Logo

Z činnosti

Vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú vedeckú konferenciu Regióny v dobe neslobody (1939 – 1989).

Medzinárodná vedecká konferencia Komunistické strany v sovietskom bloku 1956 – 1968. Od destalinizácie k ekonomickým reformám

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Výborom pre národnú pamäť (Maďarsko) a Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita zorganizuje v roku 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1956 – 1968. Od destalinizácie k ekonomickým reformám.

Český policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pripísal členom politbyra zodpovednosť za násilie voči utečencom

Prelomové rozhodnutie vydal Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu Polície Českej republiky, ktorý konštatuje, že jedenásti zosnulí členovia politbyra Komunistickej strany Československa z 80. rokov svojím jednaním "naplnili všetky povinné znaky skutkovej podstaty zvlášť závažného zločinu zneužitia právomoci úradnej osoby" a nesú plnú zodpovednosť za zabíjanie, zraňovanie, zatýkanie a kriminalizáciu neozbrojených utečencov, snažiacich sa utiecť z komunistického bloku na Západ.

Výstavy, ktoré boli súčasťou Festivalu slobody, sú stále prístupné

Hoci Festival slobody sa už skončil, výstavy, ktoré boli súčasťou jeho desiateho ročníka, si záujemcovia stále môžu pozrieť. V Átriu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave sú sprístupnené dve výstavy: Výstava Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku v roku 1989 zachytáva dramatické udalosti z konca roku 1989 ako aktivity študentov, zakladanie opozičných hnutí, demonštrácie či politické rokovania, ale tiež približuje skorší vývoj komunistického režimu v Československu. Druhá výstava nesie názov Vtedy na Východe, vtedy na Západe a porovnáva situáciu v novembri a decembri 1989 v Bratislave a v Košiciach.

Priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

Po tom, ako Národná rada Slovenskej republiky schválila jednorazový príplatok k dôchodku a zvýšenie pravidelného mesačného príplatku k dôchodku, vzrástol počet otázok adresovaných Ústavu pamäti národa, ktoré sú smerované na uznanie statusu veterána protikomunistického odboja. Prinášame preto prehľad informácií, ktoré môžu byť pre niekdajších politických väzňov a ich príbuzných užitočné.

Pád Železnej opony bude pripomínať nová tabuľa na pamätníku Srdce Európy

Nadácia pre súčasné slovenské výtvarné umenie v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Devín a Nadáciou SPP pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla pri príležitosti 31. výročia pádu Železnej opony a Medzinárodného dňa ochrany ľudských práv slávnostne odhalí novú pamätnú tabuľu na pamätníku Srdce Európy vo štvrtok 10. decembra 2020 o 14:00 hod.

Diskusný večer 26. novembra 2020 – OS BERLÍN – RÍM – TOKIO

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer na tému pristúpenia Slovenska k Paktu troch mocností v novembri 1940. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 26. novembra 2020 od 17.00 hod.

Zomrel Anton Tomík - nespravodlivo väznený študent, ktorý utiekol z Jáchymova

Anton Tomík sa narodil 2. júna 1932 do roľníckej rodiny v Skalici. Mama pochádzala zo zemianskej rodiny, otec bol za Československa poslancom a senátorom za Agrárnu stranu. Po komunistickom prevrate Antonovi rodičia odmietli vstúpiť do družstva, takže im nový režim prikázal odvádzať likvidačné kontingenty a zároveň zničil tri rodinné ovocné sady, aby vznikla orná pôda. Následkom šikanovania rodiny bolo, že Antonov otec vážne ochorel.

Spoločnosť vzdala úctu obetiam komunistického režimu

Úctu obetiam komunizmu počas pietnej spomienky, ktorú pri pamätníku Brána slobody každoročne 17. novembra organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, vzdala prezidentka SR Zuzana Čaputová, poslanci Národnej rady SR a zástupcovia vlády, samosprávy či Cirkvi.

