Z činnosti

Vedecká konferencia Andrej Žarnov

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Poľským inštitútom v Bratislave a Ministerstvom vnútra SR – Štátnym archívom v Trnave vás pozýva na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu venovanú osobnosti Andreja Žarnova. Konferencia sa bude konať vo štvrtok 1. októbra 2020 v Zrkadlovej sále Divadla Jána...

Spolupráca s RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa už tretí rok pripravuje rozhlasový cyklus s názvom Po stopách pamäti. Poslucháči majú v tejto relácii možnosť vypočuť si jedinečné príbehy statočných ľudí perzekvovaných v období neslobody, ktoré sa odohrávali na pozadí dramatických dejinných udalostí v Československu.

Diskusný večer 24. septembra 2020 - Generál Rudolf Viest

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer o generálovi Rudolfovi Viestovi, poprednej postave Slovenského národného povstania. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a bude sa konať vo štvrtok 24. septembra 2020, v deň 130. výročia jeho narodenia. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na facebookovom konte a youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 24. septembra 2020 od 17.00 hod.

Výzva na zapojenie sa do projektu Festival slobody v tvojom meste

Ústav pamäti národa pozýva ľudí, pre ktorých je sloboda vzácna a chcú priblížiť iným životy nespravodlivo prenasledovaných, aby sa zapojili do projektu Festival slobody v tvojom meste.

V Roháčoch si pripomenuli "kuriérov Božieho slova"

Na vrchole Lúčna v Roháčoch si v sobotu 29. augusta 2020 pripomenuli "kuriérov Božieho slova". Boli to laici i kňazi zo Slovenska a Poľska, ktorí v rokoch komunistického režimu medzi obomi krajinami tajne prenášali Sväté písmo a náboženskú literatúru.

Zástupcovia ÚPN vzdali úctu odbojárom zapojeným do Slovenského národného povstania

Predstavitelia Ústavu pamäti národa si pripomenuli 76. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania a vzdali úctu účastníkom odboja počas spomienok v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Oslavy 76. výročia SNP v Kunerade

Pod záštitou ministra obrany SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja sa už 22. augusta 2020 uskutočnili oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania v Kunerade.

Oslavy 76. výročia SNP v Kunerade

Pod záštitou ministra obrany SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja sa už 22. augusta 2020 uskutočnili oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania v Kunerade. Oslavám dopoludnia predchádzal turistický prechod Cesty padlých hrdinov vedený vojakmi. Slávnostný program sa začal o 14.00 hodine odhalením obnoveného pamätníka SNP v Kunerade v areáli Kuneradského zámku. Pásku spoločne prestrihli podpredsedovia NR SR Milan Laurenčík a Gábor Grendel, minister obrany SR Jaroslav Naď...

Spomienka na nespravodlivo väznených v Leopoldove

Nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom si 22.augusta 2020 pripomenuli účastníci pietneho zhromaždenia v Leopoldove.

Spomienka na nespravodlivo väznených v Leopoldove

Nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom si 22.augusta 2020 pripomenuli účastníci pietneho zhromaždenia v Leopoldove.Spolu so zástupcami štátu, bezpečnostných zložiek, samosprávy, cirkví a organizácií politických väzňov položil veniec k pamätnej tabuli venovanej pamiatke nespravodlivo a protiprávne väznených pri vstupnej bráne leopoldovskej väznice aj poverený riaditeľ Sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa Michal Miklovič. Vo svojom príhovore k prítomným pripomenul...

Pietna spomienka pri príležitosti 52. výročia okupácie Československa v Poprade

Svetové združenie bývalých politických väzňov zorganizovalo pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968.

Pietna spomienka pri príležitosti 52. výročia okupácie Československa v Poprade

Svetové združenie bývalých politických väzňov zorganizovalo pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968. Na Námestí sv. Egídia v Poprade, blízko miesta, kde bol okupantmi zastrelený 19-ročný Jozef Bonk, si pripomenuli inváziu vojsk Varšavskej zmluvy zástupcovia bývalých politických väzňov (SZBPV, KPVS, ZPKO). Spolu s nimi položili vence k pamätníku za účasti Čestnej stráže príslušníkov Ozbrojených síl SR minister obrany SR Jaroslav Naď, poslanci NR SR Jana...

V Košiciach plánujú zriadiť ústredný pamätník obetí okupácie z 21. augusta 1968

Predstavitelia košických samosprávnych orgánov a Svetového združenia bývalých politických väzňov začali rokovať o zriadení ústredného pamätníka obetí okupácie z Augusta '68 na Slovensku.

Zástupcovia ÚPN vzdali úctu obetiam invázie vojsk Varšavskej zmluvy

Úctu obetiam invázie v deň 52. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vzdali zástupcovia Ústavu pamäti na viacerých miestach. Predseda Správnej rady Ján Pálffy najskôr položil veniec na Námestí SNP v Bratislave, kde bol neznámym sovietskym vojakom pred historickou budovou pošty smrteľne zranený šestnásťročný Peter Legner.

ÚPN a ENRS si obete totalitných režimov pripomínajú pamätnými odznakmi a informačnou kampaňou

23. augusta si pripomíname Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov. Ústav pamäti národa sa zapája do kampane Pamätaj na 23. august a v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita pri tejto príležitosti vyrobil a distribuoval odznaky s čiernou stužkou. ÚPN vzdá hold obetiam totalít tiež na spomienkovom podujatí v Leopoldove.

ÚPN vydal zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

Zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989 z rovnomennej medzinárodnej konferencie (Bratislava, november 2016) prináša príspevky pätnástich renomovaných slovenských a českých historikov k širokej téme perzekúcií represívnych orgánov – najmä Štátnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a režimnej justície v období rokov 1945 – 1989. Publikácia je okrem toho pomocou metódy oral history obohatená o spracovanie utrpenia niekoľkých politických väzňov a o historicky hodnotné dobové fotografie a reprodukcie archívnych dokumentov.

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu ÚPN bude od 10.8.2020 až do odvolania z technických príčin pre bádateľov uzatvorená.

Vyšlo druhé číslo časopisu Pamäť národa ročníka 2020

V uplynulých dňoch vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa – 2/2020. Úvod časopisu tvoria dve štúdie. V prvej, ktorej autorom je renomovaný slovenský historik Róbert Letz, sa čitatelia zoznámia s doteraz neznámou činnosťou nezávislej skautskej organizácie Slovenský zlatý orol, ktorá o. i. vydávala aj vlastné skautské a trampské samizdaty.

Oznam o zmene otváracích hodín študovne Archívu ÚPN

V dňoch 15. 7. – 31. 8. 2020 bude študovňa Archívu ÚPN otvorená nasledovne:

pondelok 8:00 - 13:00
utorok 8:00 - 13:00
streda 8:00 - 16:00
štvrtok 8:00 - 13:00

Ústav pamäti národa zverejnil príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku

Ústav pamäti národa na tlačovej konferencii 2. júla 2020 predstavil organizačnú štruktúru útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 – 1989 a prehľad ich 569 príslušníkov.