Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

24.05.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Slovenská kinematografia a SNP. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v stredu 29. mája 2024 od 17.00 hod.

22.05.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a Výborom národnej pamäte (Maďarsko) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Memento éry komunizmu.

17.05.2024

Na základe žiadosti Policajného zboru SR nebude Ústav pamäti národa poskytovať informácie, ktoré má k dispozícii o osobe, ktorá zaútočila na predsedu vlády SR Róberta Fica, a to z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov. Uvedené sa týka aj dočasného nesprístupňovania zväzku, ktorý na danú osobu založila bývalá Štátna bezpečnosť (ŠtB).
Ďakujeme za pochopenie.

17.05.2024

ÚPN dôrazne odsudzuje útok na premiéra Slovenskej republiky R. Fica a akékoľvek politicky motivované násilie. Takéto konanie nemá v demokratickej spoločnosti miesto.
Sme presvedčení, že názorové spory je nevyhnutné riešiť vo vzájomnom rešpekte. Dejiny 20. storočia sú varovaním, do akých tragických rozmerov môže vyústiť politická radikalizácia jednotlivcov i celej spoločnosti.

13.05.2024

Múzeum mesta Bratislavy a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na vernisáž výstavy „Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989". Vernisáž sa uskutoční 17. mája 2024 o 18.00 hod. na Hrade Devín, Muránska 10, Bratislava.

13.05.2024

Pozývame vás na prednášku francúzskeho historika Alaina Soubigou „Slovenské národné povstanie v roku 1944 a účasť Francúzov v ňom". Prednáška je organizovaná pri príležitosti tohtoročného 80. výročia SNP a uskutoční sa 16. mája 2024 o 18.00 hod. vo Francúzskom inštitúte na Slovensku, Hlavné námestie 358/7, Bratislava. Počas prednášky bude k dispozícii simultánny preklad z francúzštiny do slovenčiny.

30.04.2024

Ústav pamäti národa pokračuje v prezentácii výstavy „Medzi životom a smrťou. Príbehy záchrany počas holokaustu". Výstava je od 30. apríla 2024 do 22. mája 2024 inštalovaná v Galérii bašta Východoslovenského múzea v Košiciach na Hrnčiarskej 7.

26.04.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom národnej pamäte (Poľsko), Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a Výborom národnej pamäte (Maďarsko) bude organizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkvi a náboženské spoločenstvá za „železnou oponou". Druhá časť: 1956 - 1968. Podujatie sa bude konať v dňoch 24. - 25. septembra 2024 v Bratislave.

23.04.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Platformou európskej pamäti a svedomia vydal slovenskú verziu vzdelávacej stolovej hry Cez železnú oponu. Pôvodnú verziu hry vytvorila Platforma európskej pamäti a svedomia v spolupráci s poľským Ústavom národnej pamäti v roku 2016.

23.04.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu PÚTE JÁNA PAVLA II. DO POĽSKA. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

04.04.2024

Pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania spoluorganizuje Ústav pamäti národa medzinárodnú konferenciu „Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu". Konferencia sa uskutoční v dňoch 12. a 13. novembra 2024 v sídle Múzea Slovenského národného povstania na Kapitulskej 23 v Banskej Bystrici.

26.03.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita (ENRS) organizuje inštaláciu výstavy „Medzi životom a smrťou. Príbehy záchrany počas holokaustu". Výstava sa venuje téme holokaustu prostredníctvom príbehov preživších a hrdinov, ktorí pomáhali prenasledovaným osobám a prezentuje osudy ľudí z 12 európskych krajín.

26.03.2024

Pri príležitosti 36. výročia Sviečkovej manifestácia pripravil Ústav pamäti národa digitálnu audioprehliadku Sviečková manifestácia očami účastníka, ktorá je dostupná v turistickej aplikácii SmartGuide. Toto interaktívne riešenie umožní verejnosti a návštevníkom Bratislavy dozvedieť sa viac o historických udalostiach spojených s týmto významným verejným protestom proti komunistickému režimu v Československu, samostatne a vlastným tempom.

26.03.2024

Generálna prokuratúra SR v roku 2023 opakovane zamietla žiadosť Ústavu pamäti národa o súčinnosť pri vyhotovení fotokópie vyšetrovacieho spisu Vojenskej prokuratúry, ktorý sa týka ponovembrového vyšetrovania zásahu bezpečnostných zložiek proti účastníkom Sviečkovej manifestácie.

20.03.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a Výborom národnej pamäte (Maďarsko) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Memento éry komunizmu".

15.03.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Medzi augustom a aprílom. Počiatky normalizácie na Slovensku (1968 – 1969). Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 21. marca 2024 od 17.00 hod.

29.02.2024

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentácie publikácie Jezuita JUDr. František Paňák SJ. Apoštol Košíc, ktoré sa uskutočnia v Košiciach a v Bratislave.

27.02.2024

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Ústredný výbor KSS. Činnosť a štruktúra (1945 – 1989). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. februára 2024 od 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

23.02.2024

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke zverejnil prehľad členov Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a prehľad členov vlád Slovenskej socialistickej republiky.
Ústav tak urobil v rámci zákonom stanovenej úlohy analyzovať účasť osôb na komunistickom režime. Členovia straníckych a mocenských orgánov nesú politickú zodpovednosť za výkon štátnej moci počas komunistického režimu.

21.02.2024

Ústav pamäti národa pripravil a zverejnil tematický katalóg archívnych dokumentov ku komunistickému prevratu v roku 1948. V katalógu sú uvedené vybrané dokumenty, ktoré sú uložené v Archíve Ústavu pamäti národa a týkajú sa obdobia rokov 1946 až 1948 (s presahom do roku 1952).