Logo

Z činnosti

Spomienky na Sviečkovú manifestáciu - pozvánka

Pri príležitosti blížiaceho sa 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa 23. marca 2016 sa uskutoční verejná spomienka, ktorú organizuje Fórum kresťanských inštitúcií. Ide už o 28. výročie manifestácie z 25. marca 1988, ktorá svojím jedinečným charakterom pripomína odvahu jej účastníkov verejne čeliť vtedajšej Verejnej bezpečnosti a riskovať osobnú slobodu poukázaním na neslobodný režim.

Cena ÚPN pre Mons. Štefana Náhalku in memoriam

V rámci programu osláv Roka kňazských osobností v Liptovskej Tepličke, sa 12. marca 2016 uskutočnila oslava venovaná poslednej z nich, miestnemu rodákovi Mons. Štefanovi Nahálkovi.

V Budapešti podpísané memorandum o spolupráci ÚPN a maďarského NEB

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a predsedníčka maďarského Výboru národnej pamäti (NEB) Réka Kiss Földváry podpísali 9. marca 2016 v Budapešti memorandum o spolupráci oboch partnerských inštitúcií. Udialo sa tak na základe vzájomných rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v januári 2016 v Bratislave.

Diskusný večer v Košiciach 23. marca 2016 - Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok.

Diskusný večer 31. marca 2016 - Oslobodzovanie Československa a vznik nového bezpečnostného aparátu

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Oslobodzovanie Československa a vznik nového bezpečnostného aparátu.

ÚPN už pripomína Sviečkovú manifestáciu seminárom pre pedagógov

Pri príležitosti blížiaceho sa 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa 1. marca 2016 na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnil odborný pedagogický seminár venovaný Sviečkovej manifestácii.

V Šaštíne-Strážach odovzdali ocenenia obetiam komunizmu z radov Saleziánov

V Kultúrnom dome v Šaštíne-Štrážach sa 3. marca 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení účastníkom protikomunistického odboja z radov Saleziánov Don Bosca. Pripravil ho Ústav pamäti národa, v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a rehoľou Saleziánov don Bosca.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v stredu 26. januára 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945. Diskutovali PhDr. Anton Hruboň, PhD., UMB Banská Bystrica a Mgr. Ján Mitáč, ÚPN Bratislava. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

V Trenčíne spomínali na obete komunistického monsterprocesu

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 20. februára 2016 v Trenčíne zúčastnil na pietnej spomienke organizovanej pri príležitosti 65. výročia od popravy trojice absolventov trenčianskeho štátneho reálneho gymnázia Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých odsúdila na trest smrti komunistická štátna moc vo vykonštruovanom procese.

V Nimnici opätovne odhalili a požehnali pamätnú tabuľu klerikom

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 19. februára 2016 zúčastnil v Nimnici na opätovnom odhalení pamätnej tabule mladým rehoľníkom a bohoslovcom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže po ich násilnom vyvezení z kláštorov. Pôvodnú tabuľu poškodili neznámi vandali.

Diskusný večer v Košiciach 24. februára 2016 - Naprávanie narušenej pamäti - muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Collegium Carolinum München a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cykluDiskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku Naprávanie narušenej pamäti - muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike.

Diskusný večer 25. februára 2016 - Február 1990 - koniec Štátnej bezpečnosti

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Február 1990 - koniec Štátnej bezpečnosti.

ÚPN v projekte „Mŕtva trať“ v rámci dokumentovania GULAGov

Ústav pamäti národa sa zapojil a stal partnerom projektu združenia Gulag z Českej republiky, pod názvom „Mŕtva trať", ktorého cieľom je zdokumentovanie opustených objektov bývalých pracovných táborov typu Gulag na Sibíri v Rusku.

Vedenie maďarského NEB na návšteve ÚPN

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák 28. januára 2016 na pôde ÚPN v Bratislave prijal Réku Kiss Földváryné, predsedkyňu Národného pamäťového výboru Maďarskej republiky so sprievodom. Cieľom návštevy bolo prerokovanie možností spolupráce v jednotlivých oblastiach, ktorým sa obe partnerské inštitúcie v záujme zachovania pamäti na obdobie neslobody venujú.

Projekcia filmu STOPY V SNEHU s diskusiou v Žiline - pozvánka

V rámci festivalu Jeden svet 2016 sa v piatok 29. januára 2016 o 16.30 hod v priestoroch Nadácie POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina, uskutoční diskusia na tému pašovania literatúry do Československa v období neslobody spojená s premietnutím dokumentu s produkcie ÚPN pod názvom „Stopy v snehu".

Diskusný večer 26. januára 2016 - Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945.

Diskusný večer v Košiciach 20. januára 2016 - projekciu filmu JOZEF A JEHO BRATIA

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa JOZEF A JEHO BRATIA.

Konferencia: Černobyľ 1986, zatajované havárie

Ústav pamäti národa spoločne s ďalšími partnermi pripravuje multidisciplinárnu konferenciu pri príležitosti 30. výročia od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Cieľom konferencie je zachytiť pohľady pracovníkov v zdravotníctve, na meteorologických staniciach, v elektrárňach, na úrovni straníckych a správnych orgánov. Akým spôsobom sme ne/reflektovali ochranné opatrenia? Bola niekde z dôvodu ochrany obyvateľstva zrušená manifestácia 1. mája 1986? Ako sme ne/vnímali opatrenia zo strany štátu, strany, odborníkov.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Verejnosť proti násiliu od revolúcie po slobodné voľby 1990

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v stredu 25. novembra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Verejnosť proti násiliu od revolúcie po slobodné voľby 1990. Diskutovali doc. PhDr. Martin Bútora – člen koordinačného výboru VPN, PhDr. Michal Horský – šéf volebnej kampane VPN v roku 1990 a Mgr. Patrik Dubovský, PhD. – riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Proces s Viliamom Žingorom a spol.

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 17. septembra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Proces s Viliamom Žingorom a spol. Justičná vražda partizánskeho veliteľa. Diskutovali prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. z Pedagogickej fakulty UK a Mgr. Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.