Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Z činnosti

Spomienky počas Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2022

Výročie Nežnej revolúcie a štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu si 17. novembra 2022 si pripomenuli predstavitelia Ústavu pamäti národa na viacerých spomienkových podujatiach.

Diskusný večer Proces s Rudolfom Slánským a spol.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Ako sa z mocných stali bezmocní. Proces s Rudolfom Slánským a spol. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 24. novembra 2022 od 17.00 hod.

Festival slobody pod pyramídou 2022

Jedným z podujatí Festivalu slobody je tradične aj Festival slobody pod pyramídou, ktorý pripravuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským rozhlasom – Rádiom Devín.

Festival slobody začína Medzinárodnou filmovou prehliadkou

V pondelok 7. novembra 2022 premietnutím nórskej historickej drámy "Najväčší zločin" začína jedno z hlavných podujatí Festivalu slobody - Medzinárodná filmová prehliadka. Na stiahnutie ponúkame celý program a plagát Festivalu slobody.

Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN

Ústav pamäti národa organizuje v dňoch 10. a 11. novembra 2022 Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN. Súčasťou programu, ktorý je naplánovaný 10. novembra od 9.00 do 18.00 hod. a 11. novembra od 9.00 do 15.00 hod., bude prehliadka priestorov Archívu ÚPN, ukážky dokumentov, dobovej tlače, filmových záberov a tematická výstava venovaná Ochrane štátnej hranice s Rakúskom v rokoch 1951 - 1989 .

Slávnostné otvorenie Festivalu slobody 2022 a udelenie Cien Ústavu pamäti národa

Vo štvrtok 3. novembra 2022 bol slávnostne otvorený XII. ročník Festivalu slobody. V úvodnom prejave predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš predstavil vývoj Festivalu slobody od trojdňovej filmovej prehliadky v roku 2010 po dvojtýždenný multižánrový festival v roku 2022.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN dňa 9.11.2022 z technických dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Konferencia Barbarská noc evanjelikov

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Edukačno-misijným centrom ECAV organizuje pri príležitosti 60. výročia politických procesov s duchovnými evanjelickej cirkvi vedeckú konferenciu "Barbarská noc evanjelikov". Konferencia sa uskutoční 13. októbra 2022 v Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty na Bartókovej ul. č. 8 v Bratislave od 8:45 hod. Na konferencii vystúpia s príspevkami aj zástupcovia Ústavu pamäti národa.

Seminár Deň samizdatu 2022. Ženy v službe samizdatu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Občianskym združením samizdat.sk vás pozýva na seminár "Deň samizdatu 2022. Ženy v službe samizdatu". Seminár sa uskutoční 12. októbra 2022 v čase od 10.00 do 17.00 hod. v priestoroch Seminárnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská ul. 5.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN dňa 4.10. z technických dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Ústav pamäti národa zverejnil archívne pomôcky

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke doplnil existujúce a zverejnil nové pomôcky k archívnym fondom, ktoré spravuje. Archívne pomôcky môže odborná i laická verejnosť využiť najmä pri hľadaní dokumentov v problematike, ktorej sa chce venovať.

Oznam o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

Vážení bádatelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických dôvodov bude bádateľňa Archívu ÚPN zajtra (t. j. 27.9.2022 v čase od 9,00 hod do 12,00 hod) a 3.10.2022 v čase od 10,00 hod do 12,00 hod. zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

Diskusný večer „Slovenský február“ Jesenná kríza na Slovensku v roku 1947

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu „Slovenský február" Jesenná kríza na Slovensku v roku 1947.
Hostia: Matej Medvecký, PhD. (Vojenský historický ústav), Martin Garek, PhD. (Ústav pamäti národa).
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Ústav pamäti národa organizuje konferenciu o komunistických stranách

Ústav pamäti národa v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku?, ktorá sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave v dňoch 28. – 29. septembra 2022.

Deň otvorených dverí v Archíve ÚPN 2022

Ústav pamäti národa Vás pozýva na Deň otvorených dverí v Archíve Ústavu pamäti národa v dňoch 29. – 30. septembra 2022 v priestoroch Archívu ÚPN Miletičova 7, Bratislava (Saleziáni Don Bosco) v čase od 9.00 do 15.00 hod.

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Ústav pamäti národa si pripomenul Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Marína Zavacká a riaditeľka Kancelárie ÚPN Adela Martinkovičová položili veniec k pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave.

72. výročie Akcie R

V stredu 31. augusta 2022 sme si spoločne s členmi Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli 72. výročie mocenského zásahu voči ženským reholiam, ktorý dostal označenie Akcia R. Spomienkové podujatie sa uskutočnilo v kláštore Uršulínok v Suchej nad Parnou za prítomnosti piatich sestier, ktoré boli v auguste 1950 internované v centralizačnom kláštore v Modre.

Zástupcovia ÚPN sa v Banskej Bystrici zúčastnili osláv 78. výročia SNP

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a člen Správnej rady Ústavu pamäti národa Marek Syrný sa 29. augusta 2022 zúčastnili oficiálneho programu celoštátnych osláv 78. výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

Thematic video on the European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism

Nations Memory Institute on the occasion of the European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism prepared a thematic video where Peter Jašek explains reasons and consequences of the Molotov – Ribbentrop Pact.

Pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom v Leopoldove

Konfederácia politických väzňov Slovenska každoročne organizuje v Leopoldove pietnu spomienku na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Tento rok sa pietna spomienka uskutočnila 20. augusta.