Archív aktualít

19.02.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na Diskusný večer na tému "Alexander Dubček a normalizácia", ktorý sa bude konať vo štvrtok 25. februára 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.; Mgr. Peter Jašek, PhD. a Mgr. Jerguš Sivoš.

14.02.2010

V dňoch 12. a 13. februára 2010 sa zástupcovia Slovenska, vedení predsedom Správnej rady ÚPN Ivanom Petranským, zúčastnili prvého spoločného stretnutia členov Európskej siete „Pamäť a solidarita“, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave.
Hlavným bodom rokovania bolo konštituovanie poradných orgánov, Kuratória a Vedeckej rady, ako aj voľba ich predsedov. Slovenská strana pri voľbe zaznamenala úspech - predsedom Kuratória sa stal Ján Čarnogurský. Predseda Správnej rady siete Andrzej Przewoznik účastníkov zároveň informoval o vytvorení sekretariátu, ktorý svoju činnosť zaháji v apríli 2010 vo Varšave.
Cieľom Európskej siete „Pamäť a solidarita“ je vytvoriť platformu na analýzu, dokumentáciu a sprístupnenie poznania spoločnej minulosti strednej Európy poznačenej totalitnými diktatúrami a prispieť tak k porozumeniu medzi zainteresovanými krajinami.

13.02.2010

Z dôvodu pokračujúcich stavebných úprav bude bádateľňa Archívu ÚPN v pondelok 15. februára 2010 zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

12.02.2010

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili nominanta Zväzu protikomunistického odboja Antona Malackého za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. V opakovanom tajnom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 11. februára získal od 123 prítomných poslancov 68 hlasov.

10.02.2010

Pozývame Vás na premietanie unikátnej desaťdielnej dokumentárnej série Českej televízie PROCES H o „monstrprocese“ s Miladou Horákovou a spol.

04.02.2010

sprístupnených podľa § 17 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 553/2002 Z. z.

04.02.2010

Z dôvodu realizácie stavebných úprav bude bádateľňa Archívu ÚPN od 8. do 12. 2. 2010 uzatvorená. Bádateľna bude pre verejnosť otvorená od pondelka 15. februára 2010.
Za pochopenie ďakujeme.

02.02.2010

V utorok 2. februára 2010 Ústav pamäti národa navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Dr. Axel Hartmann. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

21.01.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na spomienkovú slávnosť organizovanú pri príležitosti Roka kňazov a 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Podujatie sa uskutoční v Slovenskej Vsi v sobotu 30. januára 2010.

19.01.2010

Pozývame Vás na besedu o Vojtechovi Tukovi, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. 1. 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

15.01.2010

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

13.01.2010

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Francúzsky veľvyslanec sa zaujímal o dôvody a proces vzniku ÚPN, ako aj o aktuálne otázky jeho pôsobenia. Vedúci pracovníci ÚPN predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a aktuálne projekty, na ktorých ústav pracuje. V neformálnom rozhovore sa obe strany podelili so svojimi skúsenosťami s komunistickým režimom a vyrovnávaním sa súčasnej spoločnosti s jeho dedičstvom.

Veľvyslanec Francúzskej republiky ocenil výsledky a užitočnosť práce Ústavu pamäti národa, pričom mu vyjadril podporu pri plnení jeho úloh.

13.01.2010

Bádateľňa Archívu ÚPN bude dnes (13. 1. 2010) pre verejnosť otvorená do 13.30 hod.

12.01.2010

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity, prezentuje 28 príspevkov mladých historikov venujúcich sa dejinám Slovenska v rokoch 1939 - 1945.

11.01.2010

Vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia „akcie K“

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku organizuje pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akcie K“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí v Československu a ich život v „ilegalite“ v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutoční v Bratislave 5. mája 2010.

11.01.2010

V týchto dňoch sa na pulty predajcov dostáva nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa . Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Vladimíra Palka o Spravodajskom oddelení 11. brigády Pohraničnej stráže v rokoch 1973 – 1989, pohľad Štátnej bezpečnosti na činnosť západonemeckej rozviedky (BND) proti Československu , ako aj informácie o Nežnej revolúcii v hláseniach zvolenskej Štátnej bezpečnosti.

22.12.2009

Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych, fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti.

15.12.2009

V utorok 15. decembra sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o šieste zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

11.12.2009

Ústav pamäti národa na svojich internetových stránkach zverejnil počty Židov na územiach južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi, ktoré boli arbitrážnym rozhodnutím nacistického Nemecka a fašistického Talianska z 2. novembra 1938 (prvá Viedenská arbitráž) pričlenené k Maďarsku. Prehľad zverejnený na stránkach ÚPN umožňuje širokej verejnosti oboznámiť sa s počtami židovských obyvateľov podľa výsledkov sčítania, ktoré na okupovaných územiach v decembri 1938 uskutočnili maďarské orgány. Prehľad obsahuje údaje (za oblasti pôvodne patriace Česko-Slovensku) o celkovom počte obyvateľov, domov a osôb židovského pôvodu v jednotlivých okresoch vytvorených podľa územnosprávneho členenia Maďarského kráľovstva.

09.12.2009

V utorok 15. decembra sa v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.