Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Sabinove si 75 rokov od deportácií Židov pripomenuli kajúcou tryznou

V nedeľu 21. mája sa v Sabinove konala kajúca tryzna pri príležitosti 75. výročia deportácie židovských obyvateľov z tohto mesta.

Podujatiu predchádzalo odhalenie pamätnej tabule umiestnenej na kameni v mestskom parku a pripomínajúcej miesto, na ktorom kedysi stála sabinovská synagóga. Postavená bola v roku 1870, vo vojnových rokoch 1942-1945 po odvlečení Židov sa využívala ako skladisko na hospodárske účely. Keď nemecké vojsko počas svojho ústupu z nej nestihlo odniesť uskladnené obilie, 19. januára 1945 synagógu zapálilo.

Samotná tryzna sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku, organizovalo ju mesto Sabinov v spolupráci s miestnymi kresťanskými cirkvami.

Peter Borza z katedry historických vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v úvode predniesol širší historický exkurz na tému situácie v rokoch 1939-1945, života Židov na Slovensku a ich deportácií. Lukáš Obšitník z Ústavu pamäti národa pripomenul, že vo väčšine slovenských miest žila početná židovská menšina, ktorá bola organickou súčasťou slovenskej spoločnosti, a zdôraznil. že prejavovať úprimnú ľútosť za vážne chyby svojich predkov je prejavom zrelosti spoločenstva, v dôsledku čoho môže nastať zmierenie, pravdivým spôsobom sa tak buduje potrebná pamäť a tiež sa tým zamedzuje vzniku nových druhov nenávisti. V mene ÚPN ocenil, že sa k takémuto prístupu hlási aj mesto Sabinov.

Kajúci akt odprosenia predniesli primátor Sabinova Peter Molčan, dekan rímskokatolíckej farnosti Ladislav Cichý, dekan gréckokatolíckej farnosti Slavomír Palfi, zborová farárka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Marta Ferjová, duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce Vasiľ Kuzmyk a pastor apoštolskej cirkvi Rinaldo Olah. Sedem sabinovských kresťanských rodín zapálilo sviece menory. Približne dvesto zúčastnených prednieslo spoločné verejné vyznanie a odprosenie pred Bohom. Dôstojné podujatie zavŕšilo Áronovské požehnanie mestu a jeho obyvateľom, ktoré predniesol rabín Miša Kapustin z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Tryzny sa zúčastnili potomkovia viacerých miestnych Židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, ako aj predstavitelia židovských náboženských obcí na Slovensku. V rokoch 1942-1945 bolo zo Sabinova násilne odvlečených viac ako 500 židovských obyvateľov.

Odhalenie pamätnej tabule pripomínajúcej miesto sabinovskej synagógy.

Na odhalení tabule sa zúčastnili predstavitelia mesta aj židovských náboženských obcí.

Pamätná tabuľa.

V estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove si zúčastnení mohli pozrieť fotografie židovských rodín, ktoré boli v roku 1942 zo Sabinova násilne odvlečené.

Fotografie rodín boli zavesené na symbolickom ostnatom drôte.

Peter Borza predniesol historický exkurz na tému života Židov na Slovensku a ich perzekúcií.

Na kajúcom akte sa zúčastnili aj sabinovské rodiny, ktoré zapálili sviece menory.

Foto: L. Obšitník, ÚPN

Vytlačiť