Z činnosti

Pracovná ponuka na pozíciu technicko-hospodársky pracovník

Referát bádateľne, oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN
Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu referent/ referentka referátu bádateľne, oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN.

Pracovná ponuka na pozíciu referent/referentka

Referát bádateľne, oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN
Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu referent/referentka referátu bádateľne, oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN.

Ústav pamäti národa ponúka možnosť odovzdať dokumenty ŠtB

Ústav pamäti národa si dovoľuje osloviť širokú verejnosť na spoluprácu pri poznávaní našej nedávnej minulosti. Ústav v poslednom období dostal od ľudí cenné dobové dokumenty, ktoré vytvorila Štátna bezpečnosť pred rokom 1989.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN dňa 31. januára 2023 z technických dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu položili 27. januára 2023 veniec k pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a podpredsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Marína Zavacká.

Ústav pamäti národa sa ohradzuje voči tvrdeniam Františka Bednára

Ústav pamäti národa sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o ňom v súvislosti s výkonom agendy protikomunistického odboja na viacerých webových stránkach šíri predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Bádateľňa Archívu Ústavu pamäti národa bude v období od 20.12.2022 do 5.1.2023 pre verejnosť uzatvorená. Opätovne bude otvorená 9.1.2023.

Doplnenie príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku

Ústav pamäti národa doplnil už zverejnené organizačné a personálne rekonštrukcie krajských a okresných útvarov ŠtB na Slovensku o ďalších 70 príslušníkov, ktorí v rámci nich doteraz neboli uvedení. Doplnených je 12 príslušníkov z bývalého Západoslovenského kraja, 5 príslušníkov z bývalého Stredoslovenského kraja a 53 príslušníkov z bývalého Východoslovenského kraja. Ide o prvý výstup z novej priebežne vykonávanej pracovnej úlohy. Zoznam príslušníkov ŠtB doplnených 8. decembra 2022

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN v dňoch 7. a 8. decembra 2022 z technických dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Spomienky počas Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2022

Výročie Nežnej revolúcie a štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu si 17. novembra 2022 si pripomenuli predstavitelia Ústavu pamäti národa na viacerých spomienkových podujatiach.

Diskusný večer Proces s Rudolfom Slánským a spol.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Ako sa z mocných stali bezmocní. Proces s Rudolfom Slánským a spol. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 24. novembra 2022 od 17.00 hod.

Festival slobody pod pyramídou 2022

Jedným z podujatí Festivalu slobody je tradične aj Festival slobody pod pyramídou, ktorý pripravuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským rozhlasom – Rádiom Devín.

Festival slobody začína Medzinárodnou filmovou prehliadkou

V pondelok 7. novembra 2022 premietnutím nórskej historickej drámy "Najväčší zločin" začína jedno z hlavných podujatí Festivalu slobody - Medzinárodná filmová prehliadka. Na stiahnutie ponúkame celý program a plagát Festivalu slobody.

Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN

Ústav pamäti národa organizuje v dňoch 10. a 11. novembra 2022 Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN. Súčasťou programu, ktorý je naplánovaný 10. novembra od 9.00 do 18.00 hod. a 11. novembra od 9.00 do 15.00 hod., bude prehliadka priestorov Archívu ÚPN, ukážky dokumentov, dobovej tlače, filmových záberov a tematická výstava venovaná Ochrane štátnej hranice s Rakúskom v rokoch 1951 - 1989 .

Slávnostné otvorenie Festivalu slobody 2022 a udelenie Cien Ústavu pamäti národa

Vo štvrtok 3. novembra 2022 bol slávnostne otvorený XII. ročník Festivalu slobody. V úvodnom prejave predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš predstavil vývoj Festivalu slobody od trojdňovej filmovej prehliadky v roku 2010 po dvojtýždenný multižánrový festival v roku 2022.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN dňa 9.11.2022 z technických dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Konferencia Barbarská noc evanjelikov

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Edukačno-misijným centrom ECAV organizuje pri príležitosti 60. výročia politických procesov s duchovnými evanjelickej cirkvi vedeckú konferenciu "Barbarská noc evanjelikov". Konferencia sa uskutoční 13. októbra 2022 v Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty na Bartókovej ul. č. 8 v Bratislave od 8:45 hod. Na konferencii vystúpia s príspevkami aj zástupcovia Ústavu pamäti národa.

Seminár Deň samizdatu 2022. Ženy v službe samizdatu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Občianskym združením samizdat.sk vás pozýva na seminár "Deň samizdatu 2022. Ženy v službe samizdatu". Seminár sa uskutoční 12. októbra 2022 v čase od 10.00 do 17.00 hod. v priestoroch Seminárnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská ul. 5.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN dňa 4.10. z technických dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Ústav pamäti národa zverejnil archívne pomôcky

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke doplnil existujúce a zverejnil nové pomôcky k archívnym fondom, ktoré spravuje. Archívne pomôcky môže odborná i laická verejnosť využiť najmä pri hľadaní dokumentov v problematike, ktorej sa chce venovať.