Archív aktualít

13.11.2009

17. novembra si pripomenieme 20. výročie pádu komunistického režimu v Československu, ktorý nasledoval po udalostiach známych ako Nežná revolúcia. Pri tejto príležitosti prebehne na Slovensku viacero akcií, ktoré toto významné jubileum pripomenú. Jednou z nich je aj výstava o Štátnej bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky (známej pod skratkou Stasi), ktorej slávnostné otvorenie sa bude konať 19. novembra 2009 o 14.00 hod. v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Výstava s názvom „Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa“ bude verejnosti prístupná od 20. novembra do 13. decembra 2009 v čase od 10.00 do 17.00 hod.

12.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie sa 12. novembra v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave uskutočnilo diskusné fórum, ktoré pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClub-om (Klubom Hospodárskych novín) a Central European Business and Social Initiative. V úvode večera bol prezentovaný film ÚPN „November +20“.

10.11.2009

Ústav pro studium totalitních režimů zverejnil na svojich internetových stránkach zoznamy príslušníkov Hlavnej správy rozviedky (I. správa ZNB) a II. správy ZNB (kontrarozviedka).

10.11.2009

Pozývame Vás na slávnostné odhalenie pamätnej tabule k pochodu študentov bratislavských škôl, ktorý sa uskutočnil 16. novembra 1989. Dielo akademického sochára Jána Hoffstädtera bude na priečelí Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6) odhalené v pondelok 16. novembra o 11.00 hod.

09.11.2009

Udalostiam spred dvadsiatich rokov vedúcim k oslobodeniu našej spoločnosti sa venovala konferencia s názvom „20 rokov slobody“, ktorá sa uskutočnila 9. novembra v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Kľúčovými témami konferencie boli náboženská sloboda, dôstojnosť človeka a rodiny, politická a ekonomická sloboda. Popri prednáškach sa uskutočnilo aj premietanie nových filmov ÚPN o období totality a udalostiach z roku 1989 – filmu „November +20“ režiséra Tomáša Viteka a filmu „Prežili sme Gulag“ režiséra Ondreja Krajňáka. Nechýbala ani diskusia za účasti politických väzňov.

08.11.2009

V dňoch 5. – 8. novembra sa v priestoroch areálu Incheba Expo Bratislava konal 17. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka 2009. Záujemci si mohli pozrieť ale aj zakúpiť knižné diela z produkcie Ústavu pamäti národa, ktorý mal na veľtrhu svoj stánok. V rámci Bibliotéky ÚPN zorganizoval aj besedu o diele historika Petra Sokoloviča Hlinkova garda 1938 – 1945.

05.11.2009

V bratislavskom Klube slovenských spisovateľov bol vo štvrtok 5. novembra verejnosti predstavený nový zborník Ústavu pamäti národa „1988 – Rok pred zmenou“, zostavovateľom ktorého je vedecký pracovník ústavu Peter Balun. Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku. Podujatím, nad ktorým prebral záštitu poslanec NR SR František Mikloško, si Ústav pamäti národa pripomenul 20. výročie Nežnej revolúcie.

03.11.2009

Svätou liturgiou v katedrálnom Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave sa v utorok 3. novembra začala prezentácia novej publikácie Daniela Atanáza Mandzáka, CSsR Dokumenty k procesu s Augustínom Machalkom a spol.
Po februári 1948 sa komunistický režim pokúsil násilím získať kontrolu nad cirkvami v Československu. Jedným z nástrojov na získanie kontroly boli aj politické súdne procesy s „odporcami“ režimu. V monsterprocese proti A. A. Machalkovi a spol. boli desiati nevinní rehoľníci odsúdení celkom na 132 rokov väzenia a jeden doživotný trest...
Záštitu nad podujatím prevzal bratislavský gréckokatolícky eparcha vladyka Peter Rusnák.

03.11.2009

Pozývame Vás na výstavu November '89, ktorá Vám pripomenie najdôležitejšie udalosti Nežnej revolúcie - udalosti, ktoré nám otvorili cestu k demokracii a slobode.

02.11.2009

V rámci podujatí, ktorými si mesto Žilina a žilinské kultúrne inštitúcie a organizácie pripomenú 20 rokov slobody sa v pondelok 16. novembra o 17.00 hod. v priestoroch radnice uskutoční projekcia dokumentárnych filmov ÚPN Sviečková manifestácia a November +20.

29.10.2009

Pri príležitosti 20. výročia „nežnej“ revolúcie pripravujeme v spolupráci s HNClub-om a Central European Business and Social Initiative netradičné stretnutie s poprednými osobnosťami politickej a kultúrnej scény, ktorých mená sú spájané s touto udalosťou.

28.10.2009

Cyklus „Diskusné večery ÚPN“ pokračoval v stredu 28. októbra v Poľskom inštitúte v Bratislave besedou na tému cirkevné zákony z roku 1949 a prenasledovanie cirkví v komunistickom Československu. Diskutujúcimi boli Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.; ThDr. Martin Šabo, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin.

27.10.2009

V utorok 27. októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o ďalšie zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

27.10.2009

V bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj mal 27. októbra slávnostnú premiéru nový dokumentárny film z produkcie ÚPN November +20. Film režiséra Tomáša Viteka ponúka pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a slovenskej spoločnosti. Na projekciu nadviazala beseda s režisérom i s účinkujúcimi – Jánom Budajom, Jánom Čarnogurským, Františkom Mikloškom a Ladislavom Snopkom. Filmovou premiérou Ústav pamäti národa odštartoval sériu podujatí venovaných 20. výročiu Nežnej revolúcie.

26.10.2009

V nedeľu 15. novembra o 11.00 hod. sa vo vestibule Kultúrneho centra Bojnice uskutoční spomienková slávnosť 20 ROKOV PO NEŽNEJ. Súčasťou podujatia bude vernisáž výstavy dokumentov o prenasledovaní cirkví PRENASLEDOVANÍ.

26.10.2009

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na diskusné fórum 20 rokov demokratických zmien v Európe a na Slovensku,ktoré sa uskutoční 13. novembra 2009 o 15:00 hodine v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ul. 11 v Bratislave.

26.10.2009

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu, ktorá je venovaná novembrovým udalostiam roku 1989 vedúcim k pádu komunistického režimu v Československu.
Konferencia sa uskutoční 11. a 12. novembra 2009 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave.

26.10.2009

Mesto Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na konferenciu 20 rokov slobody. Cieľom konferencie , ktorá sa uskutoční 9. novembra v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ul. 89 v Košiciach, je pripomenutie si udalostí vedúcich k oslobodeniu našej spoločnosti.

26.10.2009

V týchto dňoch sa na pulty predajcov dostáva nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa . Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Pavla Mičianika „Medzi nacizmom a komunizmom – Vyjednávania velenia Rýchlej divízie s Červenou armádou o kapitulácii na Kaukaze v roku 1943“, štúdiu Petra Kubíka o osudoch talianskych diplomatov pôsobiacich v Bratislave v rokoch 1943 až 1945, či informácie o medzinárodnom projekte Pamäť národa.

22.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pri príležitosti 20 rokov od pádu totality pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality.