Z činnosti

Otvorenie študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu Ústavu pamäti národa je opäť otvorená v štandardných otváracích hodinách (pondelok až štvrtok od 9:00 do 14:00 s obednou prestávkou v čase 11:30 až 12:00).
Návštevu študovne je potrebné si vopred dohodnúť s pracovníkmi oddelenia bádateľne a knižnice mailom na adrese badatelna@upn.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 02/555 71 764.

ÚPN v tomto roku priznal postavenie veterána protikomunistického odboja viac ako dvesto osobám. Náročnosť procesu neumožňuje konať rýchlejšie

V poslednom roku na Ústave pamäti národa enormne vzrástol počet žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja. Ústav ubezpečuje verejnosť, že aj pri vysokej odbornej náročnosti tohto procesu vykonal viaceré opatrenia, aby sa konanie urýchlilo.

Ústav pamäti národa požiadal prokuratúru o preverenie skartácie dokumentov ŠtB na ministerstve vnútra

Ústav pamäti národa sa s podozrením na spáchanie trestného činu obrátil na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Ústavu bolo počas rokovaní s Ministerstvom vnútra SR oznámené, že osobné spisy príslušníkov bezpečnostných zložiek narodených v rokoch 1931 až 1937, vrátane príslušníkov ŠtB, boli vo vyraďovacom konaní zničené.

České orgány sa budú opäť zaoberať stíhaním vysoko postavených komunistov a ich zodpovednosťou za zabíjanie na hraniciach

Český Ústavný súd zrušil rozhodnutie, ktoré zastavilo stíhanie vysoko postavených komunistov Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pôvodne zahájil stíhanie Miloša Jakeša, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, pretože podľa dostupných archívnych materiálov mali vedieť o zabíjaní na hraniciach a nezasiahli proti tomu.

Bratislavský kraj mení okolie Železnej opony na živé miesto slobody

Fakty a zaujímavosti o Železnej opone vrátane interaktívnych máp sú od novembra 2021 dostupné na webe Bratislavského samosprávneho kraja. Obsah vznikol v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý s BSK podpísal memorandum o spolupráci aj do budúcna.

XI. ročník Festivalu slobody pripomenul obete holokaustu aj Železnej opony i Jána Langoša

Súčasťou slávnostného otvorenia XI. ročníka Festivalu slobody, ktorý sa začal 3. novembra 2021, bola predpreméra filmu Slavomíra Zrebného Slobodní. Dokument ukazuje príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

Nová publikácia ÚPN Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN

Monografia Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN, ktorú napísal historik Patrik Dubovský, prináša mozaiku aktivít Jána Langoša od 80. rokov minulého storočia, keď sa angažoval v nonkonformných skupinách najmä pri tvorbe kultúrno-občianskych samizdatov a v Hnutí za občiansku slobodu.

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu ÚPN bude počas trvania lockdownu uzatvorená.

Workshop projektu The Other Europe

Ústav pamäti národa vás pozýva na workshop projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla. Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a bude vysielané naživo prostredníctvom youtube kanálu ÚPN v stredu 24. novembra 2021 od 13.00 hod.

Diskusný večer - Výnimočný stav v Poľsku v roku 1981

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Výnimočný stav v Poľsku v roku 1981. Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané zo záznamu prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 25. novembra 2021 od 17.00 hod.

Spomienky pripomenuli obete komunistického režimu aj prelomové udalosti novembra 1989

V predvečer Medzinárodného dňa študentstva roku 1989 sa v Bratislave konal protestný pochod vysokoškolských študentov, ktorý sa začal na dnešnom Hodžovom námestí a skončil pred budovou ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici. Počas pochodu študenti požadovali zahájenie dialógu o problémoch školstva, reformy a viac slobody. Tieto udalosti sme si pripomenula spomienka pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

V Berlíne vyvrcholil projekt „In Between?“. Vlastným podcastom prispeli aj slovenskí účastníci

V dňoch 22. - 24. septembra sa účastníci vzdelávacieho projektu In Between? – Susedia sa stretávajú v pohraničí stretli v Berlíne. Tento program zameraný na objavovanie historického dedičstva pohraničných oblastí každoročne realizuje Európska sieť Pamäť a solidarita (ENRS).

Prezentácia knihy Marty Glossovej „Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentácie knihy Marty Glossovej
Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium"
Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948 – 1960

Prvá prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 11. novembra 2021 o 16.00 hod. v rámci knižného festivalu Bibliotéka v Bratislave vo výstavisku Incheba, hala D.
Vstup na Bibliotéku je tento rok bezplatný a je v režime OTP. Platí sa iba za parkovanie.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu ÚPN.

Pracovná ponuka na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN.

Pracovná ponuka na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu účastníkov a veteránov protikomunistického odboja Kancelárie ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu účastníkov a veteránov protikomunistického odboja Kancelárie ÚPN.

Nová publikácia ÚPN Svetový kongres Slovákov v dokumentoch. 1. časť: Generálne zhromaždenia

Generálne zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov sa konali podľa prvých platných stanov, ktoré boli schválené na zakladajúcom generálnom zhromaždení v Toronte 19. júna 1971. Dokumenty boli odrazom programového a ideového zamerania kongresu a reagovali na aktuálny politický vývoj na Slovensku aj v zahraničí.

Druhé, doplnené vydanie publikácie ÉRA SAMIZDATU. Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 – 1989

V katolíckom prostredí na Slovensku počas obdobia normalizácie (1969 – 1989) vychádzalo vyše dvadsať samizdatových časopisov. Spoločenstvo Fatima zohralo v tejto oblasti dôležitú - a z dnešného pohľadu možno povedať nezastupiteľnú - úlohu.

Nová publikácia "Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium". Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl

Fungovanie vysokých škôl v rokoch 1948 až 1960 bolo v Československu výrazne ovplyvňované zásadnými a radikálnymi politickými zmenami. Podľa Vladimíra I. Lenina bol koncept "nepolitickej" výučby len buržoáznym pokrytectvom a k tejto predstave sa v roku 1949 prihlásili aj československí komunisti. Klement Gottwald na zjazde KSČ upozornil na nutnosť vytvorenia novej inteligencie, ktorá bude vychovaná v duchu marxizmu-leninizmu a dialektického a historického materializmu.

Diskusný večer - Subkultúra (underground) v období tzv. normalizácie

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Subkultúra (underground) v období tzv. normalizácie. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 21. októbra 2021 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály a v režime OTP. Účastníkov prosíme o nosenie rúška alebo respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.