Archív aktualít

19.12.2011

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude podateľňa Ústavu pamäti národa v dňoch 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 zatvorená. V období od 15. 12. 2011 do 22. 12. 2011 a od 3. 1. 2012 do 5. 1. 2012 otvorená v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Ďakujeme za porozumenie.

19.12.2011

Vo veku 75 rokov zomrel dňa 18. decembra 2011 posledný česko-slovenský prezident Václav Havel (1936 – 2011).
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský vyslovil hlbokú sústrasť rodine Václava Havla a českému národu a ľútosť nad stratou osobnosti, ktorá bola jedným zo symbolov zápasu proti komunistickému režimu.

19.12.2011

V dňoch od 20. decembra 2011 do 6. januára 2012 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

16.12.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a Solidarita a Nordost-Institut pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského zorganizoval v septembri 2010 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Fenomén Bratislava.

16.12.2011

Generál Samuel Karol Korbel (1909 – 1997) bol prvým Slovákom v justičnej službe predvojnovej česko-slovenskej armády (1932 – 1939) a po vzniku Slovenskej republiky šéfom vojenskej justície slovenskej armády (1939 – 1944). V roku 1944 sa zapojil do povstania, kde bol vojenským prokurátorom povstaleckej armády. Po vojne bol šéfom justičnej služby česko-slovenskej armády. Po februári 1948 bol z ar¬mádnej služby prepustený. V roku 1949 utiekol do Nemecka, odkiaľ v roku 1951 emigroval do Austrálie.

16.12.2011

Štvrté tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa opäť prináša viacero zaujímavých štúdií a materiálov. Martin Jarinkovič sa vo svojej štúdii zaoberá slovensko-juhoslovanskými hospodárskymi a obchodnými vzťahmi v rokoch 1939 – 1941. Daniela Fukasová prináša pohľad na proces transformácie svojpomocného roľníckeho družstevníctva na Slovensku pred a po februári 1948 a Branislav Kinčok poodhaľuje mechanizmus tvorby politických procesov v rokoch 1948 – 1953 na príklade poslanca Národného zhromaždenia Petra Danieliča. V čísle tiež nájdete prednášku Marka Solonina venovanú Stalinovým vojnovým plánom a príčinám porážok Červenej armády v roku 1941, rozhovor s Karolom Fraňom, veliteľom trnavskej posádky v čase odchodu do Povstania, ako aj osud pátra Františka Chochulu, jedného zo zaistencov v internačnom kláštore Králíky a ďalšie zaujímavé materiály, ktoré pomáhajú dokresliť obdobie rokov 1939 – 1989.

12.12.2011

Dňa 12.12.2011 (pondelok) bude bádateľňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

01.12.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o interpretácii dokumentov ŠtB.

29.11.2011

Dnes, 29. novembra 2011, navštívila Ústav pamäti národa, v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Christiana Martina Fotscha, parlamentná delegácia Švajčiarskej konfederácie vedená senátorom Claudeom Janiakom.

23.11.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej univerzity a Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov zorganizoval v roku 2010 vedeckú konferenciu s názvom Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti. Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií.

23.11.2011

Pozývame Vás na vedecký seminár o Msgr. ThDr. Jánovi Ferenčíkovi (1888 – 1950). Seminár, ktorého organizátormi sú Historia nostra, o. z. a Ústav pamäti národa, sa uskutoční 6. decembra 2011 v Ružomberku.

23.11.2011

Pozývame Vás na diskusiu o udalostiach v Poľsku v rokoch 1980 – 1981 a ich ohlase v Československu. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

21.11.2011

Medzinárodná filmová prehliadka
Pozývame Vás na medzinárodnú filmovú prehliadku Festival slobody, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 24. novembra 2011 v DK Zrkadlový háj, v bratislavskej Petržalke. Môžete si pozrieť 18 hraných a dokumentárnych filmov z domácej aj zahraničnej produkcie. Prehliadka, rozdelená do troch sekcií a večerných premietaní, prinesie napríklad aj filmy Obchod na korze (r. J. Kadár, E. Klos), P.F. 77 (r. J. Brabec), Dobré ráno, Slovensko! (r. M. Hanzlíček), Katyň (r. A. Wajda), Krátká dlouhá cesta (r. M. Hanzlíček), či premiéru nového dokumentu Tiene barbarskej noci (r. I. Sivák).

21.11.2011

Popredný slovenský historik Ladislav Deák zomrel v utorok 15. novembra. Je držiteľom viacerých ocenení a patrí k profilujúcim historikom dejín 20. storočia na Slovensku.

11.11.2011

Pozývame Vás na Festival otvorených dialógov – REFRESH +89, ktorý sa uskutoční v Košiciach od 15. do 19. novembra 2011. V rámci festivalu sa uskutoční séria prednášok odborníkov z ÚPN, diskusie a projekcie filmov o období neslobody. Napríklad vo štvrtok 17. novembra si v čase od 13.00 hod. môžete vo Filmovom klube Biograf pozrieť šesť dokumentov Ústavu pamäti národa zobrazujúcich nielen udalosti Novembra 1989, ale aj tie, ktoré boli podnetmi revolúcie.

08.11.2011

Študentská konferencia
Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a OZ Nenápadní hrdinovia Vás pozývajú na študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením III. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1989. Študenti narodení po roku 1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality.

08.11.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Banskej Štiavnice, kde si v priestoroch Art Cafe Banská Štiavnica na Akademickej ul. 2 môžete pozrieť časť výstavy ÚPN o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

08.11.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Prievidze, kde si v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra môžete pozrieť časť výstavy ÚPN o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

08.11.2011

Vo štvrtok 17. novembra 2011 si o 18.10 hod. na Dvojke môžete pozrieť film Ústavu pamäti národa Junáci z prachu. Dokument režiséra Tomáša Viteka ponúka unikátne svedecké výpovede „old skautov“, ľudí, ktorí kvôli svojmu členstvu v skautingu zažívali prenasledovanie a šikanu moci.

08.11.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave Vás pozýva na spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli k pochodu študentov zo 16. novembra 1989. Stretnutie sa uskutoční v stredu 16. novembra 2011 o 14.00 hod. pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.