Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

30.01.2013

Správna rada ÚPN na svojom dnešnom (30. 1. 2013) rokovaní nepristúpila k voľbe svojho podpredsedu. Dvaja z jej členov – konkrétne p. Slavomír Michálek (riaditeľ Historického ústavu SAV) a p. Igor Baka (pracovník Vojenského historického ústavu) odmietli hlasovať o podpredsedovi Správnej rady ÚPN a rokovanie opustili. Ich odchodom prestala byť Správna rada ÚPN uznášaniaschopná.

23.01.2013

Dnes, 23. januára, rokovala na svojom mimoriadnom zasadnutí Správna rada Ústavu pamäti národa. Jej členovia sa dohodli, že na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 30. januára 2013 sa uskutoční voľba podpredsedu Správnej rady ÚPN. Obsadenie postu podpredsedu umožní, v prípade, že by v tajnej voľbe v NR SR 29. januára 2013 nebol zvolený žiadny z kandidátov na post predsedu Správnej rady ÚPN, nerušenú činnosť ústavu aj do budúcnosti.

22.01.2013

Vedecký časopis Ústavu pamäti národa Pamäť národa v štvrtom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody.

22.01.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Gustávovi Husákovi.

22.01.2013

V týchto dňoch prichádza na knižný trh zborník z vedeckej konferencie „Trnava v rokoch 1939 – 1989“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka 25. – 26. apríla 2012.

21.01.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Gustáv Husák a jeho doba, ktorá sa organizuje pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka.

18.01.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante Vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu ARBITRÁŽ.

11.01.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Hlinkovej garde.

03.01.2013

Kniha Anglán prináša autentické spomienky generálmajora vo výslužbe Ing. Antona Petráka (1912 - 2009), ktorý bol od roku 1935 dôstojníkom čs. armády a na jar 1940 vstúpil do zahraničného odboja.

14.12.2012

V dňoch od 17. decembra 2012 do 4. januára 2013 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

12.12.2012

Denník Rudolfa Komanderu (1921 – 1953) je významným dokumentom o ideovom a politickom zápase mladej slovenskej generácie v povojnovej Európe. Zároveň je kronikou Slovenského revolučného odboja, predstavuje autentické svedectvo o počiatkoch formovania slovenskej politickej emigrácie v Rakúsku a Nemecku, vývoji názorov mladej generácie nielen na otázky exilu, ale aj na aktuálny vnútropolitický vývoj na Slovensku.

07.12.2012

Časopis Pamäť národa v treťom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody.

03.12.2012

Záujemcovia o vojenské dejiny Slovenska nájdu na knižnom trhu kolektívnu monografiu Slovenskí generáli 1939 – 1945, ktorej autormi sú historici Ústavu pamäti národa Peter Jašek, Branislav Kinčok a Martin Lacko.

03.12.2012

V novembri 2012 sa na poľský trh dostala nová publikácia pracovníka ÚPN Martina Lacka „Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki. Republika Słowacka 1939–1945” (Dvojkríž v tieni hákového kríža. Slovenská republika 1939 – 1945).

03.12.2012

Pozývame Vás na prezentáciu najnovšej publikácie Ústavu pamäti národa ANGLÁN Spomienky generála Antona Petráka. Podujatie sa uskutoční v piatok 14. decembra 2012 o 17.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

30.11.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o ochrane štátnej hranice v rokoch 1939 – 1989.

30.11.2012

Pozývame Vás na medzinárodný workshop „Nepokojný región“ – stredoeurópska politika Veľkej Británie a USA v rokoch 1918 – 1941, ktorý sa uskutoční 6. a 7. decembra 2012 v Bratislave (Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33).

29.11.2012

O. z. Človek v ohrození v spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovalo projekt Zabudnuté príbehy, v rámci ktorého sa uskutočnila študentská súťaž Hľadanie zabudnutých príbehov.

27.11.2012

Ústav pamäti národa ponúka učiteľom dejepisu zdarma slovensko-anglickú publikáciu Sila svedectva, ktorá populárno-náučnou formou približuje niektoré z dôležitých momentov slovenských dejín od roku 1938 mladej generácii.

27.11.2012

Ústav pamäti národa ponúka učiteľom dejepisu a spoločenských vied na základných a stredných školách multimediálne vzdelávacie DVD Obrazy [z] kolektivizace, ktoré je výsledkom niekoľkoročného dokumentačno-vzdelávacieho projektu Ústavu pro studium totalitních režimů (ČR).