Archív aktualít

03.03.2021

Pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave sme si 25. februára pripomenuli 73. výročie komunistického prevratu v Československu a predovšetkým obete, ktoré tento tragický historický míľnik priniesol.

22.02.2021

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Udalosti v Poľsku v roku 1970 a ich ohlas. Z organizačno-personálnych dôvodov sme museli pristúpiť k zmene termínu podujatia. Podujatie bude vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 11. marca 2021 od 17.00 hod.

22.02.2021

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú vedeckú konferenciu Regióny v dobe neslobody (1939 – 1989).

20.02.2021

V sobotu 20. februára 2021 uplynulo 70 rokov od popravy troch účastníkov protikomunistického odboja. Ich príbeh je svedectvom o tom, že na Slovensku existoval aktívny odboj proti režimu už od jeho nastolenia. Začiatok roku 1951 sa niesol v znamení najtvrdších represívnych opatrení komunistického režimu proti svojim odporcom – proces s biskupmi, poprava dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a poprava troch aktivistov protikomunistického odboja Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu boli svedectvom o krutom postupe komunistického režimu voči svojim odporcom.

17.02.2021

26-ročný Bernard Jaško z Černovej nastúpil v roku 1949 do ďalekopisnej ústredne Povereníctva vnútra v Bratislave, kde prijímal a odosielal správy z krajských veliteľstiev Štátnej bezpečnosti, obsahujúce informácie o pripravovaných, aktuálnych či už vykonaných zásahoch proti skupinám obyvateľstva označených za nepriateľov nového režimu.

15.02.2021

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Centra výskumu obdobia neslobody

04.02.2021

Vedecká monografia Vladimíra Palka ml. mapuje metódy a prax spravodajskej ochrany štátnej hranice 11. brigádou Pohraničnej stráže Bratislava. Represívna činnosť Pohraničnej stráže sa vzťahovala najmä na úseky štátnej hranice s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom.

28.01.2021

V deň výročia oslobodenia koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý bol oslobodený 27. januára 1945, si zástupcovia Ústavu pamäti národa uctili obete holokaustu položením venca k pamätníku na Rybnom námestí v Bratislave.

25.01.2021

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer s názvom Traja biskupi pred komunistickým súdom. Proces s J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 28. januára 2021 od 17.00 hod.

04.01.2021

V súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu prosíme žiadateľov, aby svoje žiadosti posielali Ústavu pamäti národa elektronicky alebo poštou. V prípade konzultácií ohľadne príplatkov k dôchodkom politickým väzňom a žiadostí o priznanie postavenia účastníkov a veteránov protikomunistického odboja je možné využiť telefónne číslo 0903 986 544 (Mgr. Miroslav Daniš). Ostatné nevyhnutné záležitosti je možné konzultovať na telefónnom čísle hovorcu ÚPN 0903 723 178.
Za pochopenie ďakujeme.

22.12.2020

Po tom, ako Národná rada Slovenskej republiky schválila jednorazový príplatok k dôchodku a zvýšenie pravidelného mesačného príplatku k dôchodku, vzrástol počet otázok adresovaných Ústavu pamäti národa, ktoré sú smerované na uznanie statusu veterána protikomunistického odboja. Prinášame preto prehľad informácií, ktoré môžu byť pre niekdajších politických väzňov a ich príbuzných užitočné.

21.12.2020

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú vedeckú konferenciu Regióny v dobe neslobody (1939 – 1989).

21.12.2020

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Výborom pre národnú pamäť (Maďarsko) a Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita zorganizuje v roku 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1956 – 1968. Od destalinizácie k ekonomickým reformám.

21.12.2020

Sedemdesiat rokov od tvrdého zásahu komunistického režimu proti rehoľným spoločenstvám a kláštorom spúšťa Ústav pamäti národa stránku, ktorá približuje protináboženskú politiku režimu v prvých rokoch po komunistickom prevrate a sprístupňuje autentické dobové dokumenty.

07.12.2020

Prelomové rozhodnutie vydal Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu Polície Českej republiky, ktorý konštatuje, že jedenásti zosnulí členovia politbyra Komunistickej strany Československa z 80. rokov svojím jednaním "naplnili všetky povinné znaky skutkovej podstaty zvlášť závažného zločinu zneužitia právomoci úradnej osoby" a nesú plnú zodpovednosť za zabíjanie, zraňovanie, zatýkanie a kriminalizáciu neozbrojených utečencov, snažiacich sa utiecť z komunistického bloku na Západ.

02.12.2020

Hoci Festival slobody sa už skončil, výstavy, ktoré boli súčasťou jeho desiateho ročníka, si záujemcovia stále môžu pozrieť. V Átriu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave sú sprístupnené dve výstavy: Výstava Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku v roku 1989 zachytáva dramatické udalosti z konca roku 1989 ako aktivity študentov, zakladanie opozičných hnutí, demonštrácie či politické rokovania, ale tiež približuje skorší vývoj komunistického režimu v Československu. Druhá výstava nesie názov Vtedy na Východe, vtedy na Západe a porovnáva situáciu v novembri a decembri 1989 v Bratislave a v Košiciach.

26.11.2020

Nadácia pre súčasné slovenské výtvarné umenie v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Devín a Nadáciou SPP pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla pri príležitosti 31. výročia pádu Železnej opony a Medzinárodného dňa ochrany ľudských práv slávnostne odhalí novú pamätnú tabuľu na pamätníku Srdce Európy vo štvrtok 10. decembra 2020 o 14:00 hod.

24.11.2020

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer na tému pristúpenia Slovenska k Paktu troch mocností v novembri 1940. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 26. novembra 2020 od 17.00 hod.

23.11.2020

Anton Tomík sa narodil 2. júna 1932 do roľníckej rodiny v Skalici. Mama pochádzala zo zemianskej rodiny, otec bol za Československa poslancom a senátorom za Agrárnu stranu. Po komunistickom prevrate Antonovi rodičia odmietli vstúpiť do družstva, takže im nový režim prikázal odvádzať likvidačné kontingenty a zároveň zničil tri rodinné ovocné sady, aby vznikla orná pôda. Následkom šikanovania rodiny bolo, že Antonov otec vážne ochorel.

18.11.2020

Úctu obetiam komunizmu počas pietnej spomienky, ktorú pri pamätníku Brána slobody každoročne 17. novembra organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, vzdala prezidentka SR Zuzana Čaputová, poslanci Národnej rady SR a zástupcovia vlády, samosprávy či Cirkvi.