Logo

Z činnosti

Spomienka na nespravodlivo väznených v Leopoldove

Nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom si 22.augusta 2020 pripomenuli účastníci pietneho zhromaždenia v Leopoldove.

Spomienka na nespravodlivo väznených v Leopoldove

Nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom si 22.augusta 2020 pripomenuli účastníci pietneho zhromaždenia v Leopoldove.Spolu so zástupcami štátu, bezpečnostných zložiek, samosprávy, cirkví a organizácií politických väzňov položil veniec k pamätnej tabuli venovanej pamiatke nespravodlivo a protiprávne väznených pri vstupnej bráne leopoldovskej väznice aj poverený riaditeľ Sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa Michal Miklovič. Vo svojom príhovore k prítomným pripomenul...

Pietna spomienka pri príležitosti 52. výročia okupácie Československa v Poprade

Svetové združenie bývalých politických väzňov zorganizovalo pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968.

Pietna spomienka pri príležitosti 52. výročia okupácie Československa v Poprade

Svetové združenie bývalých politických väzňov zorganizovalo pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968. Na Námestí sv. Egídia v Poprade, blízko miesta, kde bol okupantmi zastrelený 19-ročný Jozef Bonk, si pripomenuli inváziu vojsk Varšavskej zmluvy zástupcovia bývalých politických väzňov (SZBPV, KPVS, ZPKO). Spolu s nimi položili vence k pamätníku za účasti Čestnej stráže príslušníkov Ozbrojených síl SR minister obrany SR Jaroslav Naď, poslanci NR SR Jana...

V Košiciach plánujú zriadiť ústredný pamätník obetí okupácie z 21. augusta 1968

Predstavitelia košických samosprávnych orgánov a Svetového združenia bývalých politických väzňov začali rokovať o zriadení ústredného pamätníka obetí okupácie z Augusta '68 na Slovensku.

Zástupcovia ÚPN vzdali úctu obetiam invázie vojsk Varšavskej zmluvy

Úctu obetiam invázie v deň 52. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vzdali zástupcovia Ústavu pamäti na viacerých miestach. Predseda Správnej rady Ján Pálffy najskôr položil veniec na Námestí SNP v Bratislave, kde bol neznámym sovietskym vojakom pred historickou budovou pošty smrteľne zranený šestnásťročný Peter Legner.

ÚPN a ENRS si obete totalitných režimov pripomínajú pamätnými odznakmi a informačnou kampaňou

23. augusta si pripomíname Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov. Ústav pamäti národa sa zapája do kampane Pamätaj na 23. august a v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita pri tejto príležitosti vyrobil a distribuoval odznaky s čiernou stužkou. ÚPN vzdá hold obetiam totalít tiež na spomienkovom podujatí v Leopoldove.

ÚPN vydal zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

Zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989 z rovnomennej medzinárodnej konferencie (Bratislava, november 2016) prináša príspevky pätnástich renomovaných slovenských a českých historikov k širokej téme perzekúcií represívnych orgánov – najmä Štátnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a režimnej justície v období rokov 1945 – 1989. Publikácia je okrem toho pomocou metódy oral history obohatená o spracovanie utrpenia niekoľkých politických väzňov a o historicky hodnotné dobové fotografie a reprodukcie archívnych dokumentov.

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu ÚPN bude od 10.8.2020 až do odvolania z technických príčin pre bádateľov uzatvorená.

Vyšlo druhé číslo časopisu Pamäť národa ročníka 2020

V uplynulých dňoch vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa – 2/2020. Úvod časopisu tvoria dve štúdie. V prvej, ktorej autorom je renomovaný slovenský historik Róbert Letz, sa čitatelia zoznámia s doteraz neznámou činnosťou nezávislej skautskej organizácie Slovenský zlatý orol, ktorá o. i. vydávala aj vlastné skautské a trampské samizdaty.

Oznam o zmene otváracích hodín študovne Archívu ÚPN

V dňoch 15. 7. – 31. 8. 2020 bude študovňa Archívu ÚPN otvorená nasledovne:

pondelok 8:00 - 13:00
utorok 8:00 - 13:00
streda 8:00 - 16:00
štvrtok 8:00 - 13:00

Ústav pamäti národa zverejnil príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku

Ústav pamäti národa na tlačovej konferencii 2. júla 2020 predstavil organizačnú štruktúru útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 – 1989 a prehľad ich 569 príslušníkov.

Ústav pamäti národa navštívila poslankyňa Národnej rady SR Anna Andrejuvová

V stredu 24. júna 2020 navštívila Ústav pamäti národa poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová. S predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym diskutovali o činnosti Ústavu pamäti národa v uplynulom období a o jeho úlohách a postavení v budúcnosti.

Návšteva Post Bellum v ÚPN

V stredu 17. júna sme na pôde ÚPN privítali predstaviteľov českého Post Bellum. Táto nezisková organizácia už od roku 2001 vyhľadáva, nahráva a zverejňuje spomienky a svedectvá pamätníkov kľúčových udalostí 20. storočia.

In Between? – Image and Memory. Medzinárodný online fotografický workshop a súťaž

Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s Ústavom pamäti národa pozýva amatérskych aj profesionálnych vizuálnych umelcov, fanúšikov histórie, kultúrnej antropológie, sociológie vo veku 18 – 25 rokov zúčastniť sa online verzie medzinároného projektu In Between? Image and Memory, ktorý sa zameriava na vzťah medzi vizuálnymi umeniami a pamäťovými štúdiami.

Pietna spomienka na zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša

V pondelok 15. júna 2020 uplynulo 14 rokov od tragickej smrti disidenta, porevolučného federálneho ministra vnútra, politika a zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša.

Konfederácia politických väzňov a Ústav pamäti národa si pripomenuli Antona Srholca

V piatok 12. mája 2020 zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) spomienkové podujatie na politického väzňa a bývalého predsedu KPVS Antona Srholca.

V Šintave sa uskutočnila prezentácia publikácie o kresťanskom samizdate v období komunistického režimu

V sobotu 13. júna 2020 sa vo Farskom centre na Námestí Silvestra Kčrméryho a Vladimíra Jukla v Šintave uskutočnila prezentácia publikácie Jána Šimulčíka Éra samizdatu. Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 – 1989, ktorú vydal Ústav pamäti národa.

Poslanci NRSR zobrali na vedomie Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2019

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes počtom hlasov 109 zobrali na vedomie Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2019. Ocenili tak prácu Ústavu pamäti národa pri plnení zákonom stanovených úloh formou organizovania osvetových, vzdelávacích a vedeckých podujatí, pripomínania obetí totalitných režimov, zachytávania výpovedí svedkov obdobia neslobody......

Pozvánka na pietnu spomienku na Jána Langoša

Ústav pamäti národa Vás pozýva na pietnu spomienku na Jána Langoša. Pietna spomienka na disidenta, porevolučného federálneho ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa sa uskutoční v pondelok 15. júna 2020 o 11.00 hod. pri buste Jána Langoša na Námestí SNP v Bratislave.