Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Oceňovanie osobností

V nedeľu 13. novembra 2016 sme v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave slávnostne odovzdali Ceny Ústavu pamäti národa a pamätné medaily Ústavu pamäti národa bojovníkom proti nacizmu a komunizmu. Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. Moderátorom bol Štefan Bučko, oceňovanie hudobne doprevádzali Alena Čermáková a komorný sláčikový orchester a zbor Základnej umeleckej školy Vrbenského 1 v Bratislave.

Vo svojom príhovore predseda Správnej rady ÚPN zdôraznil:

"ÚPN nesmie a nemôže zabúdať ani na deportácie a smrť slovenských židov, odvlečených do koncentračných táborov. Film „Saulov syn" prezentovaný na Festivale slobody nemilosrdne poodhalil závoj smrti, peklo, ktorému sa jedni iba nečinne prizerali, zatiaľ čo tí druhí smerovali na popravisko. Utrpenie malo podobu všetkých Európskych jazykov.
V diskusiách Festivalu slobody sme zdôrazňovali, že nie je našou úlohou robiť hrubé čiary. Nie je ani úlohou, či právom, politikov robiť podobné vyhlásenia. Preto je na mieste, že dcéry politických väzňov nosia na tričkách nápis, odpustili sme, ale nezabúdame. „Základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť". Táto veta sa stala súčasťou vyhlásenia ministrov spravodlivosti členských štátov EÚ, ktorí sa zišli minulý rok v estónskom Talline, aby sa zasadili o vznik nadnárodnej inštitúcie, ktorá sa bude zaoberať potrestaním komunistických zločinov, podobne ako boli potrestané nacistické zločiny po skončení Druhej svetovej vojny. Na konferencii o trestnoprávnom vyrovnávaní v Bratislave v auguste t.r. toto vyhlásenie podporilo 16 pamäťových inštitúcii z krajín strednej a východnej Európy.
V zmysle platných zákonov ÚPN v septembri zverejnil mená sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov Západoslovenského kraja, ktorí v rozpore s medzinárodným právom odsúdili 13 000 osôb v súvislosti s nedovoleným prekročením štátnej hranice. Dnes dôsledky hrubej čiary znášame v tých najbizarnejších podobách. Napríklad v tom, že v súdnych sporoch s ÚPN má výpoveď bývalého príslušníka ŠtB väčšiu váhu, ako množstvo listinných dôkazov, ktoré títo príslušníci sami zaznamenali.
Alebo o úlohách a budúcom smerovaní inštitúcie nás poúčajú tí, ktorí sa o zmenu komunistického režimu nielenže nijako nezaslúžili, ale naopak, predtým mu verne slúžili. Lebo dnes títo ľudia disponujú potrebným počtom hlasov a na presadzovanie osobných záujmov nepotrebujú ani fakty ani argumenty.
Vážení bývalí politickí väzni, vážení laureáti dnešných ocenení!
Je mi potešením, že ste prijali moje pozvanie, aby sme Vám mohli vzdať hold za Vaše životné postoje v boji za ľudské práva, občiansku a náboženskú slobodu. Vaše utrpenie nebolo zbytočné!! V rozhodujúcej chvíli ste sa postavili na odpor režimu. Svojimi postojmi ste vydali svedectvo odvahy, statočnosti a nezlomnej viery. Ste obrovským prínosom pre zachovanie pamäti národa. Som veľmi rád, že prišiel čas, aby ste za svoje postoje boli aj verejne morálne ocenení."

Ceny sme odovzdali týmto vzácnym ľuďom:

Štefan a Mária Kaššovci, In memoriam (Statočný v našej pamäti a v našom srdci – cena za odpor proti neslobode), laudatio prečítala pravnučka Lucia Fašungová, cenu prevzal vnuk František Pánik

Peter Šturák (Cena za prínos pre zachovanie pamäti národa), laudatio prečítal Jaroslav Coranič

Marián Šťastný (Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie), laudatio prečítala Eva Šťastná

Ďakovným listom predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa sme ocenili nasledovných účastníkov protinacistického a protikomunistického odboja: viac: www.festivalslobody.sk/oceneneacute-osobnosti-2016

Kultúrny program počas oceňovania osobností v rámci Festivalu slobody 2016.

Kultúrny program počas oceňovania osobností v rámci Festivalu slobody 2016.

Hostia na oceňovaní osobností.

Hostia na oceňovaní osobností.

Príhovor rektora Univerzity Komenského, Karola Mičietu.

Príhovor rektora Univerzity Komenského, Karola Mičietu.

Foto: Eduard Novák, ÚPN

Zapálené sviece pri spomienke na obete komunistického režimu.

Zapálené sviece pri spomienke na obete komunistického režimu.

Foto: Silvia Ďurechová, ÚPN

Vytlačiť