Mimo edície

Anton Hruboň - Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945)

Občianske združenie Historia nostra vydalo v spolupráci s Ústavom pamäti národa monografiu Antona Hruboňa Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945). Publikácia prehlbuje doterajšie poznatky o organizácii, ktorej meno sa nerozlučne spája s najrozporuplnejšie vnímaným obdobím našich moderných dejín. Je vôbec prvou samostatnou publikáciou hodnotiacou aktivity Hlinkovej gardy v regionálnom meradle, no pritom vsadené do celoslovenského kontextu. Kniha...

August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa (ÚPN) vydal pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy obrazovú monografiu August ´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa zameranú na prezentáciu doposiaľ neznámych autentických ikonografických dokumentov z fondu Archívu ÚPN, ktoré zachytávajú okamihy invázie. Jedným z dôvodov vydania publikácie je aj doterajší, pomerne zjednodušený vizuálny obraz okupácie. Tá...

Informačný sprievodca ÚPN

Keď takmer trinásť rokov po pade komunistickeho režimu prijala Narodna rada Slovenskej republiky v roku 2002 zakon o pamati naroda, zavŕšilo sa tym usilie o vytvorenie inštitucionalnej bazy na vyrovnavanie sa s erou neslobody. Ta trvala desaťročia a vyrazne poznačila tvar slovenskej spoločnosti. Zaroveň sa vznikom Ustavu pamati naroda začalo obdobie, ktore sa nikdy neskonči uplne – obdobie hľadania pravdy o neľahkej minulosti slovenskeho naroda, o zločinoch aj obetiach, viťazstvach...

Ivan A. Petranský - 10 rokov Ústavu pamäti národa

S desaťročnou históriou pôsobenia ÚPN oboznamuje publikácia 10 rokov Ústavu pamäti národa, ktorej autorom je predseda Správnej rady UPN Ivan A. Petranský. Reprezentatívna kniha poskytuje komplexné informácie o podmienkach vzniku ústavu, jeho orgánoch, premenách organizačnej štruktúry, dokumentoch, ktoré sú v jeho správe, vedeckých projektoch, usporiadaných konferenciách, osvetových a vzdelávacích aktivitách, audiovizuálnej tvorbe i medzinárodnej spolupráci. Publikáciu dopĺňa bohatý...

Ján Šimulčík: Čas odvahy - Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu - 500 000 občanov ČSSR

Knihu autor venoval trom slovenským osobnostiam, bez ktorých by podpisová akcia nedosiahla takú mediálnu podporu, akú mala. Každý z nich v tom čase býval v inom štáte – Ladislav Pittner na Slovensku, Paul a Alica Frühwaldoví v Rakúsku, Anton Hlinka v Nemecku. Každý z nich zohral v spoločnom príbehu neopakovateľnú úlohu. V správach, ktoré odzneli v západných rozhlasových vysielaniach sa ich spoločný príbeh uzatvára. Pravidelné rozhlasové vysielanie pred udalosťou dali dôležitý základ pre...

Ješajahu A. Jelínek, Otto Gubič, Erik Kližan: Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre)

Monografia Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre) autorov Ješajahu A. Jelínka, Otta Gubiča a Erika Kližana mapuje dejiny židovských komunít v regióne hornej Nitry, konkrétne v meste Prievidza a okolitom kraji. Popisuje vývoj židovského osídlenia, doloženého už od 16. storočia. Analyzuje nielen formovanie a fungovanie tradičných židovských ustanovizní (náboženská obec, synagóga, škola a cintorín) ale aj ich podnikateľské a spoločenské aktivity. Šíriaci sa...

Karol Janas: Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945)

Publikácia Karola Janasa čitateľov informuje o prenasledovaní Rómov v rokoch 1939 až 1945. Prvé obdobie perzekúcií (marec 1939 – august 1944) charakterizoval rozpačitý postup mocenského aparátu SR. Perzekúcie mali tri základné formy - prvou bola snaha o likvidáciu rómskeho kočovníctva a odstraňovanie rómskych obydlí z miest a obcí, druhou bola perzekúcia v armáde Slovenského štátu, treťou a najradikálnejšou formou bolo zriaďovanie pracovných útvarov pre Rómov a tzv. asociálne osoby. V...

Martin Lacko: Slovenská republika 1939 – 1945

Bezpochyby najkontroverznejšie, zatracované, ale rovnako i vyzdvihované obdobie Slovenskej republiky 1939 – 1945 vyvoláva dodnes búrlivé diskusie. Neutíchajúci záujem o túto etapu slovenských dejín dokazuje, že aj zdanlivo prežitá minulosť preniká v rôznych podobách do súčasnosti a dokáže rozvíriť hladinu politického i spoločenského života. Knižná monografia pracovníka ÚPN Martina Lacka je jedným z možných pohľadov na toto mnohostranne interpretované obdobie. Nadväzuje na staršie...

Matej Medvecký, Jerguš Sivoš, Peter Jašek - V stopách železného Félixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 - 1989

Popularizačná monografia „V stopách železného Felixa“ je venovaná dejinám takmer všemocnej Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Kniha má ambíciu priblížiť slovenskú časť dejín tejto inštitúcie všetkým vrstvám čitateľov na Slovensku i v zahraničí. Publikácia obsahuje aj veľa obrazových príloh. Publikácia vyšla v slovenskej i anglickej verzii. Cena: 12.16 €

Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice

Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych, fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Zo zachovaných hlásení vyplýva, že ŠtB aj po zásahu na Národnej triede v Prahe pracovala v nezmenených...

Peter Jašek, František Neupauer, Ondrej Podolec, Pavol Jakubčin - Sviečková manifestácia I

Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí. Cena: vypredané

Stefan Karner - STOJ! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy.

Ide o preklad z nemeckého originálu publikácie Halt!, v ktorej autor a jeho vedecký tím Inštitútu Ludwiga Boltzmanna, na základe archívnych výskumov, spracoval početné tragédie, ktoré sa udiali na rakúsko-československých hraniciach a ktoré chcel československý komunistický režim navždy zahaliť rúškom mlčania. Železná opona medzi Rakúskom a Československom patrila počas studenej vojny k najprísnejšie stráženým zakázaným pásmam.Smrteľné tragédie súviseli so špionážou, zradou, so zavlečením...

Viktor Kravčenko - Žil som pod červenou hviezdou

Rozprávanie Viktora Kravčenka (1905 - 1966) je pozoruhodnou osobnou a ľudskou výpoveďou detailne dokumentujúcou život v Sovietskom zväze v prvej polovici 20. storočia. Revolučné nadšenie, viera vo väčšiu spravodlivosť nového režimu, budovateľské nasadenie, členstvo v komunistickej strane, kariéra riadiaceho pracovníka v rozvíjajúcom sa ťažkom priemysle sa dostávajú do konfliktu s tragickými skúsenosťami: kolektivizácia a následný hladomor, zneužívanie moci a násilie, čistky a všadeprítomná...