Archív aktualít

13.11.2013

Za účasti podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej, ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka, veľvyslanca Rakúskej republiky Markusa Wuketicha a veľvyslanca Irackej republiky na Slovensku Mohammeda Hakiem Al-Robaiee a širokej verejnosti otvorili 12. novembra 2013 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke III. ročník Festivalu slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989.

12.11.2013

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäte (Poľsko), Študijným centrom pre národné zmierenie (Slovinsko) a Nemeckou spoločnosťou pre východoeurópske štúdie (Nemecko) Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989.

10.11.2013

Ústav pamäti národa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 pripravil III. ročník Festivalu slobody, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. - 17. novembra 2013. Cieľom festivalu je pripomenutie si obdobia neslobody a komunistického režimu, uctenie si pamiatky obetí komunizmu, a ocenenie účastníkov a osobností protikomunistického odboja.

10.11.2013

Projekcia dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN pod názvom „Prežili sme Gulag“ sa 5. novembra 2013 uskutočnila v americkom New Yorku v Bohemian National Hall vďaka spolupráci Československej spoločnosti pre vedy a umenie, generálneho konzulátu Slovenskej republiky v USA a Ústavu pamäti národa.

08.11.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu PÁD KOMUNISTICKÉHO REŽIMU NA SLOVENSKU. Diskutovať budú aktéri historických udalostí a historici: Ján Budaj, Ján Čarnogurský, Juraj Marušiak a Filip Vagač. Podujatie sa uskutoční v piatok 15. novembra 2013 o 16.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

02.11.2013

Po nedávnej návšteve ministra pre ľudské práva Irackej republiky Mohammed Shyaa Alsudaniho na Ústave pamäti národa a výstave a seminári pod názvom “Odhaľovanie zločinov proti ľudskosti bývalých diktátorských a totalitných režimov v Iraku a na Slovensku”, ktoré sa uskutočnili v auguste tohto roka, navštívil 28. októbra 2013 ÚPN nový veľvyslanec Irackej republiky na Slovensku Mohammed Hakiem Al-Robaiee.

28.10.2013

Pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne sa 25. októbra 2013 uskutočnila pietna spomienka na usmrtených a uväznených ľudí pri pokuse o útek za slobodou do zahraničia v období komunistického režimu.

28.10.2013

Na múre väznice, ktorá je súčasťou Justičného paláca v Bratislave 25. októbra 2013 slávnostne odhalili a požehnali Pamätnú tabuľu na pamiatku útrap nespravodlivo väznených a odsúdených za bývalého režimu v rokoch 1948 - 1989.

23.10.2013

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu SLOVENSKÍ KATOLÍCKI BISKUPI V ZOVRETÍ DVOCH TOTALÍT - POHĽAD ZVNÚTRA.

21.10.2013

Desiatka študentov Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity pod vedením prof. Viery Wambach navštívila 11. októbra 2013 Ústav pamäti národa. Cieľom ich návštevy bolo bližšie zoznámenie sa s poslaním a činnosťou ÚPN, čo by následne chceli využiť pri písaní študentských prác.

18.10.2013

Ústav pamäti národa vydal nové číslo časopisu Pamäť národa. Prináša zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom opäť približujú obdobie nedemokratických režimov 20. storočia.

18.10.2013

V aule Seminára sv. Gorazda v Nitre sa 17. októbra 2013 uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska v tvorivosti žiakov základných a stredných škôl SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda pod názvom „Solúnski bratia“.

17.10.2013

K vyhláseniu členov Správnej rady ÚPN poskytol predseda Správnej rady ÚPN ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. nasledovné vyjadrenie:
„Mojou úprimnou snahou je zabezpečiť riadne fungovanie Ústavu pamäti národa, ako verejnoprávnej inštitúcie dokumentujúcej a pripomínajúcej zločiny fašizmu a komunizmu, efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov a plnenie poslania Ústavu pamäti národa v súlade s mandátom a osobnou zodpovednosťou, ktoré som obdržal od poslancov Národnej rady SR."

16.10.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Goetheho inštitútom, Zväzom protikomunistického odboja a OZ Pamäť národa pripravil odborný seminár na tému „60. výročie ľudového povstania v NDR 17. júna 1953“. Počas odborného seminára budú svoje príspevky prezentovať PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Dr. Jozef M. Rydlo. Súčasťou programu bude o 16,00 hod vernisáž výstavy dobových fotografií pripravenej Spolkovým úradom pre spracovanie diktatúry SED.

14.10.2013

Na druhom medzinárodnom sympóziu Európskej pamäte sa v dňoch 10. – 12. októbra 2013 v Berlíne medzi takmer dvoma stovkami reprezentantov zo 120 inštitúcií a mimovládnych organizácií zameriavajúcich sa na dejiny 20. storočia z 23 európskych štátov zúčastnili aj historici Ústavu pamäti národa Ondrej Podolec a Peter Jašek. Diskutovali zvlášť o forme a povahe súčasnej kultúry pamäte a súvisiacej výučby histórie.

11.10.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu HORÚCA JESEŇ 1938.
Diskutovať budú: PhDr. Anton Hrnko, CSc. (Ministerstvo obrany SR), Dr. hab. Krzystof Nowak (Sliezska univerzita v Katoviciach) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

11.10.2013

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

09.10.2013

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom odovzdal Ústav pamäti národa 9. októbra 2013 v Žiline dekréty priznané celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

02.10.2013

Na pôdu ÚPN zavítali 30. septembra 2013 predstavitelia Ústavu pre jednotné vzdelávanie z Kórejskej republiky pod vedením riaditeľa divízie výskumu a rozvoja Kang Jung Goo a jeho zástupcu Ha Sang Cheol. Ich návšteva na ÚPN bola súčasťou študijnej cesty, počas ktorej spoznávali krajiny Európy a medzi nimi predmetom ich záujmu bolo aj bývalé Československo. Po návšteve Českej republiky tak navštívili aj Slovensko a priamo v ÚPN sa zaujímali o rozdelenie republiky, vzájomné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ale aj obdobie neslobody počas komunistického režimu.

01.10.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pripravil 26. septembra 2013 seminár spojený s diskusiou na tému „Slováci v poľskom odboji“.