Logo

Z činnosti

Pred desiatimi rokmi inštalovali na väznicu v Želiezovciach pamätnú tabuľu

Konfederácia politických väzňov Slovenska si 11. júna 2016 v Želiezovciach pietnou spomienkou uctila nespravodlivo väznené ženy v miestnom Ústave na výkon trestu odňatia slobody počas komunistického režimu.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Oslobodzovanie Československa a vznik nového bezpečnostného aparátu

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 31. marca 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Oslobodzovanie Československa a vznik nového bezpečnostného aparátu. Diskutovali PhDr. Jan Kalous, PhD. (ÚSTR Praha), PhDr. Milan Bárta (ÚSTR Praha), Mgr. Matej Medvecký, PhD. (VHÚ Bratislava) a Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. (ÚPN Bratislava). Pozrite si videozáznam.

V Michalovciach slávnostne ocenili účastníkov protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Michalovce uskutočnil 31. mája 2016 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí desiatke veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z regiónu Zemplína, ktorí trpeli a bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu. Odovzdanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu primátora mesta Michalovce, zástupcov Konfederácie politických väzňov Slovenska, a Združenia protikomunistického odboja.

ÚPN v Bratislave ocenil exallievov Don Bosca za odpor proti totalite

Pri príležitosti stretnutia Združenia exallievov seniorov a oratoriánov Saleziánov Don Bosca na sviatok Panny Márie pomocnice kresťanov sa 21. mája 2016 v priestoroch Provinciálneho domu Saleziánov Don Bosca v Bratislave na Miletičovej ulici uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie ďakovných listov a pamätných medailí za odpor proti totalite, ktoré Ústav pamäti národa priebežne udeľuje tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom postavili proti totalitnému komunistickému režimu a museli za to znášať ťažkosti, alebo priamo utrpenie v rôznych formách. Medzi takých patrili aj členovia reholí, v tomto prípade Saleziánov Don Bosca.

Národná rada SR prerokovala výročnú správu ÚPN za rok 2015

V súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 28. apríla 2016 predložil predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák výročnú správu Ústavu pamäti národa za rok 2015 Národnej rade Slovenskej republiky.

Konferencia Ústavu pamäti národa: Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

VÝZVA
Štátna bezpečnosť (ŠtB) a Pohraničná stráž (PS) v komunistickom Československu, spolu s jeho justíciou nesú najväčšiu výkonnú zodpovednosť za perzekúcie a zločiny režimu na svojich občanoch, z ktorých mnohí sa preto stali jeho obeťami, často aj v zápase s ním.

Diskusný večer 26. máj 2016 - JÁN LANGOŠ disident, kresťan v politike, zakladateľ Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu pozýva na besedu spojenú so spomienkou na Jána Langoša

JÁN LANGOŠ
disident, kresťan v politike, zakladateľ Ústavu pamäti národa

Na zasadaní vedenia ENRS vo Varšave aj o projektoch ÚPN

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 21. apríla 2016 zúčastnil zasadania riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita v poľskej Varšave. Predmetom rokovaní bolo okrem iného aj hodnotenie prípravy a realizácie spoločných projektov partnerských krajín siete ENRS, ako aj schvaľovanie projektov plánovaných na rok 2016.

Návšteva členov akademického spolku z Viedne na ÚPN

Ústav pamäti národa 7. apríla 2016 navštívila skupina členov Viedenského spolku akademikov z Rakúska.

V Pezinku odhalená pamätná tabuľa Štefanovi Sandtnerovi a priznaný titul veterána protikomunistického odboja in memoriam

Pri príležitosti 100. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia kňaza-saleziána, básnika, politického väzňa, pedagóga a rodáka z Pezinka dona Štefana Sandtnera SDB, sa 29. apríla 2016 v Pezinku uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule pred bytovým domom na Záhradnej ulici, kde prežil najväčšiu časť svojho života.

Vedci na konferencii o utajovanej jadrovej havárii v Černobyle

26. apríla 2016 si slovenská, ale aj celosvetová verejnosť pripomína 30. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyle, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín ako najväčšia havária pri mierovom využívaní jadrovej energie.

V Košiciach odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Košice 18. apríla 2016 pripravil slávnostné odovzdanie dekrétov pre ďalších veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z Košického kraja.

V poľskej Novej Belej si pripomenuli obete ozbrojenej skupiny „Ogňa“

Slováci v Poľsku sa radia k tým našim krajanom, v ktorých presvedčení a kultúre života je od nepamäti pevne ukotvené odmietanie akejkoľvek agresie, teroru a násilia. Naopak, svojimi postojmi sa zasadzujú o vzájomné chápanie, citlivé vnímanie a ľudskú toleranciu v súžití národnostnej menšiny s väčšinovým národom v Poľsku.

V Žiline riešili spoluprácu ÚPN a cirkevných historikov na výskume prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku

Ústav pamäti národa zorganizoval 13. apríla 2016 stretnutie s cirkevnými historikmi k dokumentácii prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku. V Žiline sa zišli zástupcovia cirkevných historikov kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku.

Diskusný večer 21. apríla 2016 - Černobyľ 1986 a otvorenosť (glasnosť)

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Černobyľ 1986 a otvorenosť (glasnosť).

Diskusný večer v Košiciach 20. apríla 2016 - Cesty nádeje

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa Cesty nádeje.

Ruský diplomat na ÚPN o možnostiach spolupráce

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák prijal Ruského vyslanca Andreja Šabanova, radcu a diplomata pôsobiaceho na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike.

ČERNOBYĽ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská – pozvánka

Dňa 26. apríla uplynie 30 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Pri tejto príležitosti Ústav pamäti národa, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská akadémia vied organizujú multidisciplinárnu konferenciu ČERNOBYĽ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská.

Študenti v Kremnici o zločinoch komunizmu cez projekt „My sme pamäť“

Vzdelávací projekt pod názvom "My sme pamäť", ktorý pripravila Knižnica Jána Kollára v Kremnici v spolupráci s miestnym Súkromným gymnáziom, Školou úžitkového výtvarníctva a s podporou Ústavu pamäti národa, vyvrcholil výstavou prác študentov na tému zločinov komunizmu.

ÚPN opäť na spomienkových podujatiach k výročiu Sviečkovej manifestácie

Pri príležitosti 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa opäť uskutočnili spomienkové podujatia, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa a ďalšími spoluorganizátormi. Podujatia prebehli v dňoch 23. až 25. marca 2016.