Logo

Z činnosti

32. ročník pietneho podujatia Jáchymovské peklo

Niekdajší politickí väzni sa 28. a 29. mája 2021 stretli v Jáchymove na pietnom podujatí Jáchymovské peklo, ktorá sa koná každoročne už od roku 1990. Účastníci sa najskôr zvyknú zastaviť na cintoríne v Hornom Slavkove a pri Veži smrti, na druhý deň sa konáva svätá omša v Kostole sv. Joachima a Anny v Jáchymove a po nej položia účastníci spomienky vence a kvety k pamätníku Brána slobody, ktorý je umiestnený pred kostolom.

Pietna spomienka na Jána Langoša

Pietna spomienka na Jána Langoša - disidenta, porevolučného federálneho ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa sa pri príležitosti 15. výročia jeho tragického úmrtia uskutoční v utorok 15. júna 2021 o 11.00 hod. pri buste Jána Langoša na Námestí SNP v Bratislave.

Oznam o podmienkach štúdia v bádateľni Archívu ÚPN

Oznamujeme bádateľskej verejnosti, že vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu je bádateľňa Archívu Ústavu pamäti národa znovuotvorená v obmedzenom režime za týchto podmienok:

1. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemickú situáciu sa bádateľom odporúča zvážiť samotnú potrebu návštevy archívu ešte pred rezervovaním si termínu na štúdium.

Vedecká konferencia Ľudské práva v zápase za slobodu

Ústav pamäti národa a Klub 89, o. z. organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na problematiku ľudských práv. Cieľom podujatia je poukázať na porušovanie ľudských práv v minulosti, počas vlády nedemokratických režimov, ako aj na dôležitosť ich ochrany a dodržiavania v súčasnosti.

Diskusný večer 100 rokov od založenia komunistickej strany

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu 100 rokov od založenia komunistickej strany. Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané online prostredníctvom YouTube kanálu ÚPN vo štvrtok 27. mája 2021 od 17.30 hod.

Vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody – aktualizácia termínu

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú vedeckú konferenciu Regióny v dobe neslobody (1939 – 1989).

Medzinárodná online konferencia o praktikách a predchádzaní dezinformáciám bude dostupná pre verejnosť

Popieranie holokaustu, existencie sovietskeho systému pracovných táborov či paktu Molotov-Ribbentrop alebo vedomé šírenie neprávd a poloprávd v kontexte predvolebných kampaní - to je niekoľko príkladov dezinformácií, ktoré slúžia ako nástroj politickej moci, ale s vývojom digitálnych médií dosiahli novú úroveň.

Publikácia ÚPN August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti.

Publikácia kolektívu historikov Ústavu pamäti národa prináša v atraktívnej encyklopedickej forme prehľad kľúčových udalostí a významných osobností spojených s rokom 1968, a osobitne s okupáciou bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy.

Diskusný večer o Štefanovi B. Romanovi

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Štefan Boleslav Roman (1921 – 1988). Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 29. apríla 2021 od 17.00 hod.

Pietne spomienky na obete komunizmu

Tajnou akciou Štátnej bezpečnosti s názvom "Akcia K (kláštory)", ktorá sa odohrala v noci z 13. na 14. apríla 1950, začal československý komunistický režim pred 71 rokmi násilne likvidovať mužské rehole. Príslušníci Národnej bezpečnosti, ľudových milícii a ŠtB vnikli - niekde aj za asistencie armády - do mužských kláštorov v celom Československu.

Pripomíname si 100 rokov od narodenia biskupa Pavla M. Hnilicu

Pavol Hnilica sa narodil dňa 30. marca 1921 v obci Uňatín. Študoval v Kláštore pod Znievom, kde 12. augusta 1941 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti), noviciát absolvoval v Ružomberku a prijal rehoľné meno Mária. V rokoch 1945 – 1948 študoval filozofiu v Brne a v Děčíne, v roku 1948 začal študovať teológiu v Trnave, štúdium však nemohol dokončiť.

Pietna spomienka na obete 1. transportu Židov zo Slovenska

Vo štvrtok 25. marca 2021 uplynulo 79 rokov od prvého transportu Židov zo Slovenska. Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Vlak smeroval na Žilinu a Čadcu, až 26. marca 1942 okolo 4. hodiny opustil územie Slovenska.

Diskusný večer ÚPN o Imrichovi Karvašovi

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Profesor Imrich Karvaš (1903 – 1981). Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 25. marca 2021 od 17.00 hod.

Vyšlo štvrté číslo časopisu Pamäť národa ročníka 2020

V uplynulých dňoch vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa – 4/2020. Podstatnú časť jeho obsahu tvoria príspevky, ktoré odzneli na seminári Uzákonené bezprávie. Rasové zákonodarstvo na Slovensku a v Európe. Ústav pamäti národa ho organizoval v spolupráci s partnermi v máji 2019 pri príležitosti 80. výročia vydania vládneho nariadenia O vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach.

Nová publikácia ÚPN Akcia B

Publikácia sa venuje v slovenskej historiografii doteraz príliš nepovšimnutej problematike vysťahovania komunistickému režimu nepohodlných osôb z veľkých miest, osobitne z Bratislavy. Najznámejšia z akcií je v tomto smere Akcia B, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1952 a 1953, a ktorej obeťou sa stalo len v Bratislave takmer 700 rodín.

Spomienka na obete komunizmu

Pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave sme si 25. februára pripomenuli 73. výročie komunistického prevratu v Československu a predovšetkým obete, ktoré tento tragický historický míľnik priniesol.

Diskusný večer ÚPN o udalostiach v Poľsku 1970 - Zmena termínu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Udalosti v Poľsku v roku 1970 a ich ohlas. Z organizačno-personálnych dôvodov sme museli pristúpiť k zmene termínu podujatia. Podujatie bude vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 11. marca 2021 od 17.00 hod.

Vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody - posunutie termínu

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú vedeckú konferenciu Regióny v dobe neslobody (1939 – 1989).

70 rokov od popravy Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára

V sobotu 20. februára 2021 uplynulo 70 rokov od popravy troch účastníkov protikomunistického odboja. Ich príbeh je svedectvom o tom, že na Slovensku existoval aktívny odboj proti režimu už od jeho nastolenia. Začiatok roku 1951 sa niesol v znamení najtvrdších represívnych opatrení komunistického režimu proti svojim odporcom – proces s biskupmi, poprava dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a poprava troch aktivistov protikomunistického odboja Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu boli svedectvom o krutom postupe komunistického režimu voči svojim odporcom.

Pripomíname si 70. výročie popravy Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja

26-ročný Bernard Jaško z Černovej nastúpil v roku 1949 do ďalekopisnej ústredne Povereníctva vnútra v Bratislave, kde prijímal a odosielal správy z krajských veliteľstiev Štátnej bezpečnosti, obsahujúce informácie o pripravovaných, aktuálnych či už vykonaných zásahoch proti skupinám obyvateľstva označených za nepriateľov nového režimu.