​Ústav pamäti národa vyzdvihol statočnosť študentov a občanov, ktorí sa v Novembri '89 postavili za slobodu

Položenie kvetín a zapálenie sviečky pri pamätnej tabuli, autentické dobové fotografie z novembra 1989 či spomienky priamych účastníkov Nežnej revolúcie – to všetko dnes pripomenulo a vyzdvihlo odvahu bratislavských vysokoškolákov aj túžbu obyvateľov Československa po slobode.

Festival slobody pripomenie bratislavský pochod študentov zo 16. novembra 1989

Bratislavskí vysokoškoláci si v roku 1989 chceli pripomenúť Medzinárodný deň študentstva už 16. novembra. Počas zhromaždenia, ktoré vyústilo do pochodu centrom Bratislavy, začali nahlas žiadať viac slobody a spontánne sformulovali konkrétne požiadavky. Tieto udalosti pripomenie v pondelok 16. novembra aj program Festivalu slobody.

Diskusia venovaná múzeám totalít v strednej Európe je zrušená

Ústav pamäti národa a organizátori Festivalu slobody s ľútosťou informujú, že diskusia venovaná múzeám totalít v strednej Európe je z organizačno-personálnych dôvodov zrušená. Veľmi nás to mrzí a ospravedlňujeme sa. Ďakujeme za porozumenie.

Festival slobody sa začal v rozhlase, pokračovať bude ocenením umeleckých prác študentov

Prenasledovanie cirkví komunistickým režimom, občiansky aj kresťanský disent - to sú témy, ktoré otvorili Festival slobody. Program prvého dňa festivalu, ktorý organizuje Ústav pamäti národa, odvysielalo Rádio Devín.

Deň samizdatu 2020 na YouTube

Ústav pamäti národa, OZ samizdat.sk a Univerzitná knižnica v Bratislave aj tento rok pri príležitosti Dňa samizdatu zorganizovali podujatie, na ktorom sa každoročne stretávajú ako autori, tlačiari a distribútori samizdatov, tak historici zaoberajúci sa touto témou.

Diskusný večer 29. októbra 2020 - Viliam Šalgovič

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer o komunistickom funkcionárovi Viliamovi Šalgovičovi. Bol dogmatickým straníkom, ktorý sa stal známym pre úzku kolaboráciu so Sovietmi v lete 1968, a neskôr patril medzi popredných predstaviteľov tzv. normalizácie na Slovensku. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa.

Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný online prenosom na YouTube kanáli ÚPN vo štvrtok 29. októbra 2020 od 17.00 hod.

Deň samizdatu 2020 - Samizdaty v strete s bezpečnostným aparátom režimu

Podujatie Deň samizdatu 2020 bude v obmedzenom režime, avšak záujemcovia budú mať možnosť sledovať ho on-line.
Aj v tomto roku organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s OZ samizdat.sk a Univerzitnou knižnicou v Bratislave konferenciu s diskusiou vydavateľov samizdatov.

Oznámenie k vedeckej konferencii Andrej Žarnov

Vzhľadom na návrh opatrení Ústredného krízového štábu v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na území Slovenska a v zahraničí týkajúcich sa i zrušenia akýchkoľvek hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 1. októbra 2020, Ústav pamäti národa pristúpil k zrušeniu konferencie Andrej Žarnov. Lekár, básnik, exulant, ktorá sa mala konať dňa 1. októbra v Trnave.

Ústav pamäti národa a Klub 89 podpísali Memorandum o spolupráci

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie

Vedecká konferencia Andrej Žarnov

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Poľským inštitútom v Bratislave a Ministerstvom vnútra SR – Štátnym archívom v Trnave vás pozýva na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu venovanú osobnosti Andreja Žarnova.

Spolupráca s RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa už tretí rok pripravuje rozhlasový cyklus s názvom Po stopách pamäti. Poslucháči majú v tejto relácii možnosť vypočuť si jedinečné príbehy statočných ľudí perzekvovaných v období neslobody, ktoré sa odohrávali na pozadí dramatických dejinných udalostí v Československu.