Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Spomienka na nespravodlivo odsúdených a väznených v Nitre

V stredu 3. augusta 2022 sa pri pamätnej tabuli umiestnenej na Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre uskutočnila pietna spomienka na nespravodlivo odsúdených a väznených komunistickým režimom.

Podujatie začalo štátnou hymnou Slovenskej republiky a príhovorom predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera, ktorý priblížil mená a osudy politických väzňov väznených v Nitre. Svoje spomienky na väznicu v Nitre sprostredkovala Marta Lihotská, rod. Kobelová. Následne sa prítomným prihovoril riaditeľ Ústavu v Nitre plk. Milan Rus. Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš pripomenul, že komunistický režim na Slovensku odsúdil za tzv. politické trestné činy viac ako 71-tisíc ľudí, ktorí boli po roku 1989 rehabilitovaní. „Boli perzekvovaní za svoj sociálny pôvod, politické názory či náboženské presvedčenie. Ostnaté drôty, múry väzníc, ploty pracovných táborov a zmarené ľudské životy charakterizujú komunistický režim viac ako „svetlé zajtrajšky", ktorých sa ľudia nikdy nedočkali." Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko vo svojom príhovore priblížil život a perzekúciu evanjelických farárov, ktorí za svoje presvedčenie skončili vo väzení a komunistický režim im odňal štátny súhlas.

Predseda Správne rady ÚPN Jerguš Sivoš na spomienkovom podujatí odovzdal pamätné medaile a dekréty veteránov protikomunistického odboja.

In memoriam Márii Tencerovej, ktorá skrývala kňaza, poskytovala mu stravu, odnášala a prinášala jeho listy, umožňovala mu vo svojom byte vykonávať náboženské obrady a podieľala sa tak na tajnej náboženskej činnosti. Vo väzbe a výkone trestu bola od 30.mája 1959 do 7. apríla 1960, kedy vo väzení zomrela. Po roku 1989 bola plne rehabilitovaná.

In memoriam Vojtechovi Krištínovi, ktorý koncom júla 1949 vstúpil do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (lazaristi), od mája do augusta 1950 bol internovaný v centralizačných kláštoroch, a neskôr sa podieľal na zriadení tajného bohosloveckého učilišťa za čo bol v októbri 1951 zatknutý. Z väznice ho prepustili až v máji 1960. Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný.

Sestrám Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá bola v období komunistického režimu najviac kriminalizovanou rehoľou na Slovensku. Vo vykonštruovaných procesoch boli súdené po celej republike, 37 vincentiek odsúdili na dovedna 170 rokov väzenia. Časť vincentiek v roku 1951 deportovali do českých textilných fabrík, kde boli perzekvované za odmietanie práce vo sviatok, ďalšia skupina sestier od roku 1953 pracovala v poľnohospodárstve, pričom napríklad vo Voderadoch bývali v bývalých ovčincoch, inde robili na slepačej farme alebo v lesoch. Väčšina vincentiek však až do rokov 1955/1956 pracovala v nemocniciach (spolu vyše 350 sestier), následne ich komunistický režim deportoval do Čiech, kde vykonávali rôzne manuálne a robotnícke práce.

In memoriam evanjelickému farárovi Jánovi Antalovi, ktorý spoločne s ďalšími gemerskými farármi kritizoval komunistický režim a mocenské zásahy. Za organizovanie náboženských stretnutí, prípravu a verejné šírenie kázní, v ktorých kritizoval spoločenské zriadenie, potláčanie náboženských slobôd či nedeľné brigády v čase bohoslužieb bol odsúdený na trest odňatia slobody a zákaz vykonávať povolanie duchovného 24 mesiacov. Vo väzbe a výkone trestu strávil obdobie od januára 1962 do júna 1963. Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný.

Podujatia sa osobne zúčastnili aj Františka Muziková, Pavel Polka a ďalší bývalí politickí väzni.

Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=qTyRy07VPik

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre

Dcéry Vojtecha Krištína prevzali za otca in memoriam pamätnú medailu ÚPN

Dcéry Vojtecha Krištína prevzali za otca in memoriam pamätnú medailu ÚPN

Foto: Eva Javorská

Vytlačiť