Logo

Z činnosti

Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku? - Call for papers

Ústav pamäti národa, v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika), Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Výborom pre národnú pamäť (Maďarsko) a s podporou Európskej siete Pamäť a solidarita, organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku? Konferencia bude štvrtým dielom série Revolution accomplished. Communists in Power.

Sympózium Pamäť Európy - 10. stretnutie inštitúcií zaoberajúcich sa históriou 20. storočia

Sympózium Pamäť Európy každoročne prepája odborníkov z rôznych krajín s cieľom iniciovať a prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa skúmaním európskej histórie 20. storočia. Tohto roku sa výskumníci a ľudia z praxe z rôznych krajín sveta stretnú v Dubline, aby diskutovali o význame a úlohe zmierenia v súvislostiach dávnych aj súčasných konfliktov – ako medzinárodných, tak vnútorných. Zložitým kontextom sympózia o histórii zmierenia bude pred našimi očami prebiehajúca vojna na Ukrajine, ktorá sa s určitosťou stane dôležitým vzťažným bodom pre diskusiu.

Odborný seminár Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958

Ústav pamäti národa a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozývajú na odborný seminár Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave, vo štvrtok 19. mája 2022. Program seminára nájdete v prílohe. Rokovacím jazykom seminára bude angličtina bez tlmočenia.

Pozvánka na prezentáciu knihy Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948

Ústav pamäti národa, Slovenský dom v Prahe a Spoločnosť generála Štefánika v Prahe organizujú dňa 16. mája 2022 o 18.00 hod. prezentáciu knihy historika Tomáša Černáka Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948. Prezentácia sa uskutoční v priestoroch Slovenského domu v Prahe (Soukenická 3, Praha) a moderovať ju bude dr. Vojtech Čelko.

Konferencia Kremnica v dejinách 20. storočia

Kriminalita v Kremnici v období prvej Československej republiky, vplyv vojnového slovenského štátu na ťažbu zlata či násilné uzavretie kláštora v Kremnici - aj to sú témy, ktoré priblíži konferencia Kremnica v dejinách 20. storočia.

Diskusný večer - Oleg Pastier a Vladimír Jukl. Dve tváre slovenského samizdatu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Oleg Pastier a Vladimír Jukl. Dve tváre slovenského samizdatu. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v stredu 27. apríla 2022 od 17.00 hod.

Pozvánka na prezentáciu knihy Generácie nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu knihy Jána Šimulčíka
Generácia nádeje
Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989
Prezentácia sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Farského centra na Námestí S. Krčméryho a V. Jukla v Šintave.

V Košiciach diskutovali historici a osobnosti o samizdatoch a slobode slova

Dňa 8. apríla 2022 sa v štúdiu Múzea obetí komunizmu v Košiciach uskutočnila on-line diskusia s názvom 40 rokov boja za slobodu slova, ktorá sa konala pri nadchádzajúcom výročí založenia samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť.

Ústav pamäti národa navštívila splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania Anna Záborská

V utorok 5. apríla 2022 navštívila Ústav pamäti národa splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. Na rokovaní s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym diskutovali o možnostiach spolupráce jej úradu s Ústavom, najmä pri výučbe mladých ľudí o porušovaní ľudských práv a náboženských slobôd v období vlády totalitných režimov.

Diskusia o slobode slova v Košiciach

Dňa 8. apríla o 13.00 hod. sa bude v priestoroch Múzea obetí komunizmu v Košiciach konať moderovaná diskusia zástupcov Poľského časopisu Tygodnik Solidarność - jeho šéfredaktor Michal Ossowski a Mateusz Kosiński s osobnosťou skrytej cirkvi na Slovensku Františkom Mikloškom a historikom Jánom Šimulčíkom na tému zápas za slobodu slova v období vlády komunistického režimu.

V Bratislave sa konal seminár o deportáciách Židov v rokoch 1942 – 1945

Dňa 25. marca 2022, v deň smutného 80. výročia prvého vlakového transportu so Židmi, ktorý smeroval zo železničnej stanice v Poprade do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Deportácie Židov zo Slovenska (1942 – 1945). Seminár zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita.

Pracovná ponuka na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu ÚPN.

Diskusný večer - Cenzúra, propaganda, perzekúcie

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Cenzúra, propaganda, perzekúcie. Prípad novinára Pavla Lička a rozhovoru so Solženicynom. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 31. marca 2022 od 17.00 hod. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Seminár Deportácie Židov zo Slovenska (1942 – 1945)

Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita vás pozývajú na seminár Deportácie Židov zo Slovenska (1942 – 1945). Seminár sa bude konať v Zichyho paláci (Ventúrska 9, Bratislava) dňa 25. marca 2022. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Otázky a odpovede k vybavovaniu žiadostí o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa vybavuje žiadosti o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji. Keďže ide o odborne náročný proces, nižšie uvádzame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vybavovania žiadostí.

ÚPN vydal publikáciu Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 - 1989

Jednou z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 – 1989 boli malé kresťanské spoločenstvá, nazývané tiež ako „stretká". Autor v knihe sa zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaniu členov ako aj ich prínosom v zápase za slobodu v totalitnej komunistickej spoločnosti.

Vyhlásenie Ústavu pamäti národa v súvislosti s vojenskou agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine

Ústav pamäti národa, ktorého poslaním je sprístupňovať informácie o minulosti totalitných režimov a udržiavať pamäť o ich zločinoch pre poučenie žijúcich i budúcich generácií, dôrazne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči demokratickej Ukrajine.

Diskusný večer - Parížske mierové zmluvy 1947

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Parížske mierové zmluvy 1947. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v štvrtok 24. februára 2022 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

2. workshop k projektu The Other Europe

Ústav pamäti národa vás pozýva na 2. workshop k projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla. Podujatie sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca vo štvrtok 27. januára 2022 od 10.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OTP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.