Logo

Z činnosti

Diskusný večer 29. októbra 2015 - Akcia B (byty) - Násilné vysťahovanie v rokoch 1952 - 1953.

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Akcia B (byty) - Násilne vysťahovanie v rokoch 1952 - 1953.

Diskusný večer v Košiciach 28. októbra 2015 - projekcia filmu STOPY V SNEHU

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu nového filmu Ústavu pamäti národa STOPY V SNEHU.

Pozvánka na seminár RUDOLF FIBY A KOLAKOVIČOVO DIELO

Dňa 9. októbra 2015 sa v Košiciach uskutoční seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima.

Medzinárodná vedecká konferencia o činnosti československých spravodajských služieb v Rakúsku v rokoch 1945-1989

V Bratislave sa v Rakúskom kultúrnom inštitúte v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Činnosť československých spravodajských služieb v Rakúsku v rokoch 1945–1989". Ústav pamäti národa v spolupráci s rakúskym Inštitútom Ludwiga Boltzmanna, českým Ústavom pro studium totalitních režimů a Veľvyslanectvom Rakúskej republiky na Slovensku pripravili už jej III. pokračovanie.

Stretnutie Konfederácie politických väzňov Slovenska na ÚPN

Na podnet členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a dcér bývalých politických väzňov pôsobiacich v Bratislave sa 22. septembra 2015 na pôde ÚPN uskutočnilo ich stretnutie s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Odhalenie pamätnej tabule obetiam komunistického režimu v Blatnom

V obci Blatné sa 27. septembra 2015 na miestnom cintoríne uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej obetiam komunistického režimu. Podujatie pripravili obec Blatné v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou farnosťou a Konfederáciou politických väzňov Slovenska.

Premiéra nového filmu ÚPN „Stopy v snehu“ o pašovaní literatúry

V bratislavskom kine Lumiér sa 24. septembra 2015 uskutočnila slávnostná premiéra nového dokumentárneho filmu z dielne Ústavu pamäti národa o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody pod názvom „Stopy v snehu".

V USA odovzdali ocenenia ÚPN Gabrielovi Levickému a Jurajovi Törökovi

V meste Sparkill v štáte New York 14. septembra 2015 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rámci svojej pracovnej cesty do USA .....

Predseda Správnej rady ÚPN na pracovnej ceste v USA

Na pozvanie Československej spoločnosti pre vedu a umenie v USA absolvoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v dňoch 10. - 18. septembra 2015 pracovnú cestu do USA za účelom prezentácie činnosti ÚPN a procesov súvisiacich so zachovaním živej pamäti.

Premiéra dokumentárneho filmu Stopy v snehu

Vo štvrtok 24. septembra 2015 o 18:00 sa v Kine Lumière v Bratislave uskutoční premiéra dokumentárneho filmu z dielne Ústavu pamäti národa „Stopy v snehu" o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody.

Činnosť československých spravodajských služieb na území Rakúska v rokoch 1945 – 1989 III.

Medzinárodná vedecká konferencia.
Od roku 2011 skúmajú rakúski, českí a slovenskí historici v rámci spoločného výskumu v archívoch vo Viedni, Prahe a Bratislave širokú oblasť spravodajskej činnosti medzi Rakúskom a bývalým Československom, teda na oboch stranách „železnej opony".

Diskusný večer 17. septembra 2015 - Proces s Viliamom Žingorom a spol.

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Proces s Viliamom Žingorom a spol. - Justičná vražda partizánskeho veliteľa.

Predseda Správnej rady ÚPN položil vence na oslavách 71. výročia SNP

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák položil vence pri príležitosti osláv 71. výročia SNP 27. augusta 2015 v Bratislave a 29. augusta 2015 v Banskej Bystrici. Vyjadril tak postoj pamäťovej inštitúcie k jednému z historických medzníkov slovenského národa a jeho vystúpeniu proti nacistickému režimu, ktorý uviedol národy Európy a sveta do II. svetovej vojny a spôsobil utrpenie a stratu ľudských životov státisícom obetí.

V Leopoldove si politickí väzni uctili pamiatku mučeníkov komunistického režimu

Liturgickou slávnosťou vo Farskom kostole sv. Ignáca sa 22. augusta 2015 v Leopoldove začala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených počas komunistického režimu v bývalom Československu.

Spomienka na obete okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v Bratislave

Násilný vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalej ČSSR v noci z 20. na 21. augusta 1968 a jeho dôsledky si 21. augusta 2015 pripomenuli v Bratislave. Pietnu spomienku pri pamätnej tabuli obetí invázie na budove Univerzity Komenského zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska.

Konferencia: Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 − 1989

Ústav pamäti národa v novembri 2015 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky o aktivitách skrytej cirkvi, ako aj priblížiť široké spektrum menej známych alebo úplne neznámych neverejných aktivít všetkých cirkví pôsobiacich na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 24. júna 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985. Diskutovali ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. (predseda Správnej rady ÚPN) a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. (ÚPN). Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

V Zákamennom si pripomenuli 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka

Na Orave sa v uplynulý týždeň konali spomienkové akcie venované 50. výročia úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka. 7. augusta 2015 do Zákamenného putovali aj členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, aby osobne vzdali úctu veľkej osobnosti slovenských a cirkevných dejín biskupovi Jánovi.

Vstup do projektu o vojnových zajatcoch odvlečených do gulagov

ÚPN prijal ponuku a rozhodol sa vstúpiť do spoločného projektu s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, partnerským ÚSTR v Českej republike a Občianskym združením Krásny Spiš. Projekt má názov „Lepšie neskoro, ako nikdy" a jeho cieľom je získanie kópií dokumentov z moskovských archívov NKVD v Rusku a ich následný výskum.

O „Barbarskej noci“ aj na festivale Gorazdov Močenok

Do programu XXIII. ročníka festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa koná v Močenku pri Nitre v dňoch 25.- 29. júla 2015, organizátori popri ďalších festivalových aktivitách zaradili 27. júla 2015 aj besedu o tkzv. Barbarskej noci.