Sviečková manifestácia v Bratislave, 25. marec 1988

DokumentyGaléria

fotografia: František Mikloško

František Mikloško,
jeden z hlavných organizátorov bratislavskej manifestácie,
odosielať listu oznamujúceho pokojnú manifestáciu,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Ján Čarnogurský

Ján Čarnogurský,
predstaviteľ kresťanského disentu,
ktorý dostal a rozšíril výzvu od M. Šťastného,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Marián Šťastný

Marián Šťastný,
autor myšlienky zorganizovať pokojné manifestácie,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Ján Ch. Korec

Ján Ch. Korec, biskup 'tajnej cirkvi',
Zdroj: R.V. Tatran: Bratislavský
Veľký piatok. Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich
25.marca 1988, samizdat

fotografia: Anton Selecký

Anton Selecký
člen HOS, Bratislavskej päťky
a účastník Sviečkovej manifestácie,
Zdroj www.magnificat.sk

fotografia: Štefan Záreczký

Štefan Záreczký, predseda tlačovej komisie ZKD Pacem
in Terris Bratislava,
Zdroj:J.Pešek a kol.: Aktéri jednej éryna Slovensku 1948-1989,
Vydavateľstvo Michala Vaška

fotografia: Rudolf Fiby

Rudolf Fiby,
náboženský aktivista
a člen združenia Fatima,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Peter Colotka

Peter Colotka, predseda vlády SSR,
Zdroj: J.Pešek a kol.: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989,
Vydavateľstvo Michala Vaška

fotografia: Štefan Lazar

Štefan Lazar, minister vnútra
a životného prostredia SSR,
Zdroj: TASR

fotografia: Gejza Šlapka

Gejza Šlapka, člen
predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník Mestského výboru KSS v Bratislave, Zdroj: TASR

fotografia: Ignác Janák

Ignác Janák,
člen predsedníctva ÚV KSČ,
prvý tajomník ÚV KSS,
Zdroj: TASR

fotografia: plk. Štefan Homola

plk. Štefan Homola,
náčelník XII. správy ZNB,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: pplk. František Budaváry

pplk. František Budaváry,
1. zástupca náčelníka
XII. správy ZNB,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: pplk. Anton Faťol

pplk. Anton Faťol, náčelník II. odboru
XII. správy ZNB - boj proti vnútornému
nepriateľovi (cirkev),
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: gen. Alojz Lorenc

gen. Alojz Lorenc,
1. namestnik ministra
vnútra ČSSR, Zdroj: internet

fotografia: Miroslav Válek

Miroslav Válek,
minister kultúry SSR,
Zdroj: J.Pešek

Zábery zo zásahu proti manifestácií


Zdroj: Fotografie z archívu Jána BudajaZdroj: Archív ÚPN (dar z osobného archívu Františka Mikloška)Zdroj: Slovenské národné múzeum (dar z osobného archívu Františka Mikloška)


Video


DVD

Rekonštrukcia zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988 využíva záznam skrytej kamery Štátnej bezpečnosti. V nasnímanom materiáli sú identifikovaní konkrétni účastníci manifestácie ako i agenti tajnej polície. Rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti konfrontujú prítomnosť s minulosťou.

Publikácie

Obrázok obálky

Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí.

Pramene:
Archív ÚPN
Slovenský národný archív

Literatúra:
R.V. Tatran (J.Ch. Korec a kolektív): Bratislavský Veľký piatok. Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25.marca 1988., 1988
Ján Šimulčík: Čas svitania. Sviečková manifestácia - 25.marec 1988, Vydavateľstvo Michala Vaška , 1998

Vytlačiť