Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Sviečková manifestácia v Bratislave, 25. marec 1988

DokumentyGaléria

fotografia: František Mikloško

František Mikloško,
jeden z hlavných organizátorov bratislavskej manifestácie,
odosielať listu oznamujúceho pokojnú manifestáciu,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Ján Čarnogurský

Ján Čarnogurský,
predstaviteľ kresťanského disentu,
ktorý dostal a rozšíril výzvu od M. Šťastného,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Marián Šťastný

Marián Šťastný,
autor myšlienky zorganizovať pokojné manifestácie,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Ján Ch. Korec

Ján Ch. Korec, biskup 'tajnej cirkvi',
Zdroj: R.V. Tatran: Bratislavský
Veľký piatok. Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich
25.marca 1988, samizdat

fotografia: Anton Selecký

Anton Selecký
člen HOS, Bratislavskej päťky
a účastník Sviečkovej manifestácie,
Zdroj www.magnificat.sk

fotografia: Štefan Záreczký

Štefan Záreczký, predseda tlačovej komisie ZKD Pacem
in Terris Bratislava,
Zdroj:J.Pešek a kol.: Aktéri jednej éryna Slovensku 1948-1989,
Vydavateľstvo Michala Vaška

fotografia: Rudolf Fiby

Rudolf Fiby,
náboženský aktivista
a člen združenia Fatima,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Peter Colotka

Peter Colotka, predseda vlády SSR,
Zdroj: J.Pešek a kol.: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989,
Vydavateľstvo Michala Vaška

fotografia: Štefan Lazar

Štefan Lazar, minister vnútra
a životného prostredia SSR,
Zdroj: TASR

fotografia: Gejza Šlapka

Gejza Šlapka, člen
predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník Mestského výboru KSS v Bratislave, Zdroj: TASR

fotografia: Ignác Janák

Ignác Janák,
člen predsedníctva ÚV KSČ,
prvý tajomník ÚV KSS,
Zdroj: TASR

fotografia: plk. Štefan Homola

plk. Štefan Homola,
náčelník XII. správy ZNB,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: pplk. František Budaváry

pplk. František Budaváry,
1. zástupca náčelníka
XII. správy ZNB,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: pplk. Anton Faťol

pplk. Anton Faťol, náčelník II. odboru
XII. správy ZNB - boj proti vnútornému
nepriateľovi (cirkev),
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: gen. Alojz Lorenc

gen. Alojz Lorenc,
1. namestnik ministra
vnútra ČSSR, Zdroj: internet

fotografia: Miroslav Válek

Miroslav Válek,
minister kultúry SSR,
Zdroj: J.Pešek

Zábery zo zásahu proti manifestácií

Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria

Zdroj: Fotografie z archívu Jána Budaja


Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria

Zdroj: Archív ÚPN (dar z osobného archívu Františka Mikloška)


Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria

Zdroj: Slovenské národné múzeum (dar z osobného archívu Františka Mikloška)


Video


DVD

Rekonštrukcia zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988 využíva záznam skrytej kamery Štátnej bezpečnosti. V nasnímanom materiáli sú identifikovaní konkrétni účastníci manifestácie ako i agenti tajnej polície. Rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti konfrontujú prítomnosť s minulosťou.

Publikácie

Obrázok obálky

Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí.

Pramene:
Archív ÚPN
Slovenský národný archív

Literatúra:
R.V. Tatran (J.Ch. Korec a kolektív): Bratislavský Veľký piatok. Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25.marca 1988., 1988
Ján Šimulčík: Čas svitania. Sviečková manifestácia - 25.marec 1988, Vydavateľstvo Michala Vaška , 1998

Vytlačiť