Z činnosti

V Leopoldove si uctili pamiatku väznených za komunizmu

23. augusta 2014 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove uskutočnila už tradičná pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom, ktorú už roky organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska. Program sa v miestnom farskom Kostole svätého Ignáca pontifikálnou sv. omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po svätej omši zástupcovi politického, kultúrneho a duchovného života, medzi ktorými bol...

Delegácia Ministerstva ľudských práv Irackej republiky opäť na ÚPN

Pod gesciou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a riadiaceho výboru programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky CETIR - Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem sa v dňoch 25. - 26. augusta 2014 uskutočnila pracovná návšteva pracovníkov Ministerstva ľudských práv Irackej republiky na Slovensku.V rámci programu zavítali pracovníci ministerstva opäť aj na ÚPN. Vďaka pracovníkom ÚPN  mali...

Medzinárodné kolokvium k 25. výročiu Paneurópskeho pikniku

Pri príležitosti 25. výročia konania Paneurópskeho pikniku na rakúsko-maďarskej hranici pri Šoproni v roku 1989 sa vo Viedni v Rakúsku 13. augusta 2014 zúčastnil  predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na medzinárodnom vedeckom kolokviu venovanom jednému z historických medzníkov urýchľujúcich pád totalitných režimov v štátoch bývalého socialistického  bloku v Európe.Podujatie sa uskutočnilo pod gesciou Inštitútu Ludvika Boltzmanna a jeho riaditeľa Stefana...

Na oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici i v Bratislave položený aj veniec ÚPN

Pri príležitosti 70. výročia SNP sa v Banskej Bystrici sa 29. augusta 2014 zišli na celoštátnych oslavách predstavitelia politického, verejného, kultúrneho a spoločenského života zo Slovenska i zo zahraničia a široká verejnosť na bohatom kultúrnom a spoločenskom programe. Pred očami tisícok účastníkov osláv v areáli Múzea SNP najskôr položili vence najvyšší predstavitelia štátu, ako aj prezidenti Česka, Poľska, minister obrany Ruska, či zástupcovia vládnych a...

Rokovanie s veľvyslancom Irackej republiky o pokračovaní spolupráce s ÚPN

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s riaditeľom Sekcie dokumentácie Marianom Gulom navštívili 4. septembra 2014 veľvyslanectvo Irackej republiky na Slovensku v Bratislave. Počas rokovania s veľvyslancom Mohammadom Hakim al-Rubaie zhodnotili výsledky diskusie pracovníkov ÚPN s pracovníkmi Ministerstva pre ľudské práva Irackej republiky, ktoré na pôde ústavu zorganizovalo Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) v rámci ich pracovnej návštevy na Slovensku....

Prezentácia zborníka z konferencie k cyrilometodskému jubileu

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa za účasti odborníkov i širokej verejnosti 25. júna 2014 uskutočnila prezentácia publikácie z dielne Metodicko-pedagogického centra pod názvom Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Zborník obsahuje príspevky z konferencie konanej pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorá sa uskutočnila 3. - 4. júla 2013 v Mojmírovciach pri Nitre. Medzi iným aj príspevok na tému Sv. Cyril a Metod v dobových...

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Prešove

V utorok 15. decembra sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o šieste zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Trnave

V utorok 27. októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o ďalšie zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Nitre

V utorok 13. októbra sa v nitrianskom Krajskom osvetovom stredisku slávnostne odovzdávali dekréty a preukazy veteránom protikomunistického odboja. Podujatia sa zúčastnil aj podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Ondriaš, člen Správnej rady ÚPN Arpád Tarnóczy a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Oceňovaním dekrétmi si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti komunistickému režimu.

Odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja v Žiline

V pondelok 21. septembra sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Odovzdávanie bolo prvým zo série podujatí, na ktorých si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili na odpor proti totalitnému komunistickému režimu. Dekréty veteránom odovzdali predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Dekréty o priznaní postavenia Veterán protikomunistického odboja vydáva Ústav pamäti národa na základe zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.

Združenie Eustory s ÚPN v Bratislave vyhodnotili súťaž študentov o I. sv. vojne

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 24. júna 2014 zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení IX. ročníka súťaže združenia Eustory na Slovensku. Súťaž sa konala pod záštitou Dr. h.c. Antona Srholca, rímskokatolícky kňaza a saleziána, spisovateľ a charitatívneho pracovníka a súčasne predsedu KPVS a v spolupráci s Ústavom pamäti národa.Vyhodnotenie bolo spojené s odovzdávaním cien, prezentáciou víťazných prác a diskusiou. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Poľského...

Spomienka na protikomunistickú vzburu v Levoči

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 23. júna 2014 zúčastnil na pietnej spomienke pri príležitosti 65. výročia protikomunistickej vzbury v Levoči. Krajňák spolu s predstaviteľmi mesta Levoča, miestneho dekana Mons. Františka Dlugoša, zástupcami organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja a ďalšími hosťami za účasti obyvateľov sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši v miestnom farskom chráme sv. Jakuba, po ktorej položili vence a kytice k pamätnej tabuli venovanej...

Pietne spomienky na zakladateľa ÚPN Jána Langoša v Bratislave a Banskej Bystrici

Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si 13. júna 2014 položením venca k pamätnej tabuli na námestí SNP pripomenuli 8. výročie úmrtia Jana Langoša.Spoločne si tak uctili pamiatku zakladateľa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 14. júna 2006 pri autohavárii. Prítomným sa prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Následne na cintoríne v Slávičom údolí položili v mene pracovníkov ústavu kyticu kvetov aj k hrobu Jána Langoša.Podobne 15. júna 2014 usporiadalo...

Odhalenie busty generálovi Štefanovi Jurechovi v Bošáci

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.Akcia sa uskutočnila pod záštitou Generálneho štábu OS SR, ktorý zastupoval veliteľ Síl výcviku a podpory a zároveň veliteľ trenčianskej posádky plukovník Martin Stoklasa. Prítomní boli aj zástupcovia vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku (z USA, Ruskej federácie a Nemecka), zástupcovia Klubu generálov SR pod vedením bývalého náčelníka GŠ...

Predseda ÚPN Krajňák vystúpil v Senáte Českej republiky

Na základe pozvania predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, senátora Jaromíra Jermářa, sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 3. júna 2014 zúčastnil tkzv. „veřejného slyšení“ v Senáte Českej republiky v Prahe. Vo Valdštejnskom paláci vystúpil s prednáškou v programe, ktorý sa venoval aktuálnej situácii v Ústave pro studium totalitních režimů a jeho budúcnosti v Českej republike.Za účasti senátorov, historikov, pracovníkov ÚSTR, ako aj zástupcov...

Predseda ÚPN Krajňák na MZV aj o získaní dokumentov vojenskej kontrarozviedky z českého archívu

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyvíja snahu o získanie chýbajúcich dokumentov slovenskej proveniencie do archívu ÚPN. Jedná sa o časť personálnej dokumentácie príslušníkov ŠtB, a všetkých fondov III. správy ZNB - vojenskej kontrarozviedky na Slovensku lokalizovaných útvarov, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR.Spisy sa doteraz nachádzajú v Archíve bezpečnostných služeb v Kanicích v Českej republike. Tie doteraz neboli delimitované na Slovensko, napriek zmluve medzi...

ÚPN o páde komunizmu prednáša študentom na školách

Na akademickej pôde slovenských univerzít v Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach sa v uplynulom mesiaci máj 2014 uskutočnila séria prednášok spojená s filmovou projekciou a následnou diskusiou na tému „November 1989 a pád komunizmu“.Prednášky boli určené pre vysokoškolskú mládež v súvislosti s blížiacim sa 25. výročím tohto dôležitého medzníka v našich dejinách. Prednášateľmi boli zamestnanci Referátu Oral history z Ústavu pamäti národa. Na základe nimi spracovaného filmového...

Rumunsko vstúpilo do Európskej siete Pamäť a solidarita

Ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen podpísali 28. mája 2014 v Bukurešti spolu so zástupcami z Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladateľskej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je podporovať dialóg a jednotu pamäti v oblasti dejín 20. storočia. Slovensko zastupoval predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Na základe tohto dokumentu sa Rumunsko pričlenilo k ESPS, ktorej členmi boli doteraz Poľsko, Slovensko,...

V Bratislave vyhlásili výsledky súťaže o páde komunizmu v Poľsku

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".Slávnostný program sa v historickej budove Slovenskej národnej rady uskutočnil za účasti expremiérky Poľskej republiky Hanny Suchockej,...

V Trenčíne odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 tento krát v Trenčíne v poradí už druhé slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja. V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich príbuzným, ale aj prítomným študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra prihovorili predseda Trenčianskeho VÚC Jaroslav Baška a predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Jaroslav Baška vyjadril radosť z možnosti oceniť veteránov v Trenčíne...