Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Z činnosti

Vo Varšave o 25 rokoch európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry

Vo Varšave sa 15. júna 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "25 rokov európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry - úspechy a neúspechy", ktorú usporiadal poľský Inštitút pamäti národa (IPN), ktorý je partnerskou organizáciou ÚPN.

V Kežmarku si uctili pamiatku zabitých počas komunizmu na štátnej hranici

19. júna 2015 sa v Kežmarku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 uskutočnila pietna spomienka venovaná vyše 400 obetiam, ktoré zahynuli počas totalitného komunistického režimu pri pokuse úteku za hranice.

Diskusný večer 24. júna 2015 - Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985.

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985.

V Bratislave skončila vedecká konferencia o boji Svetového kongresu Slovákov proti komunizmu

V spolupráci ÚPN a Slovenského historického ústavu v Ríme sa v dňoch 17. - 18. júna 2015 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia pod názvom Svetový kongres Slovákov (SKS) v zápase proti komunistickému režimu. Konferencia sa konala za účasti predstaviteľov SKS a historikov z domova i zo zahraničia.

Diskusný večer v Košiciach 24. júna 2015 - Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 22. júna 1941 - Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR

ÚPN spoluorganizátorom výstavy a konferencie na Velehrade

Na Velehrade v Českej republike v sále kardinála Tomáša Špidlíka vo velehradskom dome sv. Cyrila a Metoda sa v dňoch 11. a 12. júna 2015 uskutočnila dvojdňová medzinárodná konferencia pod názvom „Velehrad vás volá! - Vplyv Helsinskej konferencie na rozvoj aktivít cirkví v stredoeurópskom priestore". Venovaná bola pamätnej púti k 1100. výročiu úmrtia sv. Metoda, ktorá pred 30 rokmi otriasla komunistickým režimom. Organizátormi podujatia boli český Ústav pro studium totalitních režimú a slovenský Ústav pamäti národa.

Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu.

V Poprade slávnostne ocenili účastníkov a veteránov protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Poprad zorganizoval 28. mája 2015 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z podtatranského regiónu, ktorí bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu.

Odhalenie pamätnej tabule obetiam vojen a režimov v Starej Ľubovni

Aby sa nikdy nezabudlo na obete vojen a odkaz politických väzňov, v Starej Ľubovni odhalili 22. mája 2015 novú pamätnú tabuľu obetiam svetových vojen, nespravodlivo odsúdeným politickým väzňom a odvlečeným do ruských gulagov.

Prístupové rokovania s krajinami kandidujúcimi na členstvo v sieti ENRS

V rakúskej Viedni sa 12.mája 2015 uskutočnili prístupové rokovania so zástupcami krajín kandidujúcich na členstvo v medzinárodnej sieti ENRS (Európska sieť Pamäť a Solidarita), ktorej riadnym členom je aj Slovenská republika v zastúpení Ústavom pamäti národa.

ÚPN na 4. sympóziu inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia

V rakúskej Viedni sa v dňoch 11.- 13. mája 2015 uskutočnilo už 4. sympózium inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Zúčastnil sa na ňom aj prezident Rakúskej spolkovej republiky Heinz Fischer. Hlavným organizátorom sympózia je už po štvrtý krát Európska sieť pamäť a Solidarita (ENRS), ktorú na Slovensku zastupuje Ústav pamäti národa.

Spomienka na 70. výročie ukončenia II. sv. vojny v obci roka Hrušov

Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 9. mája 2015 v obci Hrušov zúčastnil na spomienkovej slávnosti venovanej 70. výročiu ukončenia II. sv. vojny. Malebná obec Hrušov preslávená folklórnym festivalom „Hontianska paráda" získala v roku 2003 titul Dedina roka.

Vernisáž výstavy „Ve stínu šibenice“ v Brne v spolupráci s ÚPN

V Brne sa 7. mája 2015 uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom Život ve stínu šibenice, ktorú pripravilo Muzeum českého a slovenského exilu 20. století v Brne, v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi.

Spomienka na likvidáciu kláštorov v Nitre

Slávnostnou svätou omšou v Kaplnke svätého Andreja Svorada na Zobore v Nitre si 6. mája 2015 členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli udalosti z noci z 3. na 4. mája 1950, kedy komunistický režim v bývalom Československu spustil Akciu Kláštory 2.

Diskusný večer v Košiciach 27. mája 2015 - 1945 - medzi vojnou a mierom

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 1945 - medzi vojnou a mierom

Diskusný večer 21. mája 2015 - Matúš Černák politik, exulant, obeť ŠtB

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Matúš Černák politik, exulant, obeť ŠtB.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Ján Pavol II. a Slovensko

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 26. marca 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Posol nádeje. Ján Pavol II. a Slovensko. Diskutovali poľský politológ a publicista Dr. Andrzej Grajewski a Mgr. Peter Jašek, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

Odovzdávanie Ďakovných listov predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka​​

V mene Ústavu pamäti národa, pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka a v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Poprade Vás pozývame na slávnostné verejné odovzdávanie Ďakovných listov predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka

Spomienka na 65. výročie likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Prešove

Spomienkam na likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v časoch bývalého Československa, ale aj na jej neskoršie obnovenie bolo 25. apríla 2015 venované podujatie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Zúčastnil sa na ňom aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Počas programu zazneli spomienky pamätníkov, predstaviteľov cirkvi, či pohľad historika na obdobie spred 65 rokov, kedy takzvaným Prešovským soborom vyvrcholila likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na území Československa

Diskusia o osobnostiach Petržalky v rokoch 1946 - 1973

V spolupráci Ústavu pamäti národa a Miestnej knižnice v Bratislave - Petržalke sa 15. apríla 2015 uskutočnilo diskusné podujatie zamerané na tému Petržalka za Železnou oponou a jej osobnosti v rokoch 1946 – 1973. Podujatie sa konalo v rámci sprievodného programu výstavy pod názvom Petržalka 1946 – 1973 z cyklu výstav Taká bola Petržalka.