Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

27.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Rožňava a Štátnym archívom v Košiciach, pobočka Rožňava Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie. Diskutovať budú: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. (Slovenský historický ústav Matice slovenskej v Martine), Mgr. Valéria Pulenová (Plešivec) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční 2. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch radnice v Rožňave, Námestie baníkov 32.

17.04.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o komunizme v súčasnom svete. Diskutovať budú: Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV) a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční v stredu 25. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

13.04.2012

Pozývame Vás do Prahy na prezentáciu publikácie Mateja Medveckého Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Prezentácia sa uskutoční v utorok 24. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Domu národnostných menšín, Vocelova 602/3, Praha 2.

12.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Košickom vládnom programe.

11.04.2012

V stredu 25. apríla 2012 sa na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave (ul. Krzywe Koło 12/14a) so začiatkom o 18.00 hod. uskutoční premietanie filmu z produkcie Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty. Film sa venuje slovensko-poľskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Aj vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre “dobrodruhov", akým bol aj Józef Kuras, zvaný Ogien, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov.
Na film nadviaže diskusia za účasti riaditeľa Archívu ÚPN Ľubomíra Ďurinu a redaktora poľského týždenníka Przegląd Leszka Konarskiego.

05.04.2012

V piatok 13. apríla sa v trnavskom Kine Hviezda o 19.30 hod. uskutoční projekcia nového dokumentárneho filmu „22 hláv“.
Film rozpráva príbeh 22 nevinných ľudí, ktorí boli v 50. rokoch 20. storočia komunistickým režimom odsúdení vo vykonštruovaných procesoch. Na príklade odvahy a svedomia dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti - Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja, ktorí boli za tzv. protištátnu činnosť odsúdení na trest smrti, a osudoch ďalších 20 ľudí, film divákom približuje skutočnú podobu komunistického režimu.

05.04.2012

Dnes 5. apríla 2012 o 19.50 hod. uvedie Slovenská televízia (Dvojka) dokumentárny film Ústavu pamäti národa Prežili sme GULAG.
Viac informácií aj s upútavkou nájdete na: http://www.stv.sk/dvojka/

29.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s s mestom Lučenec Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 12. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučenci na Námestí republiky č. 5.

27.03.2012

Pozývame Vás na spomienkové podujatie, ktorým si pripomenieme tragické udalosti spojené s pracovným táborom na území Petržalky a uctíme pamiatku maďarských židovských robotníkov zmasakrovaných v posledných týždňoch 2. svetovej vojny. Spomienka sa uskutoční 1. apríla 2012 na cintoríne v Petržalke (Nábrežná ul.) za prítomnosti rakúskeho, izraelského a nemeckého veľvyslanca na Slovensku, ako aj ďalších významných hostí. Začiatok podujatia je o 9.30 hod.

27.03.2012

Pozývame Vás na interdisciplinárnu konferenciu o regionálnych identitách v podmienkach diktatúry a demokracie v strednej a východnej Európe. Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 20. apríla 2012 v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne na Hildebrandstraße 25. Rokovacími jazykmi budú angličtina a nemčina. Záujemci sa môžu prihlásiť do 16. apríla na regions@enrs.eu.

27.03.2012

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a mestom Trnava organizuje pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka vedeckú konferenciu Trnava v rokoch 1939 – 1989.

23.03.2012

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozýva na spomienku na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2010 so začiatkom o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

21.03.2012

V piatok 23. 3. v čase od 18.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a v sobotu 24. 3. v rovnakom čase bude prebiehať plánovaná rekonfigurácia centrálneho uzla siete Govnet. Rekonfigurácia bude mať za následok výpadok všetkých služieb poskytovaných v sieti Govnet.
Za pochopenie ďakujeme.

21.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o deportáciách slovenských Židov do nacistických vyhladzovacích táborov.

13.03.2012

Priatelia, ak patríte medzi ľudí, ktorým nie je ľahostajné vyrovnávanie sa slovenskej spoločnosti s obdobím neslobody, môžete aj v roku 2012 podporiť aktivity občianskeho združenia Pamäť národa 2% zo svojich daní.

13.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 21. marca 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch na ul. SNP 32. Diskutujúcimi budú: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre); PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa v Bratislave). Na podujatí bude prezentovaný zborník z rovnomennej vedeckej konferencie.

07.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o deportáciách do GULAGov spojenú s premietaním filmu Prežili sme Gulag.

27.02.2012

Pozývame Vás na stretnutie pri príležitosti 73. výročia maďarskej vojenskej agresie z marca 1939, známej pod menom Malá vojna. Na podujatí, ktoré sa uskutoční 23. marca 2012 o 15.00 hod. v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach odznejú prednášky: PhDr. Martina Lacka, PhD. (Ústav pamäti národa), Mgr. Jána Mitáča (Ústav pamäti národa) a Mgr. Vojtecha Kárpátyho, PhD. (Slovenský historický ústav MS).

22.02.2012

Vďaka podpore Európskej komisie a spolupráci s viacerými vysokoškolskými študentmi projekt Svedkovia z obdobia neslobody neustále narastá v počte zverejnených životopisných príbehov ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili krutosť totalít minulého storočia. Dodnes Referát Oral history spracoval a zverejnil vyše 70 príbehov obohatených o video záznamy svedeckých výpovedí nielen na internetovej stránke ÚPN, ale aj na medzinárodnom portáli Pamäť národa. Medzi najnovšie publikované osobnosti patria Ján Lenský, Rudolf Dobiáš, či Jaroslav Fabok.

15.02.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o činnosti poľského Ústavu národnej pamäti (IPN) a slovenského Ústavu pamäti národa.