch 20. – 22.4.2009 ôsme pokračovanie série konferencií „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov“.

04.09.2008

Vo štvrtok 4. 9. 2008 sa pod záštitou Mons. Ján Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa – metropolitu v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konala prezentácia knihy „Redemptorista Ján Ivan Mastiliak - slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol.“ Autorom knihy je mladý historik, redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, CSsR, čitateľom v nej približuje významnú osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Prezentácii knihy predchádzala sv. liturgia za účasti prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa - metropolitu Jána Babjaka, bratislavského gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka, rímskokatolíckeho trnavského emeritného biskupa Dominika Tótha, početných kňazov, predstaviteľov ÚPN, kultúrneho a spoločenského života.

07.08.2008

Ústav pamäti národa v októbri 2007 informoval o pokusoch pozmeniť záznamy v registračných protokoloch v troch desiatkach prípadov. Konkrétne u týchto osôb boli v origináloch registračných protokolov KS ZNB – Správa ŠtB Bratislava pozmenené údaje, ktoré by ich identifikovali ako tajných spolupracovníkov ŠtB. Na základe systematickej rekonštrukcie činnosti XII. správy ZNB má dnes verejnosť k dispozícii všetkých 29 prípadov. Okrem zverejnenia mien 760 príslušníkov ŠtB, pôsobiacich v štruktúre XII. správy ZNB - teda nie spolupracovníkov, ale osôb, ktoré ich riadili – ÚPN zverejňuje poznatky činnosti ŠtB, vrátane využívania agentúrnej siete.

19.07.2008

Na letnom festivale Pohoda 2008 sa v rámci programu uskutočnila diskusia, venovaná 20. výročiu sviečkovej manifestácie, na ktorej sa zúčastnili i zástupcovia Ústavu pamäti národa. Zároveň ÚPN prezentoval výsledky publikačnej činnosti, návštevníci festivalu prejavili o diskusiu a knihy značný záujem.