Archív aktualít

11.10.2011

Po úspešnom 1. ročníku vedecko-didaktického seminára pre učiteľov (nielen) dejepisu, ktorý sa uskutočnil v roku 2010 v Kremnici pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Nadáciou Konrada Adenauera seminár BARBARSTVO DUCHA II. Úteky za slobodou.

06.10.2011

Monografia Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre) autorov Ješajahu A. Jelínka, Otta Gubiča a Erika Kližana mapuje dejiny židovských komunít v regióne hornej Nitry, konkrétne v meste Prievidza a okolitom kraji.

05.10.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu KOŠICE PO VIEDENSKEJ ARBITRÁŽI.

29.09.2011

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu uskutoční v pondelok 3. októbra 2011 o 11.00 hod. v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre na Fatranskej ulici 3.

23.09.2011

Pozývame Vás na diskusiu o ŠtB v období normalizácie. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

13.09.2011

Ústav pamäti národa prináša cyklus diskusných večerov aj na východ Slovenska. Od septembra budú mať obyvatelia Košíc a okolia možnosť zapojiť sa do besied s historikmi, ktorí sa venujú obdobiu neslobody, teda rokom 1939 - 1989. Diskusie sa budú konať s mesačnou periodicitou v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici 48.

13.09.2011

Pozývame Vás na prezentáciu knihy Martina Lacka a Jána Saba ŽANDÁR TROCH REŽIMOV. GUSTÁV POLČÍK A JEHO SLUŽBA V PRIEVIDZI V ROKOCH 1942 – 1972

08.09.2011

Dnes sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave začala dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia PROTIŽIDOVSKÉ ZÁKONODARSTVO NA SLOVENSKU A V EURÓPE, ktorá sa koná pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu.

08.09.2011

Ústav pamäti národa s pohnutím prijal správu o úmrtí dlhoročného predstaviteľa Konfederácie politických väzňov Slovenska pána Karola Noskoviča, ktorý bol aj členom Správnej rady Ústavu pamäti národa v rokoch 2003 – 2009.

07.09.2011

Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Rudolf Chmel predložil dňa 24. augusta 2011 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o činnosti Ústavu pamäti národa, ktorý má nahradiť zákon č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa. Predložený návrh je výsledkom činnosti komisie, ktorú za týmto účelom v decembri 2010 zriadila predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.
Návrh zákona obsahuje veľké množstvo drobných zmien. Tie majú v očiach verejnosti odôvodniť jeho zmysel a zároveň odpútať pozornosť od podstaty, ktorou je politické ovládnutie ÚPN. Návrh bez uvedenia jediného konkrétneho dôvodu ruší všetky doterajšie orgány ústavu, pričom štruktúrou nových orgánov, ich právomocami, ako aj spôsobom voľby a odvolávania ich členov a predstaviteľov neprijateľným spôsobom likviduje nezávislosť ÚPN.

30.08.2011

Ústav pamäti národa a Pamäť národa Vás pozývajú na premiéru dokumentárneho filmu s názvom Tóny v tichu.

22.08.2011

Spomienková kniha Ernesta Hausera je zaujímavým svedectvom osudu človeka, prenasledovaného komunistickým režimom. Je podobný mnohým iným, ktorí už takúto výpoveď o bezpráví nevypovedia. Poukazuje na rôzne formy postihov, ktoré boli bežné, keď sa niekto stal "nespoľahlivým" občanom.

22.08.2011

Publikácia predstavuje prvú časť denníkových zápiskov Karola Sidora z obdobia jeho pôsobenia v Ríme. Časovo je ohraničená Sidorovým nástupom do funkcie vyslanca v júni 1939 a salzburskými rokovaniami v júli 1940. Sidor sa vo svojich zápiskoch venuje dianiu na slovenskom vyslanectve pri Svätej stolici a vzťahov Slovenskej republiky a Svätej stolice, ale aj politickému vývoju na Slovensku v dramatickom období rokov 1939 – 1940. Denníky Karola Sidora predstavujú unikátny prameň, ide totiž o jediného slovenského politika, ktorého denníkové zápisky sa zachovali v takejto ucelenej podobe.

15.08.2011

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude podateľňa Ústavu pamäti národa v období od 16. 8. 2011 do 14.9.2011 otvorená v čase od 8.00 do 14.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

10.08.2011

V utorok 9. augusta navštívila Ústav pamäti národa skupina mladých skautov z britského Essexu. Historik a autor projektu Nenápadní hrdinovia František Neupauer im priblížil históriu a činnosť ÚPN, oboznámil ich s modernou históriou Slovenska a strednej Európy s dôrazom na dejiny totalitných režimov a cez rôzne konkrétne príbehy ľudí žijúcich na našom území, medzi nimi aj skautov, im priblížil životy tisícok osôb prenasledovaných minulým režimom. Skauti sa o našu históriu živo zaujímali, o čom svedčila aj následná diskusia. Z ÚPN si okrem nových poznatkov odniesli aj anglické vydanie časopisu Pamäť národa a informačné brožúry o ústave. Ich následná cesta pokračovala k pamätníku obetiam komunizmu Brána slobody v Devíne.

09.08.2011

Pozývame Vás na diskusiu o pašovaní literatúry z Poľska pred rokom 1989. Beseda sa uskutoční v stredu 24. augusta 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

08.08.2011

V rámci projektu Svedkovia z obdobia neslobody, podporeného Európskou komisiou, sme dodnes publikovali spolu 55 životopisných príbehov ľudí, ktorých životné osudy svedčia o zločinnom a neľudskom charaktere totalitných režimov minulého storočia. Medzi najnovšími zverejnenými osudmi je aj životný príbeh Juraja Alnera. Podobne ako rozprávania mnohých ďalších pamätníkov, aj jeho svedectvo je neobyčajné, plné emócií a poznania, ktoré je nevyhnutné šíriť medzi nastupujúcimi generáciami mladých ľudí. Juraj Alner sa síce v štyridsiatych rokoch vďaka výnimke pre hospodársky dôležitých Židov vyhol transportom do koncentračných táborov, no nevyhol sa krutému zaobchádzaniu, neustálemu ukrývaniu a strachu o holý život. Z jeho príbuzných prežila holokaust iba hŕstka...

08.08.2011

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov).

25.07.2011

Pozývame Vás na diskusiu o Ferdinandovi Ďurčanskom. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 28. júla 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

15.07.2011

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude podateľňa Ústavu pamäti národa v období od 18. 7. 2011 do 29.7.2011 otvorená v čase od 8.00 do 14.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.