Kontakty

Ústav pamäti národa

Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218
Telefón: 02 / 593 003 63 (spojovateľka)
Fax: 02 / 555 71 771
Email: info@upn.gov.sk

Podateľňa

pondelok - piatok
8.00 - 11.00
13.00 - 15.00
Email: podatelna@upn.gov.sk

Podateľňa prijíma poštu na emailovej schránke podatelna@upn.gov.sk, maximálna veľkosť prílohy je 20 MB.
Podateľňa prijíma dokumenty (súbory) v týchto formátoch:

  • formát .txt, .odt, .doc, .docx, .rtf , .htm, .html, .xhtml a PDF (textové súbory)
  • formát .xls , .xlsx, .odt a . csv (súbory obsahujúce tabuľky)
  • formát .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .gif a.png (grafické súbory)
  • formát ZIP a RAR (kompresia súborov)
  • všetky druhy audiovizuálnych formátov (audio a video súbory)

Podateľňa prijíma dokumenty na prenosných technických nosičoch dát a to v digitálnej podobe: CD, DVD, USB flash disk.
Audio a video súbory prijímame na všetkých druhoch nosičov. Odovzdanie väčších objemov audiovizuálnych dát a záznamov na rôznych druhoch nosičov sa dojedná pri prijatí žiadosti o odovzdaní audiovizuálnych diel.

Hovorca ÚPN

Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.
Telefón: +421 903 723 178
Email: hovorca@upn.gov.sk

Protikorupčná linka

Email: korupcia@upn.gov.sk

Nájdete nás:

Ústav pamäti národa sídli na 1. a 2. poschodí budovy Slovenskej správy ciest.

Zastávka MHD "Trhovisko": autobusy č. 50, 68, trolejbusy č. 201, 209.
Zastávka MHD "Záhradnícka (Saleziáni)": autobusy č. 66, 68, 511, trolejbusy č. 201, 205, 209, 212, električky č. 8, 9, 14.
Zastávka MHD "Ružová dolina": trolejbusy č. 207, 209.
Viac informácií na www.imhd.sk.


Archív Ústavu pamäti národa

Miletičova 7
821 08 Bratislava
Telefón: 02 / 555 71 764
Fax: 02 / 555 71 771
Email: badatelna@upn.gov.sk

Úradné hodiny:

pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:30

Nájdete nás:

Zastávka MHD "Saleziáni (Záhradnícka)": autobusy č. 66, 68, 511, trolejbusy č. 201, 205, 209, 212, električky č. 8, 9,14.
Viac informácií na www.imhd.sk.


Organizačné zložky ÚPN:

Sekretariát predsedu Správnej rady ÚPN:
Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.
Telefón: 02 / 593 003 41
Email: jergus.sivos@upn.gov.sk

Sekcia archívu:
Ing. Mgr. Ľubomír Ďurina
Telefón: 02 / 555 71 764
Email: lubomir.durina@upn.gov.sk

Sekcia vedeckého výskumu:
Mgr. Peter Jašek, PhD.
Telefón: 02 / 593 003 38
Email: peter.jasek@upn.gov.sk

Sekcia dokumentácie:
Mgr. Michal Miklovič
Telefón: 02 / 593 003 51
Email: michal.miklovic@upn.gov.sk

Referát Oral history:
Mgr. Ján Mitáč
Telefón: 02 / 593 003 56
Email: jan.mitac@upn.gov.sk

Sekcia evidencií:
Mgr. Michal Miklovič
Telefón: 02 / 593 003 51
Email: michal.miklovic@upn.gov.sk

Oddelenie sprístupňovania dokumentov:
Jaroslava Plaštiaková
Telefón: 02 / 593 003 31
Email: jaroslava.plastiakova@upn.gov.sk

Sekcia informatiky:
Ing. Peter Šalkovič
Telefón: 02 / 593 003 44
Email: peter.salkovic@upn.gov.sk

Oddelenie ekonomiky a správy:
Ing. Mariana Dudášová
Telefón: 02 / 593 003 66
Email: mariana.dudasova@upn.gov.sk

Správca web stránok

Email: webmaster@upn.gov.sk

Vytlačiť