Z činnosti

Podujatia ÚPN pri výročí Februára 1948

Pri príležitosti blížiaceho sa 70. výročia komunistického prevratu v Československu Ústav pamäti národa pozýva na podujatia, ktorými si tieto historické udalosti pripomenieme.

Deň otvorených dverí v Archíve ÚPN

Ústav pamäti národa pripravuje na 22. a 23. februára 2018 Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN. Súčasťou programu, ktorý je naplánovaný na oba dni od 9.00 do 15.00 hod., bude prehliadka priestorov Archívu ÚPN, ukážky dokumentov, dobovej tlače či filmových záberov, tematická výstava o komunistickom prevrate vo februári 1948 a prednášky historikov o období neslobody.

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Národnou radou Slovenskej republiky organizuje vedeckú konferenciu Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť, ktorá sa koná v dňoch 20. - 21. februára 2018 v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí 12 v Bratislave.

V Slovenskej Vsi predstavili publikáciu Biskup Štefan Barnáš

Ústav pamäti národa v spolupráci s miestnou cirkvou a občianskym združením Chápať srdcom predstavili 28. januára v Kostole Obetovania Pána v Slovenskej Vsi novú publikáciu historika Róberta Letza s názvom Biskup Štefan Barnáš. Približuje život biskupa Barnáša, rodáka zo Slovenskej Vsi, ktorý zomrel na následky väznenia v čase komunistického režimu vo veku 64 rokov.

Košice žili spomienkami na "apoštola Košíc"

Pri príležitosti 110. výročia narodenia jezuitského pátra a politického väzňa JUDr. Františka Paňáka SJ (1908, Oravský Podzámok – 1997, Košice) pripravili Ústav pamäti národa, Teologická fakulta Katolíckej univerzity a Teologická fakulta Trnavskej univerzity v dňoch 24. až 26. januára podujatie, ktoré mapovalo život a dielo tejto osobnosti Košíc i Slovenska.

Po stopách pamäti: Tiene Víťazného februára

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa uvádza na Rádiu Devín cyklus Po stopách pamäti venovaný významným míľnikom 20. storočia, presnejšie osmičkovým rokom s traumatizujúcim dopadom na spoločenskú a politickú realitu Slovenska.

Nová publikácia ÚPN sa venuje biskupovi Štefanovi Barnášovi

Vedecká monografia zachytáva život katolíckeho biskupa Štefana Barnáša, ktorý patril k významným osobnostiam slovenských dejín 20. storočia.

Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 3/2017

Nové číslo časopisu Pamäť národa prináša dve štúdie, dobové dokumenty o politike normalizačného režimu, články, približujúce materiály z archívov Štátnej bezpečnosti, ako aj zaujímavý rozhovor s Pavlom Traubnerom.

Diskusný večer 25. januára 2018 - Začiatky Pražskej jari 1968

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu ZAČIATKY PRAŽSKEJ JARI 1968.
Hostia:
prof. Ivan Laluha (historik a politológ)
Martin Mocko (historik)
Peter Jašek, PhD. (Ústav pamäti národa)

Konferencia JUDr. František Paňák SJ a prenasledovaní na východnom Slovensku.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity pripravuje vedeckú konferenciu s názvom JUDr. František Paňák SJ a prenasledovaní na východnom Slovensku.

V Skalici si pripomenuli saleziána a politického väzňa Antona Srholca

Politickí väzni a príbuzní si 12. januára v Skalici pripomenuli druhé výročie úmrtia a pohrebu predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Antona Srholca.

Predsedníčkou Správnej rady Ústavu pamäti národa sa stala Andrea Kluknavská

Správna rada Ústavu pamäti národa na svojom zasadnutí dňa 12. januára 2018 zvolila za predsedníčku Správnej rady ÚPN Dr. Andreu Kluknavskú, ktorá je od júna 2012 členkou správnej rady a od roku 2013 vykonávala funkciu podpredsedníčky Správnej rady ÚPN.
Andrea Kluknavská vyštudovala právo a odbor história v kombinácii s nemeckým jazykom. V súčasnosti pedagogicky pôsobí aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V Bukurešti sa konala výročná schôdza Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

Dňa 4. decembra 2017 sa v Bukurešti konalo výročné stretnutie zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície. Rokovania schôdze sa konali v reprezentatívnych priestoroch budovy rumunského parlamentu.

Medzinárodný workshop o vzdelávaní a šírení vedomostí z archívov bývalých tajných polícií

V Budapešti sa 7. decembra stretli predstavitelia inštitúcií združených v Európskej sieti úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície na medzinárodnom workshope, ktorého cieľom bola diskusia o možnostiach využitia materiálov uložených v archívoch bývalých tajných polícií vo vyučovacom procese, ako aj vzdelávanie verejnosti a publikovanie materiálov z týchto archívov.

V Považskej Bystrici nanovo odhalili pamätnú tabuľu príslušníkov Pomocných technických práporov

Na pomníku Slovenského národného povstania v Považskej Bystrici bola 9. decembra 2017 opätovne odhalená pamätná tabuľa príslušníkom Pomocných technických práporov.

V Považskej Bystrici nanovo odhalili pamätnú tabuľu príslušníkov Pomocných technických práporov

Na pomníku Slovenského národného povstania v Považskej Bystrici bola 9. decembra 2017 opätovne odhalená pamätná tabuľa príslušníkom Pomocných technických práporov. Slovenský zväz VTNP-PTP – Okresný klub Považská Bystrica, ktorého členovia neskôr vstúpili do Konfederácie politických väzňov, pôvodne tabuľu odhalil už v roku 2005 ako prvú na Slovensku. Potom, ako sa zmenil majiteľ budovy, však bola odstránená. V spolupráci s mestom Považská Bystrica ju teraz Konfederácia politických väzňov...

Odborníci diskutovali o aktuálnych výzvach výučby dejepisu a náuky o spoločnosti

Akademici, zástupcovia pamäťových inštitúcií a občianskych združení aj učitelia sa stretli v Bratislave, aby diskutovali o súčasných témach výučby dejepisu. Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a solidarita pripravili seminár Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu a náuky o spoločnosti, ktorý sa konal 11. a 12. decembra v bratislavskom Centre SALVATOR.

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky na spoločnosť

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny AV ČR budú vo februári 2018 organizovať vedeckú konferenciu s názvom Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dopad na spoločnosť.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Zápas o ľudské práva v minulosti a dnes

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v utorok 12. decembra 2017 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Zápas o ľudské práva v minulosti a dnes. Diskutovali JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Komenského) a Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa), diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Pozrite si videozáznam.

Diskusný večer 12. decembra 2017 - Zápas o ľudské práva v minulosti a dnes

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu ZÁPAS O ĽUDSKÉ PRÁVA V MINULOSTI A DNES.
Hostia:
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Komenského)
Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa)