Logo

Z činnosti

Diskusný večer o osobe Jánosa Esterházyho

29. 4. 2011 Ďalší z cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2011 v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave, bol venovaný osobe Jánosa Esterházyho. V panelovej diskusii vystúpili PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; PhD.; RNDr. František Mikloško a PhDr. Ferdinand Vrábel. Diskutujúci zľava: František Mikloško, Ladislav Deák, moderátor Tomáš Klubert, Ferdinand Vrábel Publikum Diskusia Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

ÚPN predstavil svoju činnosť v Prahe

13. 4. 2011 V utorok 12. apríla 2011 sa v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe uskutočnila prezentácia novej publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945. Diskusiu s autorom usporiadali Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe. Činnosť ÚPN prítomným predstavili predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec. S veľmi priaznivou...

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja a veteránov in memoriam

1.4. 2011 V pondelok 14. marca 2011 sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Odovzdávanie preukazov v Košickom samosprávnom kraji sa konalo 31. marca 2011 v zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach. Slávnostným odovzdávaním dekrétov chce...

Diskusný večer o projekte česko-slovensko-poľskej federácie

25. 3. 2011 Vo štvrtok 24. marca 2011 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila beseda o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. O problematike diskutovali Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa). Zľava: tlmočníčka, Sławomir Łukasiewicz, moderátor Tomáš Klubert a Matej Medvecký Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vedecká konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

24. 3. 2011 Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa bolo umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. ...

Diskusný večer o ochrane štátnych hraníc

25. 2. 2011 24. februára 2011 sa konal diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Na besede diskutovali Ing. Marcel Šuštiak (Vojensko-historický klub Erika Brno) a Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. (Ústav pamäti národa). Zľava: Marcel Šuštiak, moderátor Tomáš Klubert a Ľubomír Morbacher Pohľad do sály Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Pietna spomienka pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška

18. 2. 2011 Pri pamätnej tabuli v Černovej sa 17. februára 2011 konala pietna spomienka pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška, strážmajstra ZNB, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie. Pamätná tabuľa na rodnom dome Bernarda Jaška Zľava: moderátor podujatia Matúš Demko, predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský Účastníci pietneho stretnutia Foto: Ján Pálffy, ÚPN

Prezentácia knihy ''Tretia ríša'' a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

11. 2. 2011 Vo štvrtok 10. 2. 2011 sa v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Michala Schvarca a Davida Schriffla „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. Zľava: recenzenti Martin Pekár, Róbert Letz, Valerián Bystrický, moderátor Peter Jašek, predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský, autori publikácie David Schriffl a Michal Schvarc Pohľad na účastníkov Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku

28. 1. 2011 Pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany sa 27. januára 2011 uskutočnil diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, na ktorom diskutovali prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Mgr. Juraj Benko, PhD. a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Zľava: Karol Fremal, Juraj Benko, moderátor Ján Pálffy, Tomáš Klubert Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Prezentácia publikácie Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 - 1945)

8. 12. 2010 Ústav pamäti národa usporiadal prezentáciu knihy Karola Janasa Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Prezentácia sa uskutočnila v 7. decembra v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave. Publikácia čitateľov informuje o jednotlivých formách prenasledovania Rómov v rokoch 1939 až 1945, ako aj o vývojových štádiách perzekúcií. Informuje o snahách zlikvidovať rómske kočovníctvo, hovorí o odstraňovaní rómskych obydlí z miest a obcí, o perzekúciách v...

Diskusný večer o extrémizme

26. 11. 2010 V rámci tradičného cyklu diskusných večerov ÚPN sa vo štvrtok 25. novembra besedovalo o dôvodoch a prejavoch extrémizmu v modernej spoločnosti. Na túto aktuálnu a zaujímavú tému spolu diskutovali Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Pavol Krištof z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Mgr. Michal Miklovič z ÚPN. Zľava: Pavol Krištof, Jaroslava Roguľová, moderátor Ján Pálffy, Michal Miklovič a Tomáš Klubert ...

Prednáška Huberta Knabeho

26. 11. 2010 Vo štvrtok 25. 11. sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila prednáška Huberta Knabeho, riaditeľa pamätníka Hohenschönhausen o hodnote a funkcii pomníkov, monumentov a pamätníkov, ktorých úlohou je výskum histórie väzenstva a politického súdnictva v rokoch 1945 – 1989. Hubertus Knabe Publikum Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Deň otvorených dverí NR SR 2010

18. 11. 2010 V rámci programu Dňa otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutočnil 17. novembra 2010, Ústav pamäti národa usporiadal dve diskusné podujatia na tému „Mýty a fakty o Novembri 89“. Vo vstupných priestoroch NR SR si návštevníci mohli pozrieť výstavu November 89 a v kinosále film ÚPN November + 20, ktorý je dokumentárnym pohľadom na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989. Jednotlivé podujatia organizované ÚPN sa stretli so značným záujmom verejnosti. Výstava...

Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti

18. 11. 2010 Dňa 16. novembra 2010 sa na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti - Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií. O dokumentoch po bývalých tajných službách stredo- a východoeurópskych krajín a o právnych aspektoch a interpretácii dokumentov československej ŠtB spolu hovorilo trinásť odborníkov zo siedmych štátov. Konferencia priniesla nové poznatky o...

Prezentácia publikácie Xaviera Rouarda Nom de code ''Hary''/ Krycie meno ''Hary''

16. 11. 2010 V pondelok 15. novembra sa v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave uskutočnila prezentáciu knihy Xaviera Rouarda Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“. Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii spolupracovníka obchodného oddelenia francúzskeho veľvyslanectva v Prahe v rokoch 1984 – 1985...

Pripomenutie si pochodu študentov zo 16. novembra 1989 - 2010

16. 11. 2010 V pondelok 15. novembra si predstavitelia Ústavu pamäti národa, Univerzity Komenského v Bratislave a verejnosť pri pamätnej tabuli osadenej na priečelí UK na Šafárikovom námestí pripomenuli pochod študentov zo 16. novembra 1989, na ktorom približne 250 študentov demonštrovalo za občianske práva, demokratizáciu spoločnosti a reformy školstva. Na stretnutí odzneli príhovory rektora Univerzity Komenského v Bratislave Františka Gahéra a predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského....

Festival slobody

12. 11. 2010 Nultý ročník filmovej prehliadky Festival slobody, ktorý sa uskutočnil v DK Zrkadlový háj v Petržalke v termíne 9. – 11. november 2010 uviedol 20 filmov venujúcich sa obdobiu totalitného režimu do roku 1989. Diváci mali možnosť vidieť rozsiahlu filmovú produkciu Ústavu pamäti národa, napríklad úspešné tituly: Prežili sme GULAG, V tieni času, November + 20, Sviečková manifestácia a mnohé ďalšie. V hlavnom programe sa predstavila slovenská premiéra unikátneho hraného dokumentu...

Diskusný večer o JRD

29. 10. 2010 Vo štvrtok 28. októbra 2010 sa v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave uskutočnila diskusia o jednotných roľníckych družstvách. O tejto zaujímavej téme, ktorá zasiahla do života takmer celej spoločnosti spolu besedovali prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; PhDr. Viera Hlavová, CSc.; Mgr. František Belica a Ondrej Podolec, PhD. Zľava: Jan Rychlík, Viera Hlavová, moderátor Tomáš Klubert, František Belica a Ondrej Podolec Publikum Foto: Branislav...

Ivan Petranský rokoval s riaditeľom Ústavu pro studium totalitních režimů Danielom Hermanom

13. 10. 2010 V utorok 12. októbra 2010 Ústav pamäti národa navštívila delegácia pražského Ústavu pro studium totalitních režimů, ktorú viedol riaditeľ ústavu Daniel Herman. Delegáciu prijal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Partneri vyzdvihli blízkosť a spoločné ciele oboch ústavov. Informovali sa o zložitej ekonomickej situácii, v akej sa obe inštitúcie v súčasnosti nachádzajú, ako aj o možnostiach získavania mimorozpočtových zdrojov. Dohodli sa na koordinácii...

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský sa zúčastnil rokovania Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti bývalých bezpečnostných zložiek

11. 10. 2010 Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský sa v dňoch 7. a 8. októbra 2010 zúčastnil rokovania Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti bývalých bezpečnostných zložiek, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave. Predstavitelia úradov združených v rámci siete informovali o situácii, v akej sa jednotlivé inštitúcie v súčasnosti nachádzajú. Na stretnutí zvolili nové vedenie tohto medzinárodného združenia. V piatok 8. októbra sa uskutočnila sv. omša za Janusza...