Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Na záver Festivalu slobody 2015 ocenili osobnosti protikomunistického odboja

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 konaný V. ročník Festivalu slobody 2015 vyvrcholil 15. novembra 2015. Multižánrový Festival slobody, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa bol ukončený pontifikálnou sv. omšou, ktorú za účasti podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa, zástupcov diplomatického zboru, účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov a širokej verejnosti v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Počas sv. omše prítomní spoločne poďakovali Bohu za dar slobody a prosili za tých, ktorí pre ňu trpeli, a svojimi postojmi, príkladom a obetou ju pomohli dosiahnuť. Program pokračoval v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostným galavečerom. Prítomným sa prihovorili podpredseda NR SR Ján Figeľ, riaditeľ partnerského Ústavu pro studium totalitních režimú z Prahy Zdeňek Hazdra predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Ten v závere svojho príhovoru povedal: „Je mi potešením, že ste prijali moje pozvanie, aby sme Vám mohli spoločne vzdať hold za vaše životné postoje v boji za ľudské práva, občiansku a náboženskú slobodu. Vaše utrpenie nebolo zbytočné. V rozhodujúcej chvíli ste sa postavili na odpor režimu. Svojimi postojmi ste vydali svedectvo viery, odvahy a statočnosti. Stali ste sa prínosom pre zachovanie pamäti národa". Následne Ondrej Krajňák so Zdeňkom Hazdrom za účasti podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa, poslancov Národnej rady SR, zástupcov Európskej siete Pamäť a solidarita, účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a ďalších hostí ocenili osobnosti protikomunistického odboja.

V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – cenu za odpor proti neslobode si prevzal bývalý člen katolíckeho disentu Anton Selecký. Cenu za prínos pre zachovanie pamäti národa prevzala rehoľná sestra a súčasne filmárka Ivica Kúšiková. V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – mimoriadne ocenenie získal bývalý generálny sekretár Svetového kongresu Slovákov reverend Dušan Tóth žijúci v Kanade.

Odovzdaných bolo aj 11 pamätných medailí a ďakovných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na tresty odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov. Ocenenými boli Božena Hoštáková, František Kalafut, plk.v.v. František Martoš, Martin Janec, Štefan Mordel, Jozef Nemlaha, Ľudmila Pavlíková, Ivan Polanský, Ladislav Záborský, Ján Zeman a Margita Zimanová.

Mimoriadne odovzdali aj cenu Václava Bendu – pamätnú medailu za slobodu a demokraciu, ktorú každoročne udeľuje Ústav pro studium totalitních režimů, ktorý sa tento rok rozhodol udeliť ocenenie Eve Mosnákovej, prenasledovnej nacistickým i komunistickým režimom. Eva Mosnáková sa nemohla zúčastniť odovzdávania ceny Václava Bendu v Kutnej Hore.

Slávnostný galavečer, ktorý dôstojne obohatil svojimi umeleckými vystúpeniami Bratislavský chlapčenský zbor bol ukončený recepciou a spoločenským stretnutím.

V. ročník Festivalu slobody sa úspešne skončil a jeho konanie prispelo k procesu zachovania pamäti národa na totalitný komunistický režim pre budúce generácie. Festival slobody 2015 tak splnil svoj cieľ v duchu zámeru, aby nebol len nostalgických spomínaním na minulosť, ale skôr pohľadom do zrkadla, aby aj dnešná generácia z poznania našej minulosti lepšie pochopila súčasnosť.

Vytlačiť