Z činnosti

Odhalenie busty generálovi Štefanovi Jurechovi v Bošáci

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.Akcia sa uskutočnila pod záštitou Generálneho štábu OS SR, ktorý zastupoval veliteľ Síl výcviku a podpory a zároveň veliteľ trenčianskej posádky plukovník Martin Stoklasa. Prítomní boli aj zástupcovia vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku (z USA, Ruskej federácie a Nemecka), zástupcovia Klubu generálov SR pod vedením bývalého náčelníka GŠ...

Predseda ÚPN Krajňák vystúpil v Senáte Českej republiky

Na základe pozvania predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, senátora Jaromíra Jermářa, sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 3. júna 2014 zúčastnil tkzv. „veřejného slyšení“ v Senáte Českej republiky v Prahe. Vo Valdštejnskom paláci vystúpil s prednáškou v programe, ktorý sa venoval aktuálnej situácii v Ústave pro studium totalitních režimů a jeho budúcnosti v Českej republike.Za účasti senátorov, historikov, pracovníkov ÚSTR, ako aj zástupcov...

Predseda ÚPN Krajňák na MZV aj o získaní dokumentov vojenskej kontrarozviedky z českého archívu

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyvíja snahu o získanie chýbajúcich dokumentov slovenskej proveniencie do archívu ÚPN. Jedná sa o časť personálnej dokumentácie príslušníkov ŠtB, a všetkých fondov III. správy ZNB - vojenskej kontrarozviedky na Slovensku lokalizovaných útvarov, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR.Spisy sa doteraz nachádzajú v Archíve bezpečnostných služeb v Kanicích v Českej republike. Tie doteraz neboli delimitované na Slovensko, napriek zmluve medzi...

ÚPN o páde komunizmu prednáša študentom na školách

Na akademickej pôde slovenských univerzít v Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach sa v uplynulom mesiaci máj 2014 uskutočnila séria prednášok spojená s filmovou projekciou a následnou diskusiou na tému „November 1989 a pád komunizmu“.Prednášky boli určené pre vysokoškolskú mládež v súvislosti s blížiacim sa 25. výročím tohto dôležitého medzníka v našich dejinách. Prednášateľmi boli zamestnanci Referátu Oral history z Ústavu pamäti národa. Na základe nimi spracovaného filmového...

Rumunsko vstúpilo do Európskej siete Pamäť a solidarita

Ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen podpísali 28. mája 2014 v Bukurešti spolu so zástupcami z Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladateľskej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je podporovať dialóg a jednotu pamäti v oblasti dejín 20. storočia. Slovensko zastupoval predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Na základe tohto dokumentu sa Rumunsko pričlenilo k ESPS, ktorej členmi boli doteraz Poľsko, Slovensko,...

V Bratislave vyhlásili výsledky súťaže o páde komunizmu v Poľsku

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".Slávnostný program sa v historickej budove Slovenskej národnej rady uskutočnil za účasti expremiérky Poľskej republiky Hanny Suchockej,...

V Trenčíne odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 tento krát v Trenčíne v poradí už druhé slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja. V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich príbuzným, ale aj prítomným študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra prihovorili predseda Trenčianskeho VÚC Jaroslav Baška a predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Jaroslav Baška vyjadril radosť z možnosti oceniť veteránov v Trenčíne...

Pietna spomienka na Barbarskú noc a koniec pétepákov v Podolínci

Pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP sa 29. apríla 2014 v Podolínci uskutočnila pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác. Za ÚPN sa na nej zúčastnil aj predseda SpR Ondrej Krajňák. Začiatok podujatia patril sv. omši, ktorú za zosnulých členov Vojenských pracovných táborov a obete Barbarskej noci celebroval Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka spolu s prítomnými kňazmi. Účastníci spomienky po...

Teritoriálny útvar ŠtB v Stredoslovenskom kraji v rokoch 1975 - 1989. Konšpiračné a prepožičané byty rozviedky ŠtB

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ústav zverejnil štruktúru a personálne...

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.V prítomnosti predsedu Žilinského VÚC Juraja Blanára a študentov Spojenej strednej školy sa v úvode slávnostného aktu prítomným prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore podobne ako deň predtým v Žiline, vyzdvihol svedectvo života účastníkov protikomunistického odboja a...

V Žiline odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom odovzdal Ústav pamäti národa 9. októbra 2013 v Žiline dekréty priznané celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V Nitre odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Krajským osvetovým centrom v Nitre odovzdal Ústav pamäti národa 6. mája 2013 dekréty priznané 44 veteránom protikomunistického odboja z Nitrianskeho kraja.

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Prešove

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční v utorok 29. mája 2012 o 13.00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, Prešov (bývala knižnica P. O. Hviezdoslava).

Medzinárodné kolokvium v Berlíne

11. 5. 2011 Pri príležitosti 20. výročia prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady k odsunu Karpatských Nemcov sa 9. mája 2011 konalo v Berlíne medzinárodné kolokvium KARPATSKÍ NEMCI A SLOVÁCI. SPOLUŽITIE V SLOBODNÝCH I NESLOBODNÝCH ČASOCH. Jeho hlavnými organizátormi boli Ústav pamäti národa, Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei e.V a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne. V prvej časti sa poprední slovenskí i nemeckí historici zaoberali dejinami spolužitia oboch národov na...

Diskusný večer o osobe Jánosa Esterházyho

29. 4. 2011 Ďalší z cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2011 v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave, bol venovaný osobe Jánosa Esterházyho. V panelovej diskusii vystúpili PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; PhD.; RNDr. František Mikloško a PhDr. Ferdinand Vrábel. Diskutujúci zľava: František Mikloško, Ladislav Deák, moderátor Tomáš Klubert, Ferdinand Vrábel Publikum Diskusia Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

ÚPN predstavil svoju činnosť v Prahe

13. 4. 2011 V utorok 12. apríla 2011 sa v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe uskutočnila prezentácia novej publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945. Diskusiu s autorom usporiadali Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe. Činnosť ÚPN prítomným predstavili predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec. S veľmi priaznivou...

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja a veteránov in memoriam

1.4. 2011 V pondelok 14. marca 2011 sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Odovzdávanie preukazov v Košickom samosprávnom kraji sa konalo 31. marca 2011 v zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach. Slávnostným odovzdávaním dekrétov chce...

Diskusný večer o projekte česko-slovensko-poľskej federácie

25. 3. 2011 Vo štvrtok 24. marca 2011 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila beseda o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. O problematike diskutovali Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa). Zľava: tlmočníčka, Sławomir Łukasiewicz, moderátor Tomáš Klubert a Matej Medvecký Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vedecká konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

24. 3. 2011 Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa bolo umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. ...