Odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja

NR SR poverila ÚPN zákonom č. 219/2006 Zb. o protikomunistickom odboji priznávať postavenie veterána protikomunistického odboja. Od roku 2009 doteraz priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 713 osobám, z toho 217 in memoriam a postavenie veterána protikomunistického odboja 659 osobám, z toho 209 in memoriam. ÚPN zorganizoval v spolupráci s regionálnymi organizáciami verejnej správy na území samosprávnych krajov 21 slávnostných podujatí.

2009

1. Žilina 21. 09. 2009
2. Košice 25. 09. 2009
3. Bratislava 28. 09. 2009
4. Nitra 13. 10. 2009
5. Trnava 27. 10. 2009
6. Prešov 15. 12. 2009

2010

7. Banská Bystrica 03. 03. 2010
8. Prievidza 03. 03. 2010

2011

9. Žilina 14. 03. 2011
10. Košice 31. 03. 2011
11. Bratislava 03. 06. 2011
12. Nitra 03. 10. 2011

2012

13. Prešov 29. 05. 2012
14. Trnava 22. 10. 2012

2013

15. Nitra 06. 05. 2013
16. Žilina 09. 10. 2013
17. Ružomberok 10. 10. 2013

2014

18. Trenčín 05. 05. 2014
19. Banská Bystrica 09. 10. 2014

2015

20. Pezinok 22. 04. 2015
21. Bratislava 22. 10. 2015

2016

22. Košice 18. 04. 2016

2017

23. Prešov 27. 04. 2017

2018

24. Trenčín 05. 10. 2018

Kompletný zoznam osôb, ktorým ÚPN do 30. septembra 2016 priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.

Vytlačiť