Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Z činnosti

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu ÚPN.

Diskusný večer - Cenzúra, propaganda, perzekúcie

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Cenzúra, propaganda, perzekúcie. Prípad novinára Pavla Lička a rozhovoru so Solženicynom. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 31. marca 2022 od 17.00 hod. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Seminár Deportácie Židov zo Slovenska (1942 – 1945)

Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita vás pozývajú na seminár Deportácie Židov zo Slovenska (1942 – 1945). Seminár sa bude konať v Zichyho paláci (Ventúrska 9, Bratislava) dňa 25. marca 2022. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Otázky a odpovede k vybavovaniu žiadostí o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa vybavuje žiadosti o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji. Keďže ide o odborne náročný proces, nižšie uvádzame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vybavovania žiadostí.

ÚPN vydal publikáciu Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 - 1989

Jednou z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 – 1989 boli malé kresťanské spoločenstvá, nazývané tiež ako „stretká". Autor v knihe sa zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaniu členov ako aj ich prínosom v zápase za slobodu v totalitnej komunistickej spoločnosti.

Vyhlásenie Ústavu pamäti národa v súvislosti s vojenskou agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine

Ústav pamäti národa, ktorého poslaním je sprístupňovať informácie o minulosti totalitných režimov a udržiavať pamäť o ich zločinoch pre poučenie žijúcich i budúcich generácií, dôrazne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči demokratickej Ukrajine.

Diskusný večer - Parížske mierové zmluvy 1947

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Parížske mierové zmluvy 1947. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v štvrtok 24. februára 2022 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

2. workshop k projektu The Other Europe

Ústav pamäti národa vás pozýva na 2. workshop k projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla. Podujatie sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca vo štvrtok 27. januára 2022 od 10.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OTP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Diskusný večer - Jaruzelski kontra Solidarita, Husák kontra Charta 77. Prečo bolo stanné právo v Poľsku a anticharta v Československu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Jaruzelski kontra Solidarita, Husák kontra Charta 77. Prečo bolo stanné právo v Poľsku a anticharta v Československu. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v stredu 26. januára 2022 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Otvorenie študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu Ústavu pamäti národa je opäť otvorená v štandardných otváracích hodinách (pondelok až štvrtok od 9:00 do 14:00 s obednou prestávkou v čase 11:30 až 12:00).
Návštevu študovne je potrebné si vopred dohodnúť s pracovníkmi oddelenia bádateľne a knižnice mailom na adrese badatelna@upn.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 02/555 71 764.

ÚPN v tomto roku priznal postavenie veterána protikomunistického odboja viac ako dvesto osobám. Náročnosť procesu neumožňuje konať rýchlejšie

V poslednom roku na Ústave pamäti národa enormne vzrástol počet žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja. Ústav ubezpečuje verejnosť, že aj pri vysokej odbornej náročnosti tohto procesu vykonal viaceré opatrenia, aby sa konanie urýchlilo.

Ústav pamäti národa požiadal prokuratúru o preverenie skartácie dokumentov ŠtB na ministerstve vnútra

Ústav pamäti národa sa s podozrením na spáchanie trestného činu obrátil na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Ústavu bolo počas rokovaní s Ministerstvom vnútra SR oznámené, že osobné spisy príslušníkov bezpečnostných zložiek narodených v rokoch 1931 až 1937, vrátane príslušníkov ŠtB, boli vo vyraďovacom konaní zničené.

České orgány sa budú opäť zaoberať stíhaním vysoko postavených komunistov a ich zodpovednosťou za zabíjanie na hraniciach

Český Ústavný súd zrušil rozhodnutie, ktoré zastavilo stíhanie vysoko postavených komunistov Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pôvodne zahájil stíhanie Miloša Jakeša, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, pretože podľa dostupných archívnych materiálov mali vedieť o zabíjaní na hraniciach a nezasiahli proti tomu.

Bratislavský kraj mení okolie Železnej opony na živé miesto slobody

Fakty a zaujímavosti o Železnej opone vrátane interaktívnych máp sú od novembra 2021 dostupné na webe Bratislavského samosprávneho kraja. Obsah vznikol v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý s BSK podpísal memorandum o spolupráci aj do budúcna.

XI. ročník Festivalu slobody pripomenul obete holokaustu aj Železnej opony i Jána Langoša

Súčasťou slávnostného otvorenia XI. ročníka Festivalu slobody, ktorý sa začal 3. novembra 2021, bola predpreméra filmu Slavomíra Zrebného Slobodní. Dokument ukazuje príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

Nová publikácia ÚPN Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN

Monografia Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN, ktorú napísal historik Patrik Dubovský, prináša mozaiku aktivít Jána Langoša od 80. rokov minulého storočia, keď sa angažoval v nonkonformných skupinách najmä pri tvorbe kultúrno-občianskych samizdatov a v Hnutí za občiansku slobodu.

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu ÚPN bude počas trvania lockdownu uzatvorená.

Workshop projektu The Other Europe

Ústav pamäti národa vás pozýva na workshop projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla. Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a bude vysielané naživo prostredníctvom youtube kanálu ÚPN v stredu 24. novembra 2021 od 13.00 hod.

Diskusný večer - Výnimočný stav v Poľsku v roku 1981

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Výnimočný stav v Poľsku v roku 1981. Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané zo záznamu prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 25. novembra 2021 od 17.00 hod.

Spomienky pripomenuli obete komunistického režimu aj prelomové udalosti novembra 1989

V predvečer Medzinárodného dňa študentstva roku 1989 sa v Bratislave konal protestný pochod vysokoškolských študentov, ktorý sa začal na dnešnom Hodžovom námestí a skončil pred budovou ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici. Počas pochodu študenti požadovali zahájenie dialógu o problémoch školstva, reformy a viac slobody. Tieto udalosti sme si pripomenula spomienka pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.