Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Z činnosti

Deň pamiatky obetí komunistického režimu v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach

V Múzeu obetí komunizmu v Košiciach sa v piatok 24. júna 2022 o 17:00 uskutoční slávnostná spomienka pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu. V čase od 10:00 jej bude predchádzať diskusia a prednesené svedectvá o perzekúcii žien v čase komunizmu.

70. výročie súdneho procesu s blahoslavenou sestrou Zdenkou Schelingovou

„Modlím sa za tých, ktorí ma týrali, ktorí ma ponižovali. Modlím sa za nich, aby im Boh obmäkčil srdce, aby sa už nikdy neopakovalo to, čo oni robili so mnou".
Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža si v utorok 21. júna 2022 na Kalvárii v Trnave pripomenuli 70. výročie súdneho procesu s Cecíliou Schelingovou, sestrou Zdenkou (1916 – 1955).

Diskusný večer - Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. parašutistov na Reinharda Heydricha

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. parašutistov na Reinharda Heydricha. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 23. júna 2022 od 17.00 hod.

Pietna spomienka na Jána Langoša

Predstavitelia a zamestnanci ÚPN aj osobní priatelia a známi si v stredu 15. júna pripomenuli pamiatku Jána Langoša - disidenta, porevolučného ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa. Pietna spomienka v deň 16. výročia jeho tragického úmrtia sa konala na Námestí SNP v Bratislave, kde je pred budovou, v ktorej v minulosti sídlil ústav, umiestnená busta Jána Langoša.

Pozvánka na p​ietnu spomienku na Jána Langoša

Ústav pamäti národa vás pozýva na podujatie Pietna spomienka na Jána Langoša.
Pietna spomienka na disidenta, porevolučného federálneho ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa sa pri príležitosti 16. výročia jeho tragického úmrtia uskutoční v stredu 15. júna 2022 o 11.00 hod. pri buste Jána Langoša na Námestí SNP v Bratislave.

V Bratislave sa konal seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958)

Dňa 19. mája 2022 sa v spolupráci Ústavu pamäti národa a Rímskokatolíckej bohosloveckej cyrilometodskej fakulty Univerzity Komenského uskutočnil v Bratislave medzinárodný odborný seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958).

Medzinárodná vedecká konferencia Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes

Klub 89, o. z. a Ústav pamäti národa organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes.
K 45. výročiu vzniku Charty 77. Konferencia bude druhým dielom zo série konferencií venovaných problematike ľudských práv pred rokom 1989 a v súčasnosti a zároveň pripomenie významné 45. výročie vzniku Charty 77.

V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave je výstava ÚPN o holokauste na Slovensku

Výstava z dielne Ústavu pamäti národa Uzákonené bezprávie. Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku, ktorá popularizačným spôsobom sprístupňuje informácie o holokauste na Slovensku so zameraním na protižidovské zákony a tzv. Židovský kódex vydaný na Slovensku v septembri 1941, je od konca apríla prístupná pre záujemcov v priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave. Výstavu si môže verejnosť pozrieť v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave do konca júna 2022.

Diskusný večer - Oslobodenie koncentračného tábora Mauthausen-Gusen

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Oslobodenie koncentračného tábora Mauthausen-Gusen. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 26. mája 2022 od 17.00 hod.

Vernisáž výstavy a diskusia výročie samizdatu Náboženstvo a súčasnosť

Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, Ústav pamäti národa, OZ samizdat.sk a Dom Quo vadis pripravujú v súvislosti so 40. výročím začiatku vydávania samizdatového periodika Náboženstvo a súčasnosť výstavu venovanú tomuto významnému samizdatu.

Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku? - Call for papers

Ústav pamäti národa, v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika), Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Výborom pre národnú pamäť (Maďarsko) a s podporou Európskej siete Pamäť a solidarita, organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku? Konferencia bude štvrtým dielom série Revolution accomplished. Communists in Power.

Sympózium Pamäť Európy - 10. stretnutie inštitúcií zaoberajúcich sa históriou 20. storočia

Sympózium Pamäť Európy každoročne prepája odborníkov z rôznych krajín s cieľom iniciovať a prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa skúmaním európskej histórie 20. storočia. Tohto roku sa výskumníci a ľudia z praxe z rôznych krajín sveta stretnú v Dubline, aby diskutovali o význame a úlohe zmierenia v súvislostiach dávnych aj súčasných konfliktov – ako medzinárodných, tak vnútorných. Zložitým kontextom sympózia o histórii zmierenia bude pred našimi očami prebiehajúca vojna na Ukrajine, ktorá sa s určitosťou stane dôležitým vzťažným bodom pre diskusiu.

Odborný seminár Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958

Ústav pamäti národa a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozývajú na odborný seminár Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave, vo štvrtok 19. mája 2022. Program seminára nájdete v prílohe. Rokovacím jazykom seminára bude angličtina bez tlmočenia.

Pozvánka na prezentáciu knihy Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948

Ústav pamäti národa, Slovenský dom v Prahe a Spoločnosť generála Štefánika v Prahe organizujú dňa 16. mája 2022 o 18.00 hod. prezentáciu knihy historika Tomáša Černáka Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948. Prezentácia sa uskutoční v priestoroch Slovenského domu v Prahe (Soukenická 3, Praha) a moderovať ju bude dr. Vojtech Čelko.

Konferencia Kremnica v dejinách 20. storočia

Kriminalita v Kremnici v období prvej Československej republiky, vplyv vojnového slovenského štátu na ťažbu zlata či násilné uzavretie kláštora v Kremnici - aj to sú témy, ktoré priblíži konferencia Kremnica v dejinách 20. storočia.

Diskusný večer - Oleg Pastier a Vladimír Jukl. Dve tváre slovenského samizdatu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Oleg Pastier a Vladimír Jukl. Dve tváre slovenského samizdatu. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v stredu 27. apríla 2022 od 17.00 hod.

Pozvánka na prezentáciu knihy Generácie nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu knihy Jána Šimulčíka
Generácia nádeje
Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989
Prezentácia sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Farského centra na Námestí S. Krčméryho a V. Jukla v Šintave.

V Košiciach diskutovali historici a osobnosti o samizdatoch a slobode slova

Dňa 8. apríla 2022 sa v štúdiu Múzea obetí komunizmu v Košiciach uskutočnila on-line diskusia s názvom 40 rokov boja za slobodu slova, ktorá sa konala pri nadchádzajúcom výročí založenia samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť.

Ústav pamäti národa navštívila splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania Anna Záborská

V utorok 5. apríla 2022 navštívila Ústav pamäti národa splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. Na rokovaní s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym diskutovali o možnostiach spolupráce jej úradu s Ústavom, najmä pri výučbe mladých ľudí o porušovaní ľudských práv a náboženských slobôd v období vlády totalitných režimov.

Diskusia o slobode slova v Košiciach

Dňa 8. apríla o 13.00 hod. sa bude v priestoroch Múzea obetí komunizmu v Košiciach konať moderovaná diskusia zástupcov Poľského časopisu Tygodnik Solidarność - jeho šéfredaktor Michal Ossowski a Mateusz Kosiński s osobnosťou skrytej cirkvi na Slovensku Františkom Mikloškom a historikom Jánom Šimulčíkom na tému zápas za slobodu slova v období vlády komunistického režimu.