Logo

Z činnosti

Spomienka na nespravodlivo odsúdených a väznených v Nitre

V stredu 3. augusta 2022 sa pri pamätnej tabuli umiestnenej na Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre uskutočnila pietna spomienka na nespravodlivo odsúdených a väznených komunistickým režimom.

Pamäť národa 1/2022

Úvod prvého čísla 18. ročníka časopisu Pamäť národa tvorí rozsiahla štúdia Silvie Haladovej, v ktorej analyzuje kolektivizačnú propagandu uverejňovanú v straníckom denníku Pravda v rokoch 1949 – 1950. Autorka sa prioritne zamerala na prezentovanie spôsobov, foriem a intenzity šírenia účelových informácií v prvých rokoch kolektivizácie, vrátane hodnotenia charakteru článkov, nevynímajúc ich zaradenie do príslušných spoločensko-politických súvislostí.

Pamätný deň rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede

Inštitút pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu a mesto Dunajská Streda zorganizovali 2. augusta 2022 pietnu spomienku pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu pri celoslovenskom Pamätníku rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede.

V Novej Dubnici sme si pripomenuli 72. výročie zrušenia kňazských seminárov

Dňa 26. júla 1950 sa stalo účinným vládne nariadenie o bohosloveckých fakultách, ktoré zrušilo všetky diecézne a rehoľné učilištia. Bolo súčasťou mocenského zásahu komunistického režimu voči katolíckej cirkvi, ktorý sa okrem iného prejavil zatváraním kláštorov (Akcia K) a pravoslavizáciou gréckokatolíckych kňazov (Akcia P) v apríli 1950 a zásahom voči ženským reholiam (Akcia R) v auguste 1950. Na stranícke previerky bohoslovcov, ktorým malo byť v zmysle vládneho nariadenia povolené ďalej...

V Novej Dubnici sme si pripomenuli 72. výročie zrušenia kňazských seminárov

Dňa 26. júla 1950 sa stalo účinným vládne nariadenie o bohosloveckých fakultách, ktoré zrušilo všetky diecézne a rehoľné učilištia.

​Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa bol zvolený za člena Vedeckej rady Ústavu pre štúdium totalitných režimov

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš bol zvolený za člena Vedeckej rady Ústavu pre štúdium totalitných režimov, českej obdoby Ústavu pamäti národa. Vedecká rada je odborný poradný orgán riaditeľa ÚSTR pre bádateľskú činnosť.

Vyjadrenie solidarity k osudu dokumentov tajnej služby na Ukrajine

Bombardovaním Černihivu bolo zničených 13 000 dokumentov, ktoré nám odhaľovali činnosť bývalej KGB. Vyjadrujeme rozhorčenie nad stratou vzácneho zdroja historickej pamäti. Zároveň vyjadrujeme solidaritu s našimi ukrajinskými kolegami, ktorí uprostred vojnových dní nezabudli na svoju profesiu.

V Okoličnom sme si uctili rehoľné sestry za ich statočnosť počas likvidácie kláštorov

Dňa 28. júna 2022 sa v Kláštore školských sestier sv. Františka v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom konalo podujatie pripomínajúce si životné svedectvo 12 rehoľných sestier tejto komunity počas komunistického režimu.

Deň pamiatky obetí komunistického režimu a vernisáž výstavy Obete komunizmu na Slovensku

Ústav pamäti národa a mestská časť Bratislava - Staré Mesto zorganizovali pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu 24. júna 2022 podujatie na Jakubovom námestí v Bratislave.

Spomienka na obete komunistického režimu

Úrad splnomocnenca Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia zorganizoval 23. júna 2022 pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave spomienku na obete komunistického režimu.

Deň pamiatky obetí komunistického režimu v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach

V Múzeu obetí komunizmu v Košiciach sa v piatok 24. júna 2022 o 17:00 uskutoční slávnostná spomienka pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu. V čase od 10:00 jej bude predchádzať diskusia a prednesené svedectvá o perzekúcii žien v čase komunizmu.

70. výročie súdneho procesu s blahoslavenou sestrou Zdenkou Schelingovou

„Modlím sa za tých, ktorí ma týrali, ktorí ma ponižovali. Modlím sa za nich, aby im Boh obmäkčil srdce, aby sa už nikdy neopakovalo to, čo oni robili so mnou".
Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža si v utorok 21. júna 2022 na Kalvárii v Trnave pripomenuli 70. výročie súdneho procesu s Cecíliou Schelingovou, sestrou Zdenkou (1916 – 1955).

Diskusný večer - Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. parašutistov na Reinharda Heydricha

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. parašutistov na Reinharda Heydricha. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 23. júna 2022 od 17.00 hod.

Pietna spomienka na Jána Langoša

Predstavitelia a zamestnanci ÚPN aj osobní priatelia a známi si v stredu 15. júna pripomenuli pamiatku Jána Langoša - disidenta, porevolučného ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa. Pietna spomienka v deň 16. výročia jeho tragického úmrtia sa konala na Námestí SNP v Bratislave, kde je pred budovou, v ktorej v minulosti sídlil ústav, umiestnená busta Jána Langoša.

Pozvánka na p​ietnu spomienku na Jána Langoša

Ústav pamäti národa vás pozýva na podujatie Pietna spomienka na Jána Langoša.
Pietna spomienka na disidenta, porevolučného federálneho ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa sa pri príležitosti 16. výročia jeho tragického úmrtia uskutoční v stredu 15. júna 2022 o 11.00 hod. pri buste Jána Langoša na Námestí SNP v Bratislave.

V Bratislave sa konal seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958)

Dňa 19. mája 2022 sa v spolupráci Ústavu pamäti národa a Rímskokatolíckej bohosloveckej cyrilometodskej fakulty Univerzity Komenského uskutočnil v Bratislave medzinárodný odborný seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958).

Medzinárodná vedecká konferencia Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes

Klub 89, o. z. a Ústav pamäti národa organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes.
K 45. výročiu vzniku Charty 77. Konferencia bude druhým dielom zo série konferencií venovaných problematike ľudských práv pred rokom 1989 a v súčasnosti a zároveň pripomenie významné 45. výročie vzniku Charty 77.

V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave je výstava ÚPN o holokauste na Slovensku

Výstava z dielne Ústavu pamäti národa Uzákonené bezprávie. Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku, ktorá popularizačným spôsobom sprístupňuje informácie o holokauste na Slovensku so zameraním na protižidovské zákony a tzv. Židovský kódex vydaný na Slovensku v septembri 1941, je od konca apríla prístupná pre záujemcov v priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave. Výstavu si môže verejnosť pozrieť v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave do konca júna 2022.

Diskusný večer - Oslobodenie koncentračného tábora Mauthausen-Gusen

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Oslobodenie koncentračného tábora Mauthausen-Gusen. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 26. mája 2022 od 17.00 hod.

Vernisáž výstavy a diskusia výročie samizdatu Náboženstvo a súčasnosť

Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, Ústav pamäti národa, OZ samizdat.sk a Dom Quo vadis pripravujú v súvislosti so 40. výročím začiatku vydávania samizdatového periodika Náboženstvo a súčasnosť výstavu venovanú tomuto významnému samizdatu.