Logo

Z činnosti

Vstup do projektu o vojnových zajatcoch odvlečených do gulagov

ÚPN prijal ponuku a rozhodol sa vstúpiť do spoločného projektu s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, partnerským ÚSTR v Českej republike a Občianskym združením Krásny Spiš. Projekt má názov „Lepšie neskoro, ako nikdy" a jeho cieľom je získanie kópií dokumentov z moskovských archívov NKVD v Rusku a ich následný výskum.

O „Barbarskej noci“ aj na festivale Gorazdov Močenok

Do programu XXIII. ročníka festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa koná v Močenku pri Nitre v dňoch 25.- 29. júla 2015, organizátori popri ďalších festivalových aktivitách zaradili 27. júla 2015 aj besedu o tkzv. Barbarskej noci.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Matúš Černák - politik, exulant, obeť ŠtB

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 21. mája 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Matúš Černák - politik, exulant, obeť Štb. Diskutovali prof. Dr. phil. Emília Hrabovec z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Mgr. Ondrej Podolec, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

Vyhodnotenie medzinárodného projektu História v médiách / Médiá v histórii

Za účelom zhodnotenia pilotnej časti medzinárodného projektu pod názvom „História v médiách - Médiá v histórii", sa 26. júna 2015 v Prahe na didakticko – historickom evaluačnom seminári zišli jeho koordinátori z Litvy, Slovenska a Českej republiky.

Reportáž o referáte Oral history v RTVS

27. júna bola na Dvojke v relácií Generácia odvysielaná reportáž o Ústave pamäti národa, konkrétne o referáte Oral history a praxi pri nakrúcaní svedeckých výpovedí z obdobia neslobody. V príspevku vystupuje vedúci referátu Oral history Eduard Stano, predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák a pamätníci z audiovizuálneho archívu ÚPN.

ENRS v liste ministrovi kultúry SR ocenilo aktivitu ÚPN

Riaditeľ medzinárodnej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) Rafal Rogulski zaslal ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi informačný list, v ktorom vyzdvihol a ocenil prínos a aktivity predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka a celého ústavu prezentované počas viedenských rokovaní riadiacich orgánov medzinárodnej európskej siete.

O výsledkoch spolupráce ÚPN a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra

Predseda Správnej rady ÚPN, ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. 23. júna 2015 prijal v priestoroch ÚPN zástupkyne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra z oddelenia Slovenského národného korpusu PhDr. Máriu Šimkovú a Mgr. Katarínu Gajdošovú.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Akcia "K"

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 23. apríla 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Akcia „K". Likvidácia mužských reholí v Československu v roku 1950. Diskutovali prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

V poľskom Inštitúte pamäti národa slávili 15. výročie jeho vzniku aj s prezidentom Andrzejom Dudom

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s koordinátorom medzinárodnej spolupráce Mariánom Turzom sa zúčastnili osláv 15. výročia založenia poľského Inštitútu pamäti národa vo Varšave.

Vo Varšave o 25 rokoch európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry

Vo Varšave sa 15. júna 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "25 rokov európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry - úspechy a neúspechy", ktorú usporiadal poľský Inštitút pamäti národa (IPN), ktorý je partnerskou organizáciou ÚPN.

V Kežmarku si uctili pamiatku zabitých počas komunizmu na štátnej hranici

19. júna 2015 sa v Kežmarku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 uskutočnila pietna spomienka venovaná vyše 400 obetiam, ktoré zahynuli počas totalitného komunistického režimu pri pokuse úteku za hranice.

Diskusný večer 24. júna 2015 - Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985.

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985.

V Bratislave skončila vedecká konferencia o boji Svetového kongresu Slovákov proti komunizmu

V spolupráci ÚPN a Slovenského historického ústavu v Ríme sa v dňoch 17. - 18. júna 2015 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia pod názvom Svetový kongres Slovákov (SKS) v zápase proti komunistickému režimu. Konferencia sa konala za účasti predstaviteľov SKS a historikov z domova i zo zahraničia.

Diskusný večer v Košiciach 24. júna 2015 - Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 22. júna 1941 - Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR

ÚPN spoluorganizátorom výstavy a konferencie na Velehrade

Na Velehrade v Českej republike v sále kardinála Tomáša Špidlíka vo velehradskom dome sv. Cyrila a Metoda sa v dňoch 11. a 12. júna 2015 uskutočnila dvojdňová medzinárodná konferencia pod názvom „Velehrad vás volá! - Vplyv Helsinskej konferencie na rozvoj aktivít cirkví v stredoeurópskom priestore". Venovaná bola pamätnej púti k 1100. výročiu úmrtia sv. Metoda, ktorá pred 30 rokmi otriasla komunistickým režimom. Organizátormi podujatia boli český Ústav pro studium totalitních režimú a slovenský Ústav pamäti národa.

Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu.

V Poprade slávnostne ocenili účastníkov a veteránov protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Poprad zorganizoval 28. mája 2015 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z podtatranského regiónu, ktorí bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu.

Odhalenie pamätnej tabule obetiam vojen a režimov v Starej Ľubovni

Aby sa nikdy nezabudlo na obete vojen a odkaz politických väzňov, v Starej Ľubovni odhalili 22. mája 2015 novú pamätnú tabuľu obetiam svetových vojen, nespravodlivo odsúdeným politickým väzňom a odvlečeným do ruských gulagov.

Prístupové rokovania s krajinami kandidujúcimi na členstvo v sieti ENRS

V rakúskej Viedni sa 12.mája 2015 uskutočnili prístupové rokovania so zástupcami krajín kandidujúcich na členstvo v medzinárodnej sieti ENRS (Európska sieť Pamäť a Solidarita), ktorej riadnym členom je aj Slovenská republika v zastúpení Ústavom pamäti národa.

ÚPN na 4. sympóziu inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia

V rakúskej Viedni sa v dňoch 11.- 13. mája 2015 uskutočnilo už 4. sympózium inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Zúčastnil sa na ňom aj prezident Rakúskej spolkovej republiky Heinz Fischer. Hlavným organizátorom sympózia je už po štvrtý krát Európska sieť pamäť a Solidarita (ENRS), ktorú na Slovensku zastupuje Ústav pamäti národa.