Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Na Bibliotéke 2015 v Bratislave prezentované nové publikácie ÚPN

Na 23. ročníku knižného veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 5. – 8. novembra 2015, sa už tradične ako vystavovateľ zúčastnil aj Ústav pamäti národa s ponukou svojej edičnej činnosti. Vo svojom predajnom stánku pracovníci ústavu ponúkali návštevníkom publikácie z vlastnej produkcie, ktorých obsahom sú témy súvisiace s obdobím neslobody a totalitných režimov nacizmu a komunizmu. Popritom však ústav pripravil aj promóciu dvoch najnovších titulov.

Prvou bola publikácia pod názvom „STOJ" a podtitulom „Tragédie pri železnej opone, Tajné spisy". Ide o preklad knihy z nemeckého originálu Halt! Tragödien am Eisernen Vorhang – Die Verschlussakten, od autora - rakúskeho historika Stefana Karnera a jeho výskumného tímu z Inštitútu Ludwiga Boltzmanna v Grazi. Za pomoci archívov a ústavov v Prahe, Brne a Bratislave získali po prvýkrát prístup k tajným spisom, ktoré boli dosiaľ držané pod zámkom. Množstvo prípadových štúdií spracovaných v knihe rozpráva o osudoch, ktoré chcel bývalý komunistický režim Československa navždy zahaliť plášťom mlčania. Špionáž, zrada, zavlečenie či útek boli príčinou mnohých smrteľných tragédií. Železná opona medzi Rakúskom a Československom patrila v období studenej vojny k najprísnejšie stráženým zónam. Na riekach Dyje a Morava vtedy zahynulo takmer toľko utečencov ako pri Berlínskom múre. Nitky v pozadí tragédií ťahala bývalá československá Štátna bezpečnosť prostredníctvom svojej husto utkanej siete agentov a spolupracovníkov naverbovaných z radov občanov Rakúska a riadených z centier v Salzburgu a vo Viedni. Promócia knihy sa uskutočnila za účasti autora knihy prof. Stefana Karnera a predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka. Po úvodných príhovoroch, videosvedectve, prečítaní úryvku z knihy a následnej diskusii návševníkov veľtrhu s autorom, odovzdal Ondrej Krajňák Stefanovi Karnerovi Pamätnú medailu a ďakovný list Ústavu pamäti národa za jeho prínos k zachovaniu pamäte národa na obdobie neslobody.

Druhou promovanou publikáciou bola kniha pod názvom "Sviečková manifestácia I." s podtitulom "Štúdie, spomienky a svedectvá". Ide o zborník štúdií, ktoré odzneli na seminári v Bratislave v roku 2013. Zborník je prvou časťou trilógie, ktorá sa bude podrobne venovať Sviečkovej manifestácii. Zostavovateľmi sú historici ústavu Peter Jašek, František Neupauer, Ondrej Podolec a Pavol Jakubčin. Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, alebo sa jej priamo na námestí zúčastnili. Po krátkej autentickej videosnímke z konania manifestácie a príhovore predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka sa k publikácii vyjadrili samotní zostavovatelia a odpovedali aj na otázky návštevníkov veľtrhu v záverečnej diskusii. Obe publikácie si mohli návštevníci veľtrhu zakúpiť v predajnom stánku ÚPN.

Alžbeta Popárová - zodpovedná redaktorka knihy STOJ, spolu s autorom a predsedom Správnej rady ÚPN a členom autorského tímu prof. Karnera.

Prof. Stefan Karner - autor knihy STOJ počas slávnostného krstu.

Riaditeľ sekretariátu ÚPN Tibor Ujlacký - moderátor podujatia spolu s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom a autorom knihy prof. Stefanom Karnerom.

Predseda Správnej rady ÚPN odovzdal prof. Karnerovi počas krstu jeho knihy STOJ Pamätnú medailu a Ďakovný list predsedu Správnej rady ÚPN.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s autorským kolektívom ÚPN počas príhovoru pri príležitosti uvedenia knihy na čitateľský trh.

Riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN Patrik Dubovský krstí knihu Sviečková manifestácia I.


Knihy Stoj! a Sviečková manifestácia.

Foto: Tibor Ujlacký, Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť