Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Z činnosti

Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša

1. 2. 2010 V obci Slovenská Ves si veriaci dňa 30. januára sv. omšou a konferenciou pripomenuli 110. výročie od narodenia a 60. výročie od biskupskej vysviacky svojho rodáka Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Slávnostnú sv. omšu slúžil otec biskup Mons. František Tondra. V homílii vyzdvihol príkladný život biskupa Barnáša a veriacich povzbudil slovami: „Nechceme žiť za cenu zrady, nechceme byť maloverní. Chceme sa s úžasom dívať na Ježiša“. Po sv. omši nasledovala procesia k...

Diskusný večer ÚPN o Vojtechovi Tukovi

29. 1. 2010 Vo štvrtok 28. januára sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklus „Diskusné večery ÚPN“. O osobe Vojtecha Tuku, za veľkého záujmu verejnosti, diskutovali PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; Mgr. Peter Fedorčák a PhDr. Martin Lacko, PhD. Zľava: Peter Fedorčák, Ivan Kamenec, moderátor Peter Jašek, Martin Lacko Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko

V utorok 2. februára 2010 Ústav pamäti národa navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Dr. Axel Hartmann. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Nemecký veľvyslanec sa zaujímal o činnosť a doterajšie výsledky práce ÚPN, ako aj jeho zámery na najbližšie obdobie. Ocenil širokú škálu činností ústavu, ktorý sa popri mapovaní štruktúr represívnych orgánov pôsobiacich na Slovensku venuje aj edukačnej a osvetovej...

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Prešove - 2009

16. 12. 2009 V utorok 15. decembra sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o šieste zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu. ...

Konferencia Nenápadní hrdinovia

8. 12. 2009 Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1967 vyvrcholil 7. decembra študentskou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Primaciálnom paláci. Projekt určený študentom základných a stredných škôl, narodených po roku 1989, pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Zúčastnení študenti pripravili diela o obetiach totality, ktoré zrealizovali v písomnej alebo audiovizuálnej forme. Na konferencii, ktorá sa...

Prezentácia publikácie Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krútňavy

30. 10. 2009 Pod záštitou podpredsedu Zahraničného výboru NR SR Jozefa M. Rydla sa 29. októbra v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov konala prezentácia knihy Zoltána Meška Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krúťňavy. Podujatie zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s vydavateľstvom Slovak Academic Press a Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska. Prezentácia Meškovho diela bola ďalším z podujatí organizovaných pri...

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Francúzsky veľvyslanec sa zaujímal o dôvody a proces vzniku ÚPN, ako aj o aktuálne otázky jeho pôsobenia. Vedúci pracovníci ÚPN predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a aktuálne projekty, na ktorých ústav pracuje. V neformálnom...