Z činnosti

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa zúčastnil slávnostného odovzdávania osvedčení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu

Predseda Etickej komisie Českej republiky Jiří Kaucký pozval predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka na slávnostný akt odovzdávania osvedčení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu. Na podujatí, ktoré sa konalo 24. januára v Prahe na Úrade vlády, ocenila Etická komisia sedem osobností za aktívny odpor proti komunistickému režimu.

Zapojte sa do bádateľskej súťaže Nezávislá kultúra a život za socializmu v Československu!

Ústav pamäti národa spolu s dvomi desiatkami vedeckých, kultúrnych a akademických inštitúcií spolupracuje na projekte Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Cieľom projektu je prostredníctvom bádateľskej súťaže osloviť mladých bádateľov rôzneho zamerania, predovšetkým však študentov humanitných, pedagogických a sociálnych vied, ako aj umeleckých odborov, vo veku 18 až 30 rokov.

Martin Janec si prevzal ocenenie za statočnosť v boji za slobodu

Zástupcovia partnerských inštitúcii odovzdali cenu Martinovi Janecovi. Na pôde Ústavu pamäti národa český Ústav pro studium totalitních režimů ocenil hrdinu odboja.

Diskusný večer 26. januára 2017 - Charta 77 a Slovensko

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu CHARTA 77 A SLOVENSKO.

Hostia:
prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. (signatár Charty 77)
Dr. Łukasz Kamiński (Wroclawska univerzita)
Mgr. Peter Jašek, PhD. (Ústav pamäti národa)

Oceňovanie osobností

V nedeľu 13. novembra 2016 sme v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave slávnostne odovzdali Ceny Ústavu pamäti národa a pamätné medaily Ústavu pamäti národa bojovníkom proti nacizmu a komunizmu. Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. Moderátorom bol Štefan Bučko, oceňovanie hudobne doprevádzali Alena Čermáková a komorný sláčikový orchester a zbor Základnej umeleckej školy Vrbenského 1 v Bratislave.

Festival slobody v Púchove a Bardejove

Festival slobody sa aj tento rok rozšíril do regiónov ako jednodňová filmová prehliadka, spojená s diskusiami. 1. decembra 2016 sa Festival slobody konal v Púchove v Župnom dome.

Víkend zatvorených hraníc

Počas víkendu 18. – 20. Novembra 2016 sme v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom symbolicky uzatvorili hranice na Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý ponad rieku Moravu spája územie Slovenska a Rakúska.

Cena pre Stefana Caneva

Počas novembrového Festivalu slobody sa vo štvrtok 17. novembra v divadle Malá scéna STU konala vernisáž výstavy scénických výtvarníkov, bratov Daubravovcov. Potom nasledovala diskusia „Ideály revolúcie a realita" s bulharským spisovateľom a scenáristom Stefanom Canevom, a tiež bývalým disidentom Jánom Budajom a jeho hosťami. V rámci diskusie udelil Ústav pamäti národa Stefanovi Canevovi ocenenie Ústavu pamäti národa.

Rekonštrukcia súdneho procesu

Vrcholom sobotného (12.11.2016) večera bola prvotriedne zvládnutá rekonštrukcia politického monsterprocesu „Stříteský a spol." z októbra 1950. F. A. Stříteský bol rešpektovaným rektorom piaristického kolégia v Litomyšli, spolu so študentmi prejavoval nesúhlas s nedemokratickým vývojom po februári '48, čím si vyslúžili pozornosť Štátnej bezpečnosti.

Spomienka na pochod študentov

Piatok 11. 11. 2016 bol veľmi bohatý na rôzne aktivity v rámci festivalu slobody. Program sme začali spomienkou na pochod študentov zo 16. novembra 1989. O týchto udalostiach diskutovali účastníci pochodu, starosta mestskej časti Bratislava - Starého Mesto Radoslav Števčík, bývalý disident Ján Budaj a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. V rámci diskusie sme si pozreli aj niekoľko zachovaných videoukážok z pochodu. Následne sme už tradične položili vence k pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského venovanú tomuto dňu.

Prečo hrubá čiara

Program festivalu slobody ponúkol v rámci svojich početných podujatí aj diskusiou na tému: „Prečo hrubá čiara alebo čo ešte ukrývajú archívy bezpečnostných zložiek?", kde na danú tému diskutovali hostia Dr. Gergő Bendegúz Cseh z historického archívu štátnobezpečnostných zložiek z Maďarska, Mgr. Svetlana Ptáčníková z archívu bezpečnostných zložiek Českej republiky a Dr. Ondrej Krajňák, PhD., predseda SpR Ústavu pamäti národa. Moderátorom podujatia bol Patrik Dubovský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Divadelné predstavenie Cigánsky boxer

V rámci Festivalu slobody sa 11. novembra 2016 konalo v Divadle Malá scéna STU divadelné predstavenie Cigánsky boxer (v podaní Filipa Tellera). Dej rozpráva príbeh profesionálneho rómskeho boxera, ktorý v nacistickom Nemecku síce získal titul majstra v poloťažkej váhe, ale pre jeho pôvod mu bol neskôr odobratý. V roku 1943 bol zavraždený vo Wittenberge, pobočnom tábore koncentračného tábora Neuengamme.

Filmová prehliadka - Fetival slobody 2016

V utorok 8. 11. 2016 bol v kine Lumiére otvorený Festival slobody. Dopoludnia priestory festivalu navštívili študenti základných a stredných škôl. Po premietnutí úvodných filmov organizátori festivalu zorganizovali diskusie s historikmi ÚPN o dobe neslobody. Hlavným bodom popoludňajšieho programu bolo slávnostné otvorenie festivalu, ktoré za hojnej účasti publika sprevádzal populárny moderátor Milan Markovič.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - November 1989 a cirkvi na Slovensku

V Seminárnej sále Univerzitnej knižnice sa vo štvrtok 8. decembra 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému November 1989 a cirkvi na Slovensku. Diskutovali ThDr. Július Marián Prachár, správca rim.-kat. farnosti v Bratislave-Rusovciach, Mgr. Peter Račko, PhD., historik, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Ing. PhDr. Ján Šimulčík, historik, spolupracovník ÚPN. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (ÚPN). Pozrite si videozáznam.

Stretnutie zástupcov archívov tajných polícií

V dňoch 29. - 30. novembra 2016 sa v Krakove stretli zástupcovia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície. Bolo prítomných viac ako 20 odborníkov reprezentujúcich archívy týkajúce sa obdobia neslobody z Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rumunska, Lotyšska, Slovinska, Bulharska, Estónska a Slovenska. Vystúpenie Ondreja Krajňáka, v ktorom okrem iného informoval aj o aktuálnej situácii ÚPN, vzbudilo veľkú pozornosť a podnietilo účastníkov konferencie k vyjadreniu podpory ÚPN spoločným prehlásením.

Stretnutie zástupcov ENRS v Bratislave

V Bratislave sa v dňoch 21. a 22. novembra konalo výročné stretnutie poradných grémií ENRS (Európskej siete pamäť a solidarita), čiže Akademickej rady a Poradného výboru spoločne s Riadiacim výborom.

ÚPN sa zúčastnil odovzdávania cien ÚSTR v Prahe

Ústav pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR) 23. novembra v Prahe v budove senátu Českej republiky odovzdával Ceny ÚSTR-u za slobodu, demokraciu a ľudské práva 2016. Spolu bola cena udelená piatim jednotlivcom a dvom organizáciám.

Otvorenie výstavy „Protikomunistický odboj na Slovensku“ v Trenčíne

Mesto Trenčín si, ako mnohé iné mestá a inštitúcie, pripomínalo v dňoch 15. - 17. 11. 2016 udalosti z Novembra ´89. Počas troch dní si občania mohli vybrať z rôznych ponúkaných akcií, ako boli koncert, výstavy, film a pietna spomienka. Vernisáž, ktorá sa konala v mestskej veži v Trenčíne, oficiálne otvoril primátor mesta Trenčín Richard Rybníček za účasti predsedu SpR Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka a Jána Fabičovica, predstaviteľa nadácie Konrada Adenauera, zastúpenie na Slovensku.

Vernisáž v Trnave

V Trnavskom Centre pomoci rodinám dňa 11. 11. 2016 otvorili výstavu ukrajinského výtvarníka žijúceho v Trnave. Mykola Bilart predstavil sériu trojrozmerných diel, ktoré formou koláže pripomínajú diktátorské režimy v rôznych častiach sveta. Jednotlivé diela autor nazýva terčmi, pretože každý z diktátorských režimov mieri na človeka.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Maďarská revolúcia 1956 - hrdinský boj a komunistický teror

V Dvorane Ministerstva kultúry SR sa vo štvrtok 27. októbra 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Maďarská revolúcia 1956 - hrdinský boj a komunistický teror. Diskutovali Áron Mathé, PhD., podpredseda Výboru pamäti národa, Budapešť, Dr. István Zombori, Múzeum Móru Ferenca, Szeged, Mgr. Branislav Kinčok, Ústav pamäti národa, Bratislava. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (ÚPN). Pozrite si videozáznam.