Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Okoličnom sme si uctili rehoľné sestry za ich statočnosť počas likvidácie kláštorov

Dňa 28. júna 2022 sa v Kláštore školských sestier sv. Františka v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom konalo podujatie pripomínajúce si životné svedectvo 12 rehoľných sestier tejto komunity počas komunistického režimu.

Súčasťou podujatia bola svätá omša, ktorú celebrovali P. Tadeáš Mikuláš Král OFM, kňaz - františkán zo Spišskej Kapituly a miestny kaplán Štefan Štellmach. Po nej sa predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner prihovoril rehoľnej komunite, vyzdvihol ich vernosť svojmu povolaniu a odhodlanosť počas komunistického režimu. Prítomným rehoľným sestrám odovzdal pamätné medaily KPVS ako výraz vďaky a uznania za ich životné svedectvo.

Ocenenými rehoľnými sestrami boli Viliama Štefánia Mihalusová, Ludvika Oľga Kucková, Mariola Anna Dúbravcová, Petra Mária Mendrošová, Etela Ocilková, Kristiána Rozália Šebestová, Alojzia Františka Fendeková, Cecília Marta Kyšková, Viktória Vincencia Záňová a zosnulé Paula Magdaléna Oroszová, Emerencia Ružena Čarnogurská a Natália Bernardína Náhalková.

Všetky uvedené rehoľníčky boli 29. augusta 1950 počas likvidácie ženských reholí komunistickým režimom v tzv. Akcii R násilne internované v centralizačnom Kláštore pod Znievom. Odtiaľ boli 19. októbra 1951 vyvezené a násilne internované v Šumperku, kde pracovali ako továrenské robotníčky pri spracovaní ľanu. V neskorších rokoch boli preložené na práce v rôznych zaopatrovacích ústavoch v Československu.

Zástupca Ústavu pamäti národa Lukáš Obšitník následne v príhovore poukázal na dôležitosť pripomínania a uctenia si obetí nespravodlivého komunistického režimu, aby sa zachovávala pravdivá pamäť spoločnosti. Vyzdvihol odvahu a statočnosť rehoľných sestier, ktoré napriek enormnému tlaku bývalého režimu odmietli vystúpiť z rehole a zostali verné svojmu povolaniu, a tým tak dávali príklad a inšpiráciu pre mnohých ďalších v odpore proti režimu. Uviedol, že „práve takéto prejavy statočnosti sa významne pričinili o obnovenie našej slobody, pretože navzdory pochmúrnosti doby ponúkali svetlo pravdy a dobrého života. Práve to býva hybnou silou zmien k lepšiemu".

Prítomným rehoľným sestrám sa poďakoval za ich životné svedectvo a odovzdal im dekréty o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, ďakovné listy predsedu Správnej rady ÚPN a pamätné medaily za odpor proti komunistickému režimu. Zosnulé rehoľné sestry dostali uvedené ocenenia in memoriam.

Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner odovzdáva pamätné medaily KPVS rehoľným sestrám

Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner odovzdáva pamätné medaily KPVS rehoľným sestrám

Ocenené rehoľné sestry

Ocenené rehoľné sestry

Nástenka, ktorú k spomienke na Akciu R pripravili rehoľné sestry

Nástenka, ktorú k spomienke na Akciu R pripravili rehoľné sestry

Foto: L. Obšitník, ÚPN

Vytlačiť