Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

23.10.2008

Vo Veľkom Krtíši sa v dňoch v 23. – 30. októbra 2008 uskutočnila výstava fotografií k augustu 1968, organizovaná v spolupráci s Edas, a.s. a Mestským kultúrnym strediskom Veľký Krtíš.

23.10.2008

Ústav pamäti národa vydal v edícii Monografie knihu prof. Róberta Letza Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. Pri prezentácii v dome Quo vadis ju uviedol spisovateľ Rudolf Dobiáš - bývalý politický väzeň, ktorý sa dokumentácii príbehu na smrť odsúdených taktiež venoval.

30.09.2008

V rámci spolupráce s Poľským inštitútom a Českým centrom v Bratislave sa konal ďalší zo série diskusných večerov pre verejnosť, tentoraz s témou Katyňský zločin. V rámci prednášky vystúpili historici Witold Wasilewski z poľského Inštitútu pamäti národa, Měčislav Borák z Brna a Martin Lacko z Ústavu pamäti národa.

10.09.2008

Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Trnavskou univerzitou organizuje v dňoch 20. – 22.4.2009 ôsme pokračovanie série konferencií „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov“.

04.09.2008

Vo štvrtok 4. 9. 2008 sa pod záštitou Mons. Ján Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa – metropolitu v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konala prezentácia knihy „Redemptorista Ján Ivan Mastiliak - slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol.“ Autorom knihy je mladý historik, redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, CSsR, čitateľom v nej približuje významnú osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Prezentácii knihy predchádzala sv. liturgia za účasti prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa - metropolitu Jána Babjaka, bratislavského gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka, rímskokatolíckeho trnavského emeritného biskupa Dominika Tótha, početných kňazov, predstaviteľov ÚPN, kultúrneho a spoločenského života.

07.08.2008

Ústav pamäti národa v októbri 2007 informoval o pokusoch pozmeniť záznamy v registračných protokoloch v troch desiatkach prípadov. Konkrétne u týchto osôb boli v origináloch registračných protokolov KS ZNB – Správa ŠtB Bratislava pozmenené údaje, ktoré by ich identifikovali ako tajných spolupracovníkov ŠtB. Na základe systematickej rekonštrukcie činnosti XII. správy ZNB má dnes verejnosť k dispozícii všetkých 29 prípadov. Okrem zverejnenia mien 760 príslušníkov ŠtB, pôsobiacich v štruktúre XII. správy ZNB - teda nie spolupracovníkov, ale osôb, ktoré ich riadili – ÚPN zverejňuje poznatky činnosti ŠtB, vrátane využívania agentúrnej siete.

19.07.2008

Na letnom festivale Pohoda 2008 sa v rámci programu uskutočnila diskusia, venovaná 20. výročiu sviečkovej manifestácie, na ktorej sa zúčastnili i zástupcovia Ústavu pamäti národa. Zároveň ÚPN prezentoval výsledky publikačnej činnosti, návštevníci festivalu prejavili o diskusiu a knihy značný záujem.

14.07.2008

Ústav pamäti národa zverejňuje na internete chronologicky prvú časť registračných protokolov zväzkovej agendy centrálneho útvaru Štátnej bezpečnosti, ktorý sídlil v Prahe. Mal krycí názov II. správa FMV. V rokoch 1948 – 1990 bol ústredím pre riadenie i koordinovanie činnosti ŠtB v celom bývalom Československu. Zverejňované protokoly vznikali v rokoch 1954 – 1968.

05.06.2008

Ústav pamäti národa v rámci pracovnej úlohy „Analýza a popis hlavných objektových zväzkov I. správy ZNB“, ktorá vyplýva z §13 zákona o pamäti národa, ukončil popis hlavných objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. správy).

29.05.2008

Ústav pamäti národa podrobne zdokumentoval prípady usmrtenia 42 osôb pri pokuse o prechod hranice na Západ na jej časti na území Slovenska v období rokov 1948 – 1989. Jednotlivé prípady aj s menami osôb, ktoré za ne nesú zodpovednosť, sú uvedené v samostatnej prílohe k podaniu. Takýto postup je v súlade s § 8 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa.

Zistené skutočnosti ÚPN oznámil Generálnej prokuratúre SR v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) spomínaného zákona.

20.05.2008

Medzinárodná vedecká konferencia "Tajná zbraň alebo obete studenej vojny?
Politickí emigranti zo strednej a východnej Európy
".

Termín a miesto konania: 13. - 15. november 2008, LUBLIN, Poľsko.

20.05.2008

Správna rada Ústavu pamäti národa (ÚPN) zásadne odmieta spochybňovanie existencie a činnosti ÚPN a snahy o jeho zrušenie. Zároveň vyjadruje nesúhlas s obsahom iniciatív, ktorých cieľom je novelizáciou zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa obmedziť činnosť ÚPN spôsobom, ktorý by znamenal popretie myšlienok, na ktorých bol ústav založený. Správna rada ÚPN apeluje na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby si boli vedomí svojej zodpovednosti pred občanmi Slovenskej republiky a nepodporili kroky, ktoré by boli v rozpore s úsilím o dôsledné vyrovnanie sa s totalitnou minulosťou.

28.04.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa na najbližšom zasadnutí má zaoberať poslaneckým návrhom zákona o zrušení Ústavu pamäti národa. V jeho dôvodovej správe sa uvádza, že ústav dlhodobo neplní úlohy dané zákonom. S takýmto konštatovaním vyjadrujem zásadný nesúhlas...