Logo

ÚPN ocenil saleziánov, ktorí na Západe pomáhali utečencov z komunistického bloku

Jozefovi Strečanskému a Jánovi Tockému priznal Ústav pamäti národa postavenie účastníkov protikomunistického odboja. Obaja muži utiekli za slobodou do demokratických krajín, no v zahraničí sa nestarali len o seba, ale najmä pomáhali ľuďom, ktorí z Východného bloku utekali pred komunistickým režimom. Za ich zásluhy udelil ÚPN obom rehoľníkom pamätné medaily a ďakovné listy.

Ocenenia odovzdal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák po slávnostnej svätej omši, ktorá bola poďakovaním za päťdesiat rokov kňazstva Jána Tockého.

"Talentovaný skladateľ a odvážny vizionár Jozef Strečanský poznal potreby chudobnej mládeže. Reagoval na aktuálne potreby emigrácie a preto v Belgicku zriadil útočište pre imigrantov, v ktorom našlo svoj dočasný domov aj veľa slovenských chlapcov," pripomenul Ondrej Krajňák. Blízkym spolupracovníkom Jozefa Strečanského sa neskôr stal Ján Tocký, ktorý Československo opustil o niečo neskôr. "V cudzej krajine sa stal utečencom možno aj preto, aby lepšie pochopil, ako im raz môže byť nápomocný. Okrem ubytovania, stravy a strechy nad hlavou im poskytoval predovšetkým otcovskú ruku a milujúce srdce. A iba Pán Boh vie, koľkonásobnú úrodu priniesli klasy, ktoré postupne dozrievali," povedal predseda Správnej rady ÚPN.

V prípade Jozefa Strečanského začal ÚPN konanie z vlastného rozhodnutia, status a ocenenie získal in memoriam a jeho meno sa tak zaradilo k morálnym autoritám ako kardinál Ján Chryzostom Korec, biskupi Rudolf Baláž a Peter Dubovský, rehoľníci Anton Srholec, Ján Havlík a Titus Zeman či takzvaní generáli podzemnej tajnej cirkvi Vladimír Jukl a Silvester Krčméry

Jánovi Tockému priznal Ústav pamäti národa postavenie veterána protikomunistického odboja.

Jozef Strečanský sa narodil 17. marca 1910 v Špačinciach, študoval na gymnáziu v Šaštíne a bol jeden z jeho prvých absolventov. Štúdium teológie dokončil v slovinskom Rakovniku a v roku 1937 v Ľubľane prijal kňazskú vysviacku. Od roku 1938 vyučoval hudbu na biskupskom gymnáziu v Trnave, vytvoril a viedol spevácky chlapčenský zbor Trnavskí saleziánski speváčikovia a napísal a upravil niekoľko operiet s náboženským obsahom.

Keď po druhej svetovej vojne začal v spoločnosti silnieť vplyv komunistov, odišiel z Trnavy a utiahol sa do malého seminára v Komárne. Keďže komunistický tlak a sledovanie boli stále intenzívnejšie, rozhodol sa využiť poľavenie zatýkajúcich „bezpečákov" v ostražitosti a ušiel. Prebil sa z obkľúčenia polície v Komárne a bosý a bez sprievodcov prešiel cez rieku Moravu do Rakúska. Utiekol do Západnej Európy a usadil v Belgicku pri meste Tournai. Keď už výchovné stredisko La Marmitte ako útulok pre utečencov z Východu kapacitne nepostačovalo, vybudoval v roku 1954 neďaleko profesionálnych škôl saleziánov v Tournai veľký dom v Ramengies – Chin.

Don Jozef Strečanský bol celý život aktívny a zapálený pre svoju prácu, čo sa prejavilo aj na jeho zdravotnom stave - 22. júna 1985 zomrel na chorobu z prepracovania.

Ján Tocký sa narodil 30. decembra 1930 v Žiline ako najmladší zo siedmich detí. Od detstva sa zapájal do podujatí Saleziánov Don Bosca, ktorí v roku 1938 postavili miestne pastoračné stredisko. Potom, ako v roku 1948 skončil štúdiá na gymnáziu, sa rozhodol vstúpiť do saleziánskeho noviciátu. Po zásahu komunistickej štátnej moci proti mužským reholiam v apríli 1950 bol internovaný v kláštore v Podolínci a potom poslaný na preškoľovanie do Kostolnej. Bol premiestnený na stavbu takzvanej Priehrady mládeže pri Nosiciach v Púchove a neskôr zaradený k Pomocným technickým práporom, kde pracoval v kameňolome a na tankodrome pri Plzni.

Pomohol Antonovi Semešovi, ktorý utekal do zahraničia. Na jar roku 1952 sám emigroval.

Odišiel do saleziánskeho strediska Valdocco v Turíne, kde študoval filozofiu a teológiu a v roku 1955 zložil večné sľuby. Za kňaza bol vysvätený v roku 1957.

V roku 1958 odišiel do saleziánskeho strediska Ramegnies-Chin pri Tournai v Belgicku, kde pomáhal mladým politickým utečencom z krajín komunistického bloku. Pracoval tam až do zatvorenia zariadenia v roku 1981, potom sa stal ekonómom v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1992 sa don Ján Tocký vrátil na Slovensko a pôsobí v saleziánskom stredisku v Žiline.

Ján Tocký preberá pamätnú medailu a ďakovný list od predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.

Ján Tocký preberá pamätnú medailu a ďakovný list od predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.
Foto: Miroslav Podstavek

Ocenenie pre Jozefa Strečanského prevzal slovenský provinciál saleziánov Jozef Ižold (vpravo). Na slávnosti sa zúčastnil aj biskup Tomáš Galis (vľavo), v strede ocenený Ján Tocký.

Ocenenie pre Jozefa Strečanského prevzal slovenský provinciál saleziánov Jozef Ižold (vpravo). Na slávnosti sa zúčastnil aj biskup Tomáš Galis (vľavo), v strede ocenený Ján Tocký.
Foto: Miroslav Podstavek

Zľava direktor saleziánskeho strediska v Žiline Peter Lukáčik, biskup Tomáš Galis, ocenený Ján Tocký, provinciál saleziánov na Slovensku Jozef Ižold a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Foto: Miroslav Podstavek

Zľava direktor saleziánskeho strediska v Žiline Peter Lukáčik, biskup Tomáš Galis, ocenený Ján Tocký, provinciál saleziánov na Slovensku Jozef Ižold a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.
Foto: Miroslav Podstavek

Saleziánska rodina blahoželala donovi Jánovi Tockému k 50. kňazstva. Foto: Miroslav Podstavek.

Saleziánska rodina blahoželala donovi Jánovi Tockému k 50. výročiu kňazstva.
Foto: Miroslav Podstavek.

Vytlačiť