Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

12.12.2011

Dňa 12.12.2011 (pondelok) bude bádateľňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

01.12.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o interpretácii dokumentov ŠtB.

29.11.2011

Dnes, 29. novembra 2011, navštívila Ústav pamäti národa, v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Christiana Martina Fotscha, parlamentná delegácia Švajčiarskej konfederácie vedená senátorom Claudeom Janiakom.

23.11.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej univerzity a Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov zorganizoval v roku 2010 vedeckú konferenciu s názvom Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti. Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií.

23.11.2011

Pozývame Vás na vedecký seminár o Msgr. ThDr. Jánovi Ferenčíkovi (1888 – 1950). Seminár, ktorého organizátormi sú Historia nostra, o. z. a Ústav pamäti národa, sa uskutoční 6. decembra 2011 v Ružomberku.

23.11.2011

Pozývame Vás na diskusiu o udalostiach v Poľsku v rokoch 1980 – 1981 a ich ohlase v Československu. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

21.11.2011

Medzinárodná filmová prehliadka
Pozývame Vás na medzinárodnú filmovú prehliadku Festival slobody, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 24. novembra 2011 v DK Zrkadlový háj, v bratislavskej Petržalke. Môžete si pozrieť 18 hraných a dokumentárnych filmov z domácej aj zahraničnej produkcie. Prehliadka, rozdelená do troch sekcií a večerných premietaní, prinesie napríklad aj filmy Obchod na korze (r. J. Kadár, E. Klos), P.F. 77 (r. J. Brabec), Dobré ráno, Slovensko! (r. M. Hanzlíček), Katyň (r. A. Wajda), Krátká dlouhá cesta (r. M. Hanzlíček), či premiéru nového dokumentu Tiene barbarskej noci (r. I. Sivák).

21.11.2011

Popredný slovenský historik Ladislav Deák zomrel v utorok 15. novembra. Je držiteľom viacerých ocenení a patrí k profilujúcim historikom dejín 20. storočia na Slovensku.

11.11.2011

Pozývame Vás na Festival otvorených dialógov – REFRESH +89, ktorý sa uskutoční v Košiciach od 15. do 19. novembra 2011. V rámci festivalu sa uskutoční séria prednášok odborníkov z ÚPN, diskusie a projekcie filmov o období neslobody. Napríklad vo štvrtok 17. novembra si v čase od 13.00 hod. môžete vo Filmovom klube Biograf pozrieť šesť dokumentov Ústavu pamäti národa zobrazujúcich nielen udalosti Novembra 1989, ale aj tie, ktoré boli podnetmi revolúcie.

08.11.2011

Študentská konferencia
Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a OZ Nenápadní hrdinovia Vás pozývajú na študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením III. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1989. Študenti narodení po roku 1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality.

08.11.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Banskej Štiavnice, kde si v priestoroch Art Cafe Banská Štiavnica na Akademickej ul. 2 môžete pozrieť časť výstavy ÚPN o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

08.11.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Prievidze, kde si v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra môžete pozrieť časť výstavy ÚPN o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

08.11.2011

Vo štvrtok 17. novembra 2011 si o 18.10 hod. na Dvojke môžete pozrieť film Ústavu pamäti národa Junáci z prachu. Dokument režiséra Tomáša Viteka ponúka unikátne svedecké výpovede „old skautov“, ľudí, ktorí kvôli svojmu členstvu v skautingu zažívali prenasledovanie a šikanu moci.

08.11.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave Vás pozýva na spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli k pochodu študentov zo 16. novembra 1989. Stretnutie sa uskutoční v stredu 16. novembra 2011 o 14.00 hod. pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.

08.11.2011

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra 2011. V rámci bohatého programu si môžete pozrieť film ÚPN „Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok“, ktorý rekonštruuje zásah bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988.

27.10.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu ŽIVOTNÉ MÍĽNIKY VASILA BIĽAKA.

25.10.2011

Medzinárodná vedecká konferencia
Cieľom konferencie je na vedeckej úrovni analyzovať široké spektrum občianskych aktivít proti totalitnému režimu vrátane otvorených povstaní proti komunistickým vládam, aktivít disidentov a protirežimných skupín ako aj pôsobenie politického exilu v boji proti komunizmu. Má tiež poukázať na spoločné črty a na rozdielnosti vo formách protikomunistického odboja v jednotlivých štátoch pod mocenským vplyvom komunizmu. Výsledky bádania v oblasti protikomunistického odboja bude prezentovať viac ako 40 výskumníkov zo štrnástich krajín.

20.10.2011

Kniha ponúka neobvyklý pohľad na mimoriadne spletité dejiny Slovenska v 20. storočí cez prizmu životného príslušníka bezpečnostného aparátu. Ústredná postava tohto diela, Gustáv Polčík, rodák z Veľkých Kostolian (1918), bol najprv príslušníkom Zboru žandárstva SR (1941 – 1944), potom povstaleckým četníkom, potom znova žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne bol príslušníkom Národnej bezpečnosti, neskôr SNB, v rokoch 1954 – 1966 bol pridelený k jej štátnobezpečnostnej zložke (OO MV Prievidza).

18.10.2011

V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2011, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 6. novembra 2011 Vás srdečne pozývame do stánku Ústavu pamäti národa, kde si budete môcť pozrieť a kúpiť knihy z našej produkcie.

18.10.2011

Pozývame Vás na diskusiu o tzv. Židovskom kódexe, ktorý vytváral od roku 1941 právny rámec organizovaného prenasledovania Židov na Slovensku. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. októbra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.