Z činnosti

Pietna spomienka na Barbarskú noc a koniec pétepákov v Podolínci

Pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP sa 29. apríla 2014 v Podolínci uskutočnila pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác. Za ÚPN sa na nej zúčastnil aj predseda SpR Ondrej Krajňák. Začiatok podujatia patril sv. omši, ktorú za zosnulých členov Vojenských pracovných táborov a obete Barbarskej noci celebroval Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka spolu s prítomnými kňazmi. Účastníci spomienky po...

Teritoriálny útvar ŠtB v Stredoslovenskom kraji v rokoch 1975 - 1989. Konšpiračné a prepožičané byty rozviedky ŠtB

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ústav zverejnil štruktúru a personálne...

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.V prítomnosti predsedu Žilinského VÚC Juraja Blanára a študentov Spojenej strednej školy sa v úvode slávnostného aktu prítomným prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore podobne ako deň predtým v Žiline, vyzdvihol svedectvo života účastníkov protikomunistického odboja a...

V Žiline odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom odovzdal Ústav pamäti národa 9. októbra 2013 v Žiline dekréty priznané celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V Nitre odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Krajským osvetovým centrom v Nitre odovzdal Ústav pamäti národa 6. mája 2013 dekréty priznané 44 veteránom protikomunistického odboja z Nitrianskeho kraja.

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Prešove

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční v utorok 29. mája 2012 o 13.00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, Prešov (bývala knižnica P. O. Hviezdoslava).

Medzinárodné kolokvium v Berlíne

11. 5. 2011 Pri príležitosti 20. výročia prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady k odsunu Karpatských Nemcov sa 9. mája 2011 konalo v Berlíne medzinárodné kolokvium KARPATSKÍ NEMCI A SLOVÁCI. SPOLUŽITIE V SLOBODNÝCH I NESLOBODNÝCH ČASOCH. Jeho hlavnými organizátormi boli Ústav pamäti národa, Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei e.V a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne. V prvej časti sa poprední slovenskí i nemeckí historici zaoberali dejinami spolužitia oboch národov na...

Diskusný večer o osobe Jánosa Esterházyho

29. 4. 2011 Ďalší z cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2011 v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave, bol venovaný osobe Jánosa Esterházyho. V panelovej diskusii vystúpili PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; PhD.; RNDr. František Mikloško a PhDr. Ferdinand Vrábel. Diskutujúci zľava: František Mikloško, Ladislav Deák, moderátor Tomáš Klubert, Ferdinand Vrábel Publikum Diskusia Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

ÚPN predstavil svoju činnosť v Prahe

13. 4. 2011 V utorok 12. apríla 2011 sa v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe uskutočnila prezentácia novej publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945. Diskusiu s autorom usporiadali Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe. Činnosť ÚPN prítomným predstavili predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec. S veľmi priaznivou...

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja a veteránov in memoriam

1.4. 2011 V pondelok 14. marca 2011 sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Odovzdávanie preukazov v Košickom samosprávnom kraji sa konalo 31. marca 2011 v zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach. Slávnostným odovzdávaním dekrétov chce...

Diskusný večer o projekte česko-slovensko-poľskej federácie

25. 3. 2011 Vo štvrtok 24. marca 2011 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila beseda o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. O problematike diskutovali Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa). Zľava: tlmočníčka, Sławomir Łukasiewicz, moderátor Tomáš Klubert a Matej Medvecký Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vedecká konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

24. 3. 2011 Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa bolo umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. ...

Diskusný večer o ochrane štátnych hraníc

25. 2. 2011 24. februára 2011 sa konal diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Na besede diskutovali Ing. Marcel Šuštiak (Vojensko-historický klub Erika Brno) a Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. (Ústav pamäti národa). Zľava: Marcel Šuštiak, moderátor Tomáš Klubert a Ľubomír Morbacher Pohľad do sály Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Pietna spomienka pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška

18. 2. 2011 Pri pamätnej tabuli v Černovej sa 17. februára 2011 konala pietna spomienka pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška, strážmajstra ZNB, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie. Pamätná tabuľa na rodnom dome Bernarda Jaška Zľava: moderátor podujatia Matúš Demko, predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský Účastníci pietneho stretnutia Foto: Ján Pálffy, ÚPN

Prezentácia knihy ''Tretia ríša'' a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

11. 2. 2011 Vo štvrtok 10. 2. 2011 sa v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Michala Schvarca a Davida Schriffla „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. Zľava: recenzenti Martin Pekár, Róbert Letz, Valerián Bystrický, moderátor Peter Jašek, predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský, autori publikácie David Schriffl a Michal Schvarc Pohľad na účastníkov Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku

28. 1. 2011 Pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany sa 27. januára 2011 uskutočnil diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, na ktorom diskutovali prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Mgr. Juraj Benko, PhD. a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Zľava: Karol Fremal, Juraj Benko, moderátor Ján Pálffy, Tomáš Klubert Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Prezentácia publikácie Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 - 1945)

8. 12. 2010 Ústav pamäti národa usporiadal prezentáciu knihy Karola Janasa Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Prezentácia sa uskutočnila v 7. decembra v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave. Publikácia čitateľov informuje o jednotlivých formách prenasledovania Rómov v rokoch 1939 až 1945, ako aj o vývojových štádiách perzekúcií. Informuje o snahách zlikvidovať rómske kočovníctvo, hovorí o odstraňovaní rómskych obydlí z miest a obcí, o perzekúciách v...

Diskusný večer o extrémizme

26. 11. 2010 V rámci tradičného cyklu diskusných večerov ÚPN sa vo štvrtok 25. novembra besedovalo o dôvodoch a prejavoch extrémizmu v modernej spoločnosti. Na túto aktuálnu a zaujímavú tému spolu diskutovali Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Pavol Krištof z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Mgr. Michal Miklovič z ÚPN. Zľava: Pavol Krištof, Jaroslava Roguľová, moderátor Ján Pálffy, Michal Miklovič a Tomáš Klubert ...

Prednáška Huberta Knabeho

26. 11. 2010 Vo štvrtok 25. 11. sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila prednáška Huberta Knabeho, riaditeľa pamätníka Hohenschönhausen o hodnote a funkcii pomníkov, monumentov a pamätníkov, ktorých úlohou je výskum histórie väzenstva a politického súdnictva v rokoch 1945 – 1989. Hubertus Knabe Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN