Logo

Z činnosti

V Spišskej Novej Vsi odhalili pamätnú tabuľu evanjelickému kňazovi Júliusovi Madarásovi

Evanjelického kňaza, pedagóga a politického väzňa Júliusa Madarása od nedele 22. septembra 2019 pripomína v Spišskej Novej Vsi nová pamätná tabuľa. V evanjelickom kostole ju spoločne osadili Konfederácia politických väzňov Slovenska, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a mesto Spišská Nová Ves. Stalo sa tak v čase stého výročia narodenia Júliusa Madarása. Úctu pamiatke prenasledovaného a väzneného evanjelického kňaza vzdali aj zástupcovia Ústavu pamäti národa.

Pracovná ponuka na pozíciu referent/referentka Oddelenia bádateľne a knižnice Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu referent/referentka Oddelenia bádateľne a knižnice.

Pracovná ponuka na pozíciu pracovník/pracovníčka podateľne a registratúry

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovník/pracovníčka registratúry.

ÚPN navštívili splnomocnenec nemeckej vlády pre dokumenty Stasi a nemecký veľvyslanec na Slovensku

ÚPN navštívili splnomocnenec nemeckej vlády pre dokumenty štátnej tajnej bezpečnosti bývalej Nemeckej demokratickej republiky a veľvyslanec SRN na Slovensku

Konferencia o archívnych dokumentoch tajnej polície

Ústav pamäti národa Vás pozýva na konferenciu pod názvom Využívanie archívnych dokumentov tajnej polície v odbornom a verejnom diskurze. Podujatie sa uskutoční v rámci Výročného stretnutia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície vo štvrtok 26. 9. 2019 od 9:00 hod. v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

V dňoch 18.9. – 26.9.2019 bude študovňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená.

75. výročie Slovenského národného povstania a Varšavského povstania pripomenul odborný seminár

Poľskí a slovenskí historici si spoločným seminárom v Bratislave pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania a Varšavského povstania. Povstanie vo Varšave vypuklo 1. augusta 1944, teda necelý mesiac pred SNP, a po krvavých bojoch bolo potlačené začiatkom októbra – takisto niekoľko týždňov pred porazením povstania na Slovensku. Jacek Gajewski, riaditeľ Poľského inštitútu, v ktorého priestoroch sa podujatie konalo, vyzval zúčastnených, aby si chvíľou ticha uctili pamiatku povstalcov bojujúcich za slobodu.

Diskusný večer 17. septembra 2019 - Podkarpatská Rus v premenách času

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na diskusiu
PODKARPATSKÁ RUS V PREMENÁCH ČASU
Hostia:
Mgr. Adam Hradilek (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
Vladimír Kuštek (autor publikácie Československý svet v Karpatoch)

V Leopoldove si pripomenuli nespravodlivo väznených komunistickým režimom

Pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom, ktorá sa konala 24. augusta 2019 sa v Leopoldove, sa začala svätou omšou v Kostole sv. Ignáca. Vence k pamätnej tabuli venovanej pamiatke nespravodlivo a protiprávne väznených potom pri vstupnej bráne leopoldovskej väznice položili ...

Seminár Slovenské národné povstanie a Varšavské povstanie - 75 rokov

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Múzeom Slovenského národného povstania a Európskou sieťou Pamäť a solidarita vás pozývajú na seminár Slovenské národné povstanie a Varšavské povstanie. 75 rokov.
Podujatie sa uskutoční v utorok 10. 9. 2019 v Poľskom inštitúte, Nám. SNP č. 27 v Bratislave. Počas seminára bude zabezpečené simultánne slovensko-poľské tlmočenie.

V Bratislave vzdali úctu obetiam invázie vojsk krajín Varšavskej zmluvy

Úctu obetiam invázie vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa vzdal predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy na pietnej spomienke pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave, ktorú 21. augusta zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s UK.

Pietna spomienka pri príležitosti 51. výročia okupácie Československa v Poprade

Na Námestí svätého Egídia v Poprade sa 21. augusta konala pietna spomienka pri príležitosti 51. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pri pamätníku pripomínajúcom obete invázie a zvlášť Jozefa Bonka, ktorého vojaci Varšavskej zmluvy zastrelili v Poprade, si tragické udalosti spolu s verejnosťou pripomenuli zástupcovia samospráv aj politických väzňov. Za mesto Poprad sa zúčastneným prihovoril a položil veniec k pamätníku zástupca primátora Ondrej Kavka, za Ústav pamäti národa Ján Endrödi, za obec Hôrka starostka Helena Mihalčinová a za Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV) jeho predseda František Bednár.

Zomrel Viliam Jablonický

20. augusta 2019 nás opustil Viliam Jablonický (1948 – 2019), historik kultúry, literárny kritik a publicista. S Ústavom pamäti národa dlhodobo spolupracoval a pravidelne sa zúčastňoval na jeho podujatiach – naposledy vystúpil v máji na konferencii o Dominikovi Tatarkovi.

V Spišskej Starej Vsi odhalili pamätnú tabuľu politickým väzňom

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) zorganizovala už XIX. ročník tradičného podujatia Spiš Františka Javorského, ktoré sa v tomto roku konalo 7. augusta v Spišskej Starej Vsi.

Ústav pamäti národa a Múzeum SNP pracujú na spoločných projektoch

Generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Stanislav Mičev navštívil 2. júla 2019 Ústav pamäti národa. So zástupcami ÚPN diskutoval o spolupráci medzi oboma inštitúciami, najmä však o spracovaní databázy slovenských občanov väznených v táboroch Hlavnej správy vojnových zajatcov a internovaných (GUPVI) a odbornom seminári, ktorý sa bude konať pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania.

Rektor Univerzity Komenského ocenil ÚPN pamätnou medailou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček udelil pri príležitosti 100. výročia založenia univerzity Ústavu pamäti národa pamätnú medailu. Ocenil ňou doterajšiu spoluprácu, nadštandardné vzťahy a pomoc ÚPN pri rozvoji Univerzity Komenského.

Výstava Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918-1923 bude v Bratislave do 22. júla

Plenérová výstava Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918-1923 / After the Great War, ktorá približuje obnovu Európy po prvej svetovej vojne, bola 4. júla slávnostne otvorená na Kamennom námestí v Bratislave. Expozícia, ktorú pripravila Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s historikmi z niekoľkých krajín, je snahou o ucelený výklad búrlivého začiatku medzivojnového obdobia s osobitným dôrazom na dejiny strednej a východnej Európy.

Oznam - zmena otváracích hodín študovne Archívu ÚPN v mesiacoch júl - august 2019

Z technických dôvodov bude študovňa Archívu ÚPN v mesiacoch júl až august otvorená v dňoch 1.7. – 4.7.2019 a 29.7. – 8.8.2019, pondelok až štvrtok, od 8.00 do 13.00 hod.

Diskusný večer 27. jún 2019 - Prvá pápežská cesta Jána Pavla II. do Poľska

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na diskusiu
PRVÁ PÁPEŽSKÁ CESTA JÁNA PAVLA II. DO POĽSKA
Hostia:
Dr. Rafał Łatka (Ústav národnej pamäti, Varšava)
Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

Ústav pamäti národa a Bratislavský samosprávny kraj podpísali Memorandum o partnerstve a spolupráci

Doterajšiu spoluprácu Bratislavského samosprávneho kraja a Ústavu pamäti národa v stredu 19. júna 2019 oficiálne spečatili podpisom memoranda župan Juraj Droba a predseda Správnej rady Ján Pálffy. Cieľom je presadzovať spoločné záujmy v otázkach pripomínania si historických výročí obdobia neslobody a spolupráca na vzdelávacích, osvetových a kultúrnych podujatiach a projektoch.