Logo

Z činnosti

Vedecká konferencia o likvidácii reholí v Československu a ich živote v ilegalite v rokoch 1950 - 1989

7. 5. 2010 Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí usporiadal pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akciách K a R“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája 2010 v Bratislave. ...

Diskusný večer o likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950

30. 4. 2010 Vo štvrtok 29. apríla sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O postupe komunistického režimu voči Gréckokatolíckej cirkvi v Československu diskutovali ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin z ÚPN. Zľava: Pavol Jakubčin, moderátor Peter Jašek a Peter Borza Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vedecká konferencia Cirkev v okovách totalitného režimu - Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950

30. 4. 2010 Šesťdesiate výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu si pamätníci, ale aj osobnosti súčasného duchovného, spoločenského a kultúrneho života pripomenuli na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 27. a 28. apríla 2010 v Prešove. Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky, ktoré komparovali postup komunistických režimov voči cirkvám v Československu, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a ZSSR. Ďalšie sa venovali perzekúcii veriacich, osudom biskupov...

Konferencia Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX.

16. 4. 2010 V dňoch 13. až 15. apríla 2010 sa uskutočnil 9. ročník zo série konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Obvodným úradom v Považskej Bystrici. Záštitu nad vydareným podujatím prevzal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu mladých vedeckých pracovníkov podieľať sa na osvetľovaní tohto...

Prezentácia knihy Karol Sidor: DENNÍKY 1930 - 1939

9. 4. 2010 V priestoroch kníhkupectva Svet knihy v Bratislave bola vo štvrtok 8. apríla 2010 verejnosti prezentovaná nová publikácia Ústavu pamäti národa „Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939“, ktorej knižné vydanie pripravil František Vnuk. Karol Sidor bol v tridsiatych rokoch 20. storočia výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény i slovenskej žurnalistiky. Hoci bol jednou z vedúcich osobností Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po nátlaku nacistického Nemecka bol od...

Diskusný večer o Slovensko-poľských vzťahoch

25. 3. 2010 V stredu 24. marca sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1939 – 1945 diskutovali PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD. Zľava: Dušan Segeš, Milica Majeriková, moderátor Tomáš Klubert, Matej Andráš a Dariusz Dąbrowski Publikum Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Ústav pamäti národa si v Banskej Bystrici a Prievidzi uctil veteránov protikomunistického odboja

4. 3. 2010 V stredu 3. marca si z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského osemnásť ľudí z Banskobystrického a 29 z Trenčianskeho kraja prevzalo dekréty a preukazy veteránov protikomunistického odboja. Ústav pamäti národa si týmto symbolickým spôsobom uctil ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu a prispeli tak k našej slobode. Z podujatia v Banskej Bystrici Odovzdávanie dekrétov v Prievidzi Foto: Štefan Badura, ÚPN

Diskusný večer o Alexandrovi Dubčekovi

26. 2. 2010 Vo štvrtok 25. februára sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Alexandrovi Dubčekovi a období normalizácie diskutovali Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.; Mgr. Peter Jašek, PhD. a Mgr. Jerguš Sivoš. Zľava: Ivan Laluha, moderátor Tomáš Klubert, Peter Jašek a Jerguš Sivoš Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Rokovanie členov Európskej siete "Pamäť a solidarita"

15. 2. 2010 V dňoch 12. a 13. februára 2010 sa zástupcovia Slovenska, vedení predsedom Správnej rady ÚPN Ivanom Petranským, zúčastnili prvého spoločného stretnutia členov Európskej siete „Pamäť a solidarita“, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave. Hlavným bodom rokovania bolo konštituovanie poradných orgánov, Kuratória a Vedeckej rady, ako aj voľba ich predsedov. Slovenská strana pri voľbe zaznamenala úspech - predsedom Kuratória sa stal Ján Čarnogurský. Predseda Správnej rady siete Andrzej...

Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša

1. 2. 2010 V obci Slovenská Ves si veriaci dňa 30. januára sv. omšou a konferenciou pripomenuli 110. výročie od narodenia a 60. výročie od biskupskej vysviacky svojho rodáka Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Slávnostnú sv. omšu slúžil otec biskup Mons. František Tondra. V homílii vyzdvihol príkladný život biskupa Barnáša a veriacich povzbudil slovami: „Nechceme žiť za cenu zrady, nechceme byť maloverní. Chceme sa s úžasom dívať na Ježiša“. Po sv. omši nasledovala procesia k...

Diskusný večer ÚPN o Vojtechovi Tukovi

29. 1. 2010 Vo štvrtok 28. januára sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklus „Diskusné večery ÚPN“. O osobe Vojtecha Tuku, za veľkého záujmu verejnosti, diskutovali PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; Mgr. Peter Fedorčák a PhDr. Martin Lacko, PhD. Zľava: Peter Fedorčák, Ivan Kamenec, moderátor Peter Jašek, Martin Lacko Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko

V utorok 2. februára 2010 Ústav pamäti národa navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Dr. Axel Hartmann. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Nemecký veľvyslanec sa zaujímal o činnosť a doterajšie výsledky práce ÚPN, ako aj jeho zámery na najbližšie obdobie. Ocenil širokú škálu činností ústavu, ktorý sa popri mapovaní štruktúr represívnych orgánov pôsobiacich na Slovensku venuje aj edukačnej a osvetovej...

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Prešove - 2009

16. 12. 2009 V utorok 15. decembra sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o šieste zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu. ...

Konferencia Nenápadní hrdinovia

8. 12. 2009 Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1967 vyvrcholil 7. decembra študentskou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Primaciálnom paláci. Projekt určený študentom základných a stredných škôl, narodených po roku 1989, pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Zúčastnení študenti pripravili diela o obetiach totality, ktoré zrealizovali v písomnej alebo audiovizuálnej forme. Na konferencii, ktorá sa...

Prezentácia publikácie Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krútňavy

30. 10. 2009 Pod záštitou podpredsedu Zahraničného výboru NR SR Jozefa M. Rydla sa 29. októbra v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov konala prezentácia knihy Zoltána Meška Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krúťňavy. Podujatie zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s vydavateľstvom Slovak Academic Press a Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska. Prezentácia Meškovho diela bola ďalším z podujatí organizovaných pri...

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Francúzsky veľvyslanec sa zaujímal o dôvody a proces vzniku ÚPN, ako aj o aktuálne otázky jeho pôsobenia. Vedúci pracovníci ÚPN predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a aktuálne projekty, na ktorých ústav pracuje. V neformálnom...