Archív aktualít

13.04.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Akcia „K" -Likvidácia mužských reholí v Československu v roku 1950.

08.04.2015

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Daniela Atanáza Mandzáka CSsR - Dokumenty k akcii Prešovský „Sobor".

08.04.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu Michal Lefčík - zabudnutý prípad „KOŠICKÉHO PALACHA"

05.04.2015

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom marca tohto roku uskutočnilo podujatie venované výročiu Sviečkovej manifestácie. Riaditeľ inštitútu Milan Novotný v úvodnom slove tzv. „Bratislavský veľký piatok" z marca 1988 označil za najvýznamnejší verejný prejav odporu voči vtedajšiemu režimu na území Slovenska a vyzdvihol odvahu účastníkov tohto protestného zhromaždenia.

05.04.2015

Činohra Slovenského národného divadla uviedla 31. marca 2015 premiéru divadelnej hry autora Petra Pavlaca pod názvom Slovo Válkovo. Na pozvanie tvorcov sa jej zúčastnili aj predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák s projektovým manažérom Mariánom Turzom.

01.04.2015

Dňa 2.4.2015 (štvrtok) bude študovňa Archívu ÚPN uzatvorená.

30.03.2015

On September 8–9, 2011, the international scientific conference Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe was held on the ground of the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava. It was organized by the Nation's Memory Institute and the European Network of Remembrance and Solidarity in cooperation with the Department of Legal History of the Faculty of Law of Comenius University and the Department of General History of Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava.

26.03.2015

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si ÚPN v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, ďalšími organizátormi a širokou verejnosťou pripomenuli 27. výročie jej konania v Bratislave.

26.03.2015

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo 18. marca 2015 divadelnú hru pod názvom „Boží vták", ktorú naštudovali pod taktovkou režiséra Viktora Kollára. Na predstavení sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so zamestnancami ÚPN.

25.03.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 24. marca 2015 prijal na pôde ústavu mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku J. Ex. Margaritu Ganevu. Počas vzájomného rozhovoru prerokovali možnosti spolupráce ÚPN s partnerskou inštitúciou v Bulharsku, ale aj so zastupiteľským úradom v Bratislave.

24.03.2015

V rámci týždňa zápasu za ľudské práva Vás Fórum kresťanských inštitúcií a partneri pozývajú 24. marca 2015 na Sviečkovú manifestáciu, ktorou si pripomenú udalosti z 25. marca 1988.

23.03.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 26. februára 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Slováci v gulagoch. Diskutovali publicista a prozaik Ing. Peter Juščák a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa, diskusiu moderoval PhDr. Martin Lacko, PhD. Pozrite si videozáznam.

23.03.2015

Dvadsiaty piaty marec 1988 bol dňom, ktorý sa do histórie našej krajiny zapísal ako deň radikálneho odporu proti komunistickému režimu v Československu, ktorý zo spoločnosti vytlačil všetko, čo sa priečilo a odporovalo tomuto extrémnemu politickému systému. Kruté stanoviská a aktivity ľudí podporujúcich komunistickú ideológiu viedli k prísnej cenzúre, zatváraniu reholí, stíhaniu kňazov a prenasledovaniu Katolíckej cirkvi.

16.03.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Posol nádeje - Ján Pavol II a Slovensko

16.03.2015

Dňa 17.3.2015 v čase 9:00 - 12:00 bude študovňa archívu ÚPN uzatvorená.

12.03.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu RETRIBÚCIA NA SLOVENSKÝ SPÔSOB.

05.03.2015

Medzi významné, no dnes zabúdané historické udalosti, patrí aj tzv. Malá vojna z marca 1939, keď 40-tisícová maďarská armáda po predchádzajúcej okupácii Podkarpatskej Rusi obsadila aj územie dvoch najvýchodnejších okresov Slovenského štátu - Sobrance a Snina. Na obranu svojej vlasti sa vtedy postavili tisíce slovenských vojakov i dobrovoľníkov.

03.03.2015

Nations Memory Institute in cooperation with European Network Remembrance and Solidarity prepared mutual project to support educational activities for students of primary and secondary schools called Leaflets about totalitarianism. Result of the project are leaflets (illustrated by authentic photos) focused on topics and historical events related with the period of unfreedom in Slovak history (1939 – 1989), aiming to present consequences of the totalitarian regimes for young generation.

23.02.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s poľutovaním prijal správu o odhalení pamätníka bývalému ideologickému tajomníkovi Komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi 21. februára 2015 v jeho rodnej obci Krajné Bystré. K tomu poskytol pre médiá nasledovné vyjadrenie: ....

18.02.2015

Po slávnostnej sv. omši v Jezuitskom kostole v Bratislave 17. februára 2015 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti osobností cirkevného, politického spoločenského a kultúrneho života, uskutočnilo slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska odovzdali cenu Fra Angelico popri ďalších laureátoch aj predsedovi Správnej rady ÚPN Ondrejovi Krajňákovi